Blandesløyfer og MIXIT-løsningen

74 - Blandesløyfer og MIXIT-løsningen

I dette kurset får du en innføring i blandesløyfer og fordelene ved å bruke dem. Du får også et grundig innblikk i funksjonene og funksjonaliteten til Grundfos' MIXIT-løsning, og hvordan ideen om denne kom til.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels

Kursoversikt

00:05:01

En generell innføring i blandesløyfer

Få en oversikt over teorien bak blandesløyfer, og lær om de ulike designene og hva som skiller dem.

00:04:32

Fordelene med MIXIT-løsningen

Bli med på en gjennomgang av MIXIT-løsningen, dens utviklingsprosess og de mange fordelene den gir deg.

00:07:35

En detaljert titt på MIXIT-løsningen

Lær om de mange egenskapene og funksjonene i MIXIT-løsningen, og få et innblikk i igangkjøringsprosessen.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært