Viktige hensyn ved valg og dimensjonering av pumpe

Utforsk noen av de viktigste hensynene du bør ta under prosessen for pumpedimensjonering og pumpevalg.

Dimensjonering og valg av pumpe trenger ikke være avskrekkende. Med en grunnleggende forståelse av noen av de viktigste faktorene du må ta hensyn til, kommer du langt på vei. 

Vi står parat for å hjelpe deg med det første trinnet. I denne opplæringsmodulen presenterer vi dimensjonerings- og utvelgelsesprosessen som gjør at du skal kunne velge riktig pumpe til riktig jobb - hver gang. La oss begynne med å se på faktorer ved pumpevalg.

Gjennom hele prosessen med valg av pumpe er det en rekke ting du må ta i betraktning, for eksempel:

-       Vannkilden – kommer vannet fra?

-       Volumstrømningen – summen av alle tappepunkter og forbruksmønstre.

-       Total trykkhøyde – den vertikale høyden fra kilde til tappepunkt.

-       Strømforsyning – hvor mye strøm er tilgjengelig for å drive pumpen?

-       Og typen regulering – er den manuell eller automatisk?

Vi ser på alle disse faktorene i denne første delen av denne modulen. 

Først tar vi for oss vannkilden. Det finnes en rekke vannkilder, inkludert tanker over bakken, underjordiske tanker, elver, dammer/innsjøer, borehull eller trykkøkningssystemer.

Når du har funnet ut hvor vannet skal komme fra, må du vurdere hvorvidt vannet er drikkevann, for det har betydning for hvordan det kan brukes.

Deretter er det gjennomstrøming – eller Q. Gjennomstrømning er væskemengden gjennom en pumpe i løpet en viss tidsperiode. Volumstrømning er en kritisk parameter, fordi vi trenger å levere et visst volum vann til et bestemt formål.

Vanligvis måles gjennomstrømning i kubikkmeter per time (m³/h), liter per sekund (l/sek) eller liter per minutt (l/min).

For å finne ut hvor mye gjennom- strømning systemet trenger, må du legge sammen alle enkeltbestanddelene i systemet.

Trykkhøyde, eller H, måler vi i meter, og den avhenger av tettheten i pumpemediet. Som nevnt tidligere angir trykkhøyden hvor høyt pumpen kan løfte pumpemediet. Når du kjøper pumpe, spesifiseres ofte trykkhøyden den kan levere.

Så har vi strømkilden. For å kunne velge riktig motor for pumpen er det viktig at du identifiserer strømkilden. I boliger er de vanligste strømkildene som følger: 

-       Enfaset strøm, som leveres av strømselskapet til alle boliger som er koblet til nettet.

-       Samt fra generatorer med reservestrøm i avsidesliggende områder.

Mindre vanlige strømkilder er trefasestrøm, solkraft og vindturbiner.

Til slutt må du se på pumpereguleringen. Pumpen kan reguleres på to måter: manuelt eller automatisk.

Som navnet tilsier, er manuelt styrte pumper helt manuelle, mens automatisk styrte pumper har mekanismer som flottørbrytere som slår pumpen på og av.

I resten av denne modulen, skal vi se på viktigheten av dimensjonering. 

Hvis en pumpe er underdimensjonert, får det følgende konsekvenser:

-       Den leverer ikke det kunden har bestilt

-       Den har for svakt trykk

-       Strømningshastigheten er for lav

-       Systemet er lite effektivt

-       Risikoen for kavitasjon og pumpesvikt øker

Du tror kanskje at det da er bedre med overdimensjonering for å unngå disse risikoene. Men en overdimensjonert pumpe skaper andre problemer, som ikke er noe bedre:

-      Overdimensjonering betyr at pumpen bruker mer energi enn nødvendig

-      Den er mer støyende

-      Hastigheten er høyere enn nødvendig

-     Og pumpen kan svikte for tidlig siden den drives langt fra sin optimale virkningsgrad.

Så både under- og overdimensjonering skaper store problemer. Det handler om å finne den rette balansen og finne nøyaktig pumpestørrelse for dine behov. Hvordan får vi til det?Det er her pumpekurvene kommer inn i bildet.

For å forstå en pumpekurve må du aller først kjenne egenskapene til systemet. Grunnen er at en pumpekurve i alt vesentlig er en ytelseskurve som viser gjennomstrømning (Q) og total trykkhøyde (H). Egenskapene til systemet viser trykktap i systemet som en funksjon av gjennomstrømningen.

I krysningspunktet mellom systemets egenskaper og pumpens ytelseskurve, finner du det spesifikke driftspunktet.

Og når du først har funnet driftspunktet, og beregnet nødvendig strømningshastighet og total trykkhøyde, vet du hvilken størrelse pumpen skal ha.

Det var det vi hadde i denne modulen om dimensjonering og utvelgelse. Hvis du er interessert i å prøve å velge størrelse og pumpe selv, kan du gå til Grundfos’ dimensjonerings- og utvelgelsesverktøy, Grundfos Product Center.

 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 13 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende