Spesielle motorverntyper

Lær om viktigheten av pumpevern.

For å beskytte motoren mot uventet svikt og kostbare reparasjoner må du installere en beskyttelsesanordning for motoren. Motorvern gir både overvåkning av motoren og beskyttelse av den. Her kan du se en motorvernenhet, Grundfos MP204.

Ved bruk av denne enheten kan de overvåkede dataene overføres via en RS485-tilkobling til et Grundfos pumpestyringspanel som kan håndtere opptil 6 pumper. Dataene kan deretter overføres til et større system som SCADA via de viste kommunikasjonsspråkene eller protokollene.

Hvis det bare brukes én pumpe, kan CIU brukes til å overføre data fra MP204 til en fjernkontroll, som en PLC, via de viste kommunikasjonsspråkene eller protokollene.

Denne enheten kan brukes på en hvilken som helst elektrisk vekselstrømmotor opp til 999 A, eller ca 700 hk eller 520 kilowatt, avhengig av spenningen.

Tabellen viser parametere for overvåkning og beskyttelse av motorer.

Parametrene for overvåkning inkluderer:

• Isolasjonsmotstand
• Motortemperatur inkludert PT og PTC
• Strøm, sann RMS-verdi
• Strømubalanse
• Spenning, sann RMS-verdi
• Energiforbruk
• Fasefølge
• Harmonisk forvrengning
• Effektfaktor
• Kapasitans i en-fase start- og driftskondensatorer
• Driftstid siden tilbakestilling samt akkumulert driftstid
• Antall starter siden tilbakestilling samt akkumulert antall starter
• Energiforbruk i kilowattimer siden tilbakestilling samt akkumulert forbruk

Parametrene for beskyttelse inkluderer:

• Varme
• Underbelastning/tørrkjøring
• Overspenning
• Under spenning
• Faseubalanse / fasetap / manglende fase
• Overbelastning
• Feil på kondensatorer

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 0
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 0 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende