Motorvern og de vanlige årsakene til feil i motorer

<
>

Motorvern og de vanlige årsakene til feil i motorer

Identifiser de vanlige årsakene til feil i motorer.

Motorvern

Motorene skal utstyres med beskyttende anordninger for å unngå uventede driftsavbrudd, kostbare reparasjoner og påfølgende tap som kan oppstå på grunn av motorstopp.

Beskyttelse av installasjonen

Sikringer eller kortslutningsreléer gir beskyttelse av den elektriske installasjonen mot kortslutning i motoren.
En slik beskyttelse av installasjonen er obligatorisk og lovpålagt og utgjør en del av de obligatoriske sikkerhetsforskriftene.

Eksternt vern

Det finnes flere typer overbelastningsreléer som kan installeres før motoren. Reléene overvåker en eller flere parametere, vanligvis strømforsyningen til motoren. Når verdien overstiger en forhåndsinnstilt grense, slår den av motoren.

Internt vern

Å sørge for innebygd beskyttelse med termisk overbelastningsvern, bidrar til å forhindre skade på og ødeleggelse av motoren.  Det innebygde motorvernet krever alltid en ekstern sikring.

Vanlige årsaker til feil i motorer

Noen vanlige årsaker til motorskade er problemer med kvaliteten på strømforsyningens og langsom eller rask økning i temperaturen på motorviklingene.

Problemer med kvaliteten på strømforsyningen

Problemer med strømforsyningskvaliteten oppstår på grunn av over- og underspenning, ubalansert spenning eller variasjon i frekvens og spenningsfall.

Langsom temperaturøkning

Langsom økning i temperaturen på motorviklingene kan skyldes dårlig strømforsyning, for dårlig avkjøling, stigende omgivelsestemperatur, stigende væsketemperatur, hyppige starter med høy treghetsbelastning. Disse årsakene er ikke uvanlige for motorer.

En langsom økning i temperaturen på motorviklingene kan føre til at motoren brenner seg.

Rask økning i temperaturen

Temperaturen i motorviklingene kan øke raskt, det vil si på mindre enn et minutt fra omgivelsestemperatur til motoren svikter, når rotoren blir fastlåst eller når det skjer et fasetap. Hurtig økning i temperaturen på motorviklingene kan forårsake brente motorviklinger.

Grundfos Ecademy
www.grundfos.com