En generell innføring i blandesløyfer

Få en oversikt over teorien bak blandesløyfer, og lær om de ulike designene og hva som skiller dem.

Når det gjelder å kontrollere strømningstemperatur, er blandesløyfer avgjørende. I denne modulen gir vi deg en generell innføring i blandesløyfer, hvorfor de brukes og hvordan de kan designes.

Vi vil også se på de ulike komponentene som utgjør en blandesløyfe. La oss komme i gang. For det første er blandesløyfesystemer ment å justere strømningstemperaturen i vannet.

De består av en primær side og en sekundær side. Strømningen på primærsiden styres av ventilen, og strømningen på sekundærsiden styres av pumpen. Kort sagt er det grunnleggende prinsippet ved en blandesløyfe å blande det primære vannet med returvannet i et passende forhold for å oppnå nødvendig strømningstemperatur.

Men hvorfor bør du bruke en blandesløyfe? En av de viktigste årsakene er at en blandesløyfe har evnen til å dele temperaturen i bygninger inn i soner. Større bygninger er som regel delt opp i soner. Alle sonene har forskjellige behov.

Hvis en del av bygningen er utsatt for mindre sol enn en annen, kan den delen av bygningen trenge mer oppvarming. Det kan også avhenge av gjennomsnittlig bruk – et arbeidskontor er hovedsakelig i bruk fra mandag til fredag, mens et kjøpesenter også kan være aktivt i helgene.

For å kontrollere strømningstemperaturen i en sone trenger du en blandesløyfe. Siden en varmeinstallasjon i hver sone består av enten radiatorer, et gulvvarmesystem eller ventilasjonsenheter, krever de alle ulike strømningstemperaturer.

Ved å bruke utendørs temperaturkompensasjon der strømningstemperaturen reguleres i henhold til temperaturen utenfor, reduseres ofte overføringsvarmetapet, noe som øker energibesparelsene med opptil 5–10 %.

Med utendørs temperaturkompensasjon kan du altså oppnå best mulig komfort med lavest mulig energiforbruk. Det finnes en rekke forskjellige blandesløyfer. De to vanligste er en trykksatt injeksjonskrets med toveis ventil og en ikke-trykksatt blandekrets med treveis ventil.

La oss ta en nærmere titt. I en trykksatt injeksjonskrets med toveis ventil vil primærpumpen vanligvis tvinge vann inn i blandesløyfen gjennom ventilen fra primærsiden.

I en ikke-trykksatt blandekrets med treveis ventil er pumpen på sekundærsiden, og herfra vil den vanligvis suge vannet inn i blandesløfyen gjennom ventilen når den er åpen.

Nå som vi har sett på de ulike kretsene, skal vi gjennomgå komponentene i et blandesløyfesystem. Først og fremst har vi reguleringsventilen. Dette er ventilen som regulerer sirkulasjonsmediet og dermed kontrollerer strømningstemperaturen.

Deretter har vi innreguleringsventilen. Innregulering på primærsiden bidrar til å hindre for små mengder mellom soner, noe som bidrar til en optimal delta-T mellom forsyning og retur. Deretter har vi differensialtrykkstyringen.

I systemer med varierende strømning vil det være et varierende trykk på primærsiden. Hvis trykket øker til et høyere nivå enn ønsket trykk, sørger differensialtrykkstyringen for at du fortsatt mottar vannvolumet du har dimensjonert blandesløyfen til. Så har vi tilbakeslagsventilene.

Kort sagt skal disse hindre uønsket tilbakestrømning. Til slutt har vi en styring og temperatursensorene. Ved å motta inndata fra både applikasjonen og utendørs temperatursensorene kan styringen kontrollere strømningstemperaturen ved hjelp av for eksempel en varmekurve.

Ved å koble blandesløyfen til et bygningsstyringssystem kan du kontrollere og overvåke systemet eksternt. Med dette avslutter vi innledningen av blandesløyfesystemer.

La oss oppsummere:

  • Blandesløyfer er avgjørende for justering av væskestrømningstemperatur.
  • Ved å kontrollere individuelle soner i en bygning med en blandesløyfe kan du sikre et høyt komfortnivå samtidig som utendørs temperatur- kompensasjon gir energibesparelser.
  • Det finnes flere bruksområder og hydraulikkretser til ulike situasjoner.
  • Du kan også kontrollere blandesløyfesystemet lokalt eller eksternt via din foretrukne BMS-løsning.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels