Grunnleggende innføring i vannbehandling

Få en grunnleggende innføring i behandling av industrielt vann og forstå hvorfor vannet må behandles.

Her får du en grunnleggende innføring i behandling av industrielt vann. Vann til industrielle formål brukes i en rekke industrielle prosesser, blant annet:

Kjølevann i maskinindustrien, prosessvann i næringsmiddelindustrien eller vann til rengjøring i halvlederindustrien. Men for å oppnå ønsket effekt må vannet behandles først. Vann i industrielle prosesser kan stamme fra en rekke kilder.

Det kan være grunnvann, overflatevann, sjøvann, springvann eller avløpsvann. Avhengig av kilden inneholder vann bakterier, oppløselige stoffer, partikler, kjemikalier eller andre ting som må fjernes eller på annen måte behandles før vannet kan brukes i industrielle prosesser.

La oss ta en titt på noen vanlige utfordringer for kundene: «Råvannet mitt har høyt jerninnhold. Vannet må oksideres før det kan brukes i prosessen.»

«Alle partikler må fjernes fra prosessvannet mitt. Ellers tetter de utstyret.»

«Vannet mitt må være ultrarent for å kunne brukes i halvlederprosessene mine.»

Alle eksemplene er knyttet til prosessvann. Men det finnes en annen type vann i industri som også må behandles:

Nemlig avløpsvann. Industrielt avløpsvann er brukt prosessvann og må behandles før det kan slippes ut i naturen eller gjenbrukes i prosessen.

La oss se på hvordan man gjennomfører vannbehandling. Vannbehandling handler om å fjerne eller tilsette innhold. Prosessen finner sted mellom inntak og distribusjon.

Fjerning av innhold kan blant annet være filtrering av partikler. Å tilsette innhold kan blant annet være dosering av desinfeksjonsmidler. En typisk vannbehandlingsprosess innebærer fem trinn:

Lufting

Flokkulering

Fjerning av partikler/stoffer

Desinfeksjon

Stabilisering

Prosessen kan imidlertid variere avhengig av råvannets art.

Jo mer forurensning i vannet eller jo høyere krav til vannkvalitet, dess flere behandlingstrinn.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels