6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

44 - Full kontroll og innregulering med nye ALPHA3-sirkulasjonspumpe

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Grunnleggende

Av de seks tilgjengelige reguleringsformene, hvor mange gjør at du kan stille pumpen til å drives på et bestemt settpunkt?

Spørsmål 4 av 6 Grunnleggende

Bluetooth kobler ALPHA3 direkte til en smarttelefon. Er det mulig å forlenge rekkevidden for toveiskommunikasjonen?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 44 - Full kontroll og innregulering med nye ALPHA3-sirkulasjonspumpe

Oppnådde merker:

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 44 - Full kontroll og innregulering med nye ALPHA3-sirkulasjonspumpe  testen denne gangen

Correct
Q: Av de seks tilgjengelige reguleringsformene, hvor mange gjør at du kan stille pumpen til å drives på et bestemt settpunkt?
A: Tre
Correct
Q: Hva er «manuelt oppsett» og hvem utfører dette?
A: Installatøren velger den mest egnede reguleringsformen for det aktuelle bruksområdet, og dette omfatter ikke innregulering
Correct
Q: Tre av reguleringsformene bruker AUTOADAPT. Hva gjør den?
A: Justerer automatisk ytelsen etter det faktiske trykkbehovet
Correct
Q: Bluetooth kobler ALPHA3 direkte til en smarttelefon. Er det mulig å forlenge rekkevidden for toveiskommunikasjonen?
A: Ja, du kan fortsatt bruke ALPHA Reader
Correct
Q: Er Grundfos GO Remote-appen utviklet spesielt for ALPHA3?
A: Nei, denne appen er en velprøvd løsning for styring av alle Grundfos' e-pumper.
Correct
Q: Hva skjer når innreguleringen er ferdig?
A: GO Balance-appen setter automatisk pumpen i anbefalt reguleringsform