8 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

36 - Grunnleggende pumpeteori og pumpetyper

Dette kurset inneholder 8 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 8 Grunnleggende

Hvor mye av verdens totale vannvolum er ferskvann?

Spørsmål 3 av 8 Grunnleggende

Hva slags pumper vil normalt IKKE ha et løpehjul til radial gjennomstrømning?

Spørsmål 4 av 8 Grunnleggende

Brukes løpehjul til aksial gjennomstrømning i lukket pumpedesign?

Spørsmål 6 av 8 Grunnleggende

I hvilket år ble sentrifugalpumpen oppfunnet?

Spørsmål 7 av 8 Grunnleggende

Kan sentrifugalpumper kobles direkte til en asynkron motor?

Spørsmål 8 av 8 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 36 - Grunnleggende pumpeteori og pumpetyper

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 36 - Grunnleggende pumpeteori og pumpetyper testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvor mye av verdens totale vannvolum er ferskvann?
A: 3,5 %
Correct
Q: Hva viser QH-kurven?
A: Trykkhøyde ved angitt strømning
Correct
Q: Hva slags pumper vil normalt IKKE ha et løpehjul til radial gjennomstrømning?
A: Kloakkbehandlingspumper
Correct
Q: Brukes løpehjul til aksial gjennomstrømning i lukket pumpedesign?
A: Nei
Correct
Q: Sentrifugalpumper kan kategoriseres i følgende grupper ...
A: Radial strømning, halv-aksial strømning, aksial strømning
Correct
Q: I hvilket år ble sentrifugalpumpen oppfunnet?
A: 1689
Correct
Q: Kan sentrifugalpumper kobles direkte til en asynkron motor?
A: Ja
Correct
Q: Hva skiller løpehjul til blandet gjennomstrømning fra løpehjul til aksial gjennomstrømning?
A: De utsetter væsken for en viss grad av radial gjennomstrømning