Vanlige problemer med avløpsvann i boliger knyttet til spesifikke bruksområder

Få innsikt i unike applikasjonsproblemer i husholdningsavløpsscenarier. Og finn ut hvordan de kan løses ved hjelp av Grundfos-løsninger.

I denne modulen får du oversikt over to vanlige problemer med avløpsvann knyttet til spesifikke bruksområder. 

Vi skal gjennomgå:
* Lukt fra kloakksystemer.
* Støyende avløpsinstallasjoner.
Du skal lære om årsaker og virkninger knyttet til disse samt hvordan de kan løses ved hjelp av Grundfos-løsninger. 

La oss komme i gang!

Vi starter med lukt fra kloakksystemer.
Avløpsanlegg kan noen ganger lukte vondt.

Dette kan føre til at huseiere:
* Titt og ofte ringer etter servicebesøk for å finne frem til årsaken.
* Ikke utnytter kjellerarealer på grunn av vedvarende lukt.

Lukt i avløpsanlegg oppstår ofte når:
* Der er en åpen pumpesump.
* Pumpesumper, som ofte er plassert i kjellere, er ikke alltid tette, eller de har utilstrekkelige lokk som slipper ut lukt.

For store tanker kan føre til at avløpsvann blir liggende for lenge før det tømmes, noe som fører til lukt. Dårlig ventilasjon og redusert luftstrømning i pumpestasjoner kan også øke sannsynligheten for lukt.

Det er ingen aktive kullfiltre i avløpsanlegget.

For å sikre at kundene ikke må takle uønsket lukt anbefales følgende Grundfos-løsninger:

MULTILIFT og LIFTAWAY B- løsninger leveres med en lufttett og lukttett oppsamlingstank. De må kobles til et ventilasjonsrør som slipper lukten ut via taket. For installasjoner der takventilasjon er vanskelig kan du bruke en toveis lufteventil med kullfilter. Vær imidlertid oppmerksom på lokale forskrifter og standarder. SOLOLIFT2 leveres med integrerte kullfiltre som eliminerer lukt. 

Å installere eller bruke en av disse løsningene kan hjelpe huseiere med å:
* Redusere kostnader ved servicebesøk.
* Øke verdien til boligen.
* Utnytte kjellerarealene uten å oppleve lukt.

Nå skal vi ta en titt på neste problem knyttet til avløpsvann i boliger: Avløpsanlegg kan noen ganger støye mye og være irriterende for beboerne.

Kundene dine kan ha opplevd: 
* Surklelyder.
* Vibrasjoner.
* Skranglende eller bankende støy
* Trykkstøt 
* Støyende pumper

Støyende installasjoner oppstår ofte når: Ventilasjonsrørene er underdimensjonerte.

Når flere sanitæranlegg brukes samtidig kan det dannes et midlertidig vakuum i de underdimensjonerte ventilasjonsrørene. Surklelyder oppstår når et vakuum i røret blir tvunget ut av en vannlås.

Kloakksystemer tilstoppes: Når ventilasjonsrør og avløpsrør blir tilstoppet, forstyrres pumpeprosessen, noe som fører til lange driftsperioder eller hyppige starter/stopper og forårsaker lyd og lukt.

Feil utført installasjon.

Trykkstøt eller slag, dunkelyder eller klappelyd oppstår ofte når en feil utformet tilbakeslagsventil lukkes. Trykkstøt kan også skje dersom rør ikke er riktig festet eller tilbakeslagsventiler er installert feil. Dårlig installerte pumper kan også føre til uønsket støy og vibrasjoner. En pumpe kjører for ofte eller for lenge. En pumpe som kjører kontinuerlig eller en pumpe som vedvarende slår seg av og på vil føre til uønsket støy. Dette kan indikere at pumpen er feildimensjonert. 

Pumpeteknologien er utdatert.

Systemer med eldre pumper eller pumper med kvern kan ofte bråke mer enn de med nyere pumpemodeller.

For å sikre at kundene ikke må takle uønsket støy anbefales følgende Grundfos-løsninger:

SOLOLIFT2 har fleksible tilkoblinger som absorberer støyende vibrasjoner. Vær oppmerksom på at SOLOLIFT2-kvern- løsningen kan lage noe støy under kverning, men driftes parallelt med nedskylling i toalettet.

MULTILIFT har lavt støynivå under drift takket være en soft-close-returventil og fleksible tilkoblinger.

Denne løsningen installeres ofte på vaskerom, noe som minsker støyproblemet.

LIFTAWAY B er konstruert for installasjon i lydreduserende kummer under gulvet. CONLIFT1 er spesielt konstruert med lavt støynivå under drift når den installeres under eller ved siden av kondenserende kjeler.

Å installere en av disse løsningene kan hjelpe huseiere med å:

Forbedre innekomforten.

Spare penger på unødvendige servicebesøk.

Her avslutter vi modulen om vanlige problemer med avløpsvann i boliger knyttet til spesifikke bruksområder. Takk for at du så på.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels