Behandling av industrielt vann

32 - Behandling av industrielt vann

I dette kurset får du en generell innføring i vannbehandling i industrielle prosesser, inkludert en mer detaljert oversikt over de forskjellige prosesstrinnene.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels

Kursoversikt

00:03:02

Grunnleggende innføring i vannbehandling

Få en grunnleggende innføring i behandling av industrielt vann og forstå hvorfor vannet må behandles.

00:03:54

Prosesstrinnene i vannbehandling

Få en oversikt over de ulike prosesstrinnene innen behandling av industrielt vann for å forstå hva disse innebærer.

Pålitelige og effektive verktøy til ultrafiltrering

En mer detaljert redegjørelse for hvordan Grundfos kan bidra til pålitelig og effektiv ultrafiltrering.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært