Vanlige problemer med avløpsvann i boliger knyttet til dimensjonering, vedlikehold og oppussing

Få en oversikt over viktige problemer knyttet til dimensjonering og vedlikehold som kan oppstå i avløpsprosjekter i boliger. Og finn ut hvordan de kan løses ved hjelp av Grundfos-løsninger.

I denne modulen får du oversikt over tre vanlige problemer med avløpsvann knyttet til dimensjonering, vedlikehold og renovering. 

Vi skal gjennomgå:
- Problemer med renovering.
- Problemer med dimensjonering og valg.
- Problemer med reparasjon og service.

Du skal lære om årsaker og virkninger knyttet til disse samt hvordan de kan løses ved hjelp av Grundfos-løsninger.

La oss komme i gang!

Vi skal starte med renoajonssproblemer.

Huseiere opplever ofte problemer og økte utgifter under renovering, for eksempel:
- Ekstra bad.
- Installasjon av toaletter i små rom.
- Legge til et vaskerom inne eller kanskje et våtrom utenfor huset.

Problemer oppstår når:

Husets utforming passer dårlig til renovasjon.

Røropplegg til toalett eller kjøkken kan f.eks. allerede være fastsatt, noe som gjør det vanskelig å tilføye flere toaletter eller endre utformingen av kjøkkenet.

Det er begrenset plass til installasjon i et eksisterende rom.

Huseiere vil ofte gjøre mest mulig ut av utformingen på huset. Det er langt til hovedavløpsrøret.

Hvis en huseier f.eks. vil ha et toalett i et rom som ikke er brukt til bruksområder med avløpsvann før kan det bli stor avstand mellom dette og hovedavløpsrøret. Det er ikke naturlig selvfall.

Avløpsvann kan ikke alltid ledes til avløpssystemet ved hjelp av tyngdekraft.

For å sikre at kundene får en problemfri oppussing anbefales følgende Grundfos-løsninger:

SOLOLIFT2-porteføljen gjør at avløpsløsninger kan installeres hvor som helst i huset. Disse løsningene leveres med en liten tank og en pumpesom f.eks. kan monteres på utløpet til et toalett med et ekstra innløp fra en vask eller en dusj, eller under en kjøkkenvask. Den samler opp avløpsvannet og pumper det til nærmeste avløpsrør eller direkte til hovedkloakkrøret.

LIFTAWAY B samler gråvann ved hjelp av tyngdekraft og pumper det rett i kloakken. MULTILIFT passer perfekt til boligblokker fordi de har store oppsamlingstanker og takler applikasjoner av alle størrelser og typer avløpsvann. De er som regel ikke koblet direkte til avløpskilder, men er heller plassert i kjelleren til en boligblokk.

Å installere en av løsningene kan hjelpe beboerne med å:
- Realisere oppussingen de ønsker.
- Øke komforten og bekvemmeligheten.
- Spare tid og penger når de pusser opp.

Nå skal vi ta en titt på neste problem knyttet til avløpsvann i boliger:

Problemer med dimensjonering og valg.

Ved dimensjonering og valg av den ideelle pumpen til jobben har du kanskje opplevd noen av disse problemene:
* Velge en for liten pumpe som ikke takler den høyeste vannetterspørselen, noe som kan føre til oversvømmelse eller for tidlig svikt.
* Bruke for mye tid på å finne riktig pumpe.
* Ikke nok informasjon til å velge riktig pumpeløsning, noe som tar opp dyrebar tid.

La oss se på de vanligste årsakene til hvorfor du kan støte på slike problemer:
* Misvisende/dårlige verktøy til valg/dimensjonering gir deg ikke informasjonen du trenger for nøyaktige beslutninger.
* Mangel på informasjon om lastprofiler påvirker nøyaktigheten i valgprosessen.
* Mangel på kunnskap om avløpsprodukter kan føre til under- eller overdimensjonering.
* Regelverk påvirker beslutningsprosessen og fører til feil dimensjonering og valg.

For å hjelpe deg med å ta beslutninger om dimensjonering og valg anbefales følgende Grundfos-løsninger:

SOLOLIFT2 har et strømlinjeformet utvalg som dekker alle behov og gjør det enkelt å velge en enhet til alt fra ett enkelt sanitæranlegg til et komplett bad.

MULTILIFT kan dekke ene- og flermannsboliger samt alle typer kommersielle bruksområder.

Hele UNILIFT-utvalget er egnet for både stasjonær og mobil bruk. UNILIFT og SOLOLIFT2 leveres med en rask og enkel utvalgsguide. Grundfos Customer Sales and Support Center (CSSC) er alltid klare til å hjelpe deg.

Vi skal gå videre og utforske denne modulens siste vanlige problem med avløpsvann i boliger: Problemer med reparasjon og service.
- Ved reparasjon eller service på en pumpe har du kanskje opplevd noen av disse problemene:
- Få feil reservedeler eller å måtte vente på reservedeler.
- Syns det er enklere å skifte ut hele pumpen enn å utføre reparasjoner.
- Bruke flere verktøy for å demontere en avløpspumpe for reparasjon/service.
- Det å fjerne en pumpe fra en avløpssump, pumpe- eller løftestasjon for reparasjon eller service kan være en vanskelig og sølete prosess.

Ingen tilgang til sumpen, pumpe- eller løftestasjonen.

Dette koster deg ofte dyrebar tid og penger fordi du bruker for lang tid og må kjøpe reparasjonsmaterialer.

La oss se på de vanligste årsakene til hvorfor du kan støte på slike problemer:

Begrenset tilgang til kummen betyr at det er vanskelig å ta ut pumpen uten å bruke mye tid på demontering.
- Noen ganger er ikke utformingen på et produkt vedlikeholdsvennlig og du kan komme i kontakt med grå- eller svartvann under reparasjon.
- Det kan være vanskelig å få tak i reservedeler. For å sikre at service og reparasjon utføres uten problemer anbefales følgende Grundfos-løsninger:

SOLOLIFT2 gjør at pumpen og motordeler kan demonteres separat, noe som sikrer en renere prosess. Den er også enkel å demontere, det er bare å fjerne 4 skruer. PS.R/PS.W leveres med geiderør som gjør det lett å flytte pumpen til og fra kummer.

MULTILIFT er utformet med ulike tankstørrelser for å passe til bruksområdet og slik at alle komponentene, som pumpen, kan nås fra utsiden. Den patenterte bunnen hindrer avsetning slik at det kreves minimalt med rengjøring ved regelmessig vedlikehold.

UNILIFT-serien muliggjør problemfri fjerning av tilstoppede elementer. Innløpssilen er enkel å fjerne, noe som muliggjør enkel rengjøring av løpehjul og pumpehus. Kabler og akseltetninger kan enkelt skiftes ut på UNILIFT KP og AP.

På nettsiden vår finner du relevante servicevideoer til produktene og løsningene våre.

Her avslutter vi modulen om vanlige problemer med avløpsvann i boliger knyttet til dimensjonering, vedlikehold og renovering. Takk for at du så på.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels