En detaljert titt på MIXIT-løsningen

Lær om de mange egenskapene og funksjonene i MIXIT-løsningen, og få et innblikk i igangkjøringsprosessen.

I denne modulen skal vi gå i dybden på egenskapene og funksjonene i MIXIT-løsningen, samt undersøke hvordan du velger, dimensjonerer og igangkjører en MIXIT. For å gjøre ting enklere for deg vi vil også gi deg en oversikt over fordelene på slutten av kurset.

MIXIT - løsningen er applikasjonsspesifikk noe som betyr at hvis du har valgt et bestemt bruksområde, vil du bare kunne se egenskaper og funksjoner som er relevante for det bestemte bruksområdet.

Dette gjør den mye enklere for deg å installere og igangkjøre. Vi minner deg også om at MIXIT-løsningen dekker bruksområder med både toveis og treveis ventiler, noe som gjør den til en ideell løsning uavhengig av bruksområdet.

Bare bruk Grundfos GO til å velge enten toveis eller treveis ventildrift. Mens MIXIT-løsningen tilbyr en rekke viktige spesifikasjoner, er det dens store utvalg av avanserte egenskaper og funksjoner som virkelig gjør at den skiller seg ut.

Fra utendørs temperaturkompensasjon til de fire innreguleringsbegrenserne; det store utvalget av avanserte funksjoner gjør MIXIT-løsningen til den ledende løsningen innenfor blandesløyfer. La oss ta en kort titt på disse funksjonene.

Først og fremst har vi funksjonen for utendørs temperaturkompensasjon. Den angir strømingstemperaturens settpunkt som et resultat av utetemperaturen Funksjonen kan redusere strømnings- temperatur og dermed strømregningen.

Deretter har vi de fire begrenserne. Strømnings- og termisk effektbegrenser er ment å hindre utilsiktet energiforbruk, returtemperaturbegrenseren sikrer en lav returtemperatur og differensialtemperatur- begrenseren sikrer riktig delta-T.

Strømningsbegrenseren begrenser strømningen gjennom ventilen fra primærsiden. Ved hjelp av strømningsbegrenseren kan du forhåndsinnstille primærstrømningen og dermed eliminere behov for en innreguleringsventil.

Den termiske effektbegrenseren begrenser effekten som kommer inn i blandekretsen, uavhengig av strømningen. Returtemperaturbegrenseren lar MIXIT begrense returtemperaturen under en konfigurerbar grense.

Differensialtemperaturbegrenseren holder en fast delta-T mellom strømnings- og returtemperaturen på primærsiden. MIXIT har også en rekke overvåkingsmuligheter, inkludert statisk system- trykkovervåking, strømningsovervåking og varmeovervåking, samt en rekke fjernstyringsløsninger for ulike typer bygninger.

For små og mellomstore bygninger kan du for eksempel koble den til Grundfos iSolutions Cloud, og for større bygninger kan du bruke den innebygde feltbusskontrollen. MIXIT har også en stor produktportefølje.

Denne består av ventiler fra DN25 til DNmed et Kvs-område fra 6,3 til 40, og du er garantert å finne en ventilstørrelse som passer ditt behov. Avhengig av funksjonene du trenger er MIXIT-enheten tilgjengelig som en standard MIXIT-variant, som er det grunnleggende tilbudet, eller en MIXIT DYNAMIC-variant, som tilbyr trykkuavhengige ventiler, begrensere og energiovervåking.

Hvis du velger standardvarianten, kan du enkelt oppgradere til MIXIT DYNAMIC-varianten senere. Begge variantene er kompatible med Connect-oppgraderingen, slik at du kan bruke feltbuss- funksjoner for BACnet eller Modbus, samt tilkobling til Grundfos iSolution Cloud.

I den andre delen av dette kurset skal vi se veldig kjapt på dimensjonering, valg og igangkjøring av en MIXIT-løsning. Når det gjelder dimensjonering og valg av en MIXIT-løsning, må du som regel kjenne til strømningen.

For å beregne strømningen må du vite varmebelastningen og temperaturen. Når du kjenner til disse verdiene, bør du være klar til å dimensjonere og velge MIXIT-løsningen.

La oss ta et eksempel. I dette diagrammet ser du ytelsesområdet til en toveis ventil ved et differensialtrykk på 20 kPa i ventilen.

Forestill deg at varmebelastningen er 200 kW, strømningen er ca. 6 m3/t og deltatemperaturen er 30 °C. Som diagrammet viser, bør du da velge en MIXIT DN32. Igangkjøring av MIXIT-løsningen er like raskt og enkelt.

Grunnleggende igangkjøring kan rett og slett utføres ved hjelp av pumpens displayenhet og MIXIT-displayenheten. Hvis du vil konfigurere flere funksjoner som utendørs temperaturkompensasjon, begrensere eller alarmer, kan du gjøre det ved hjelp av Grundfos GO Remote-appen, der du blant annet også kan stille inn pumpens kontrollmodus og hydraulikksystem.

Som avslutning til denne modulen skal vi gi en tydelig oversikt over fordelene ved en MIXIT-løsning, uavhengig av om du er ingeniør, installatør eller distributør.

La oss starte med fordelene for ingeniører: MIXIT er enkel og trygg å designe i bygninger, da den har redusert antall komponenter til bare én boksløsning.

Med bare ett integreringspunkt er den enkel og rask å integrere. Innebygde, brukervennlige installasjons- veivisere muliggjør enkel igangkjøring. Den tar opp lite plass – vanligvis mellom 0,5 m² og 2 m².

Og den har høy ytelse takket være feilfri interaksjon mellom systemkomponentene. Så har vi fordelene for installatører: MIXIT tilbyr økt effektivitet, slik at du kan spare opptil 50 % av installasjons- og igangkjøringstiden.

Den er rask og enkel å installere, da ca. 8 eller 9 komponenter er innebygd i én boksløsning. Innebygde, brukervennlige installasjons- veivisere gir deg enkel igangkjøring.

De innebygde tilkoblingsmulighetene gjør den klar til å kobles til BMS-systemer umiddelbart. Til slutt har vi fordeler for grossister: Ved å redusere antall komponenter til bare én blir MIXIT enklere å velge enn andre løsninger.

Og alt-i-ett-boksløsningen betyr at det bare er ett kontaktpunkt.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels