Grundfos UNILIFT – behandling av avløpsvann 

57 - Behandling av avløpsvann med UNILIFT-serien

I dette kurset om behandling av avløpsvann vil du lære om noen av problemene du må ta hensyn til når du investerer i en pumpeløsning, og hvordan UNILIFT-serien med nedsenkbare dreneringspumper takler disse.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 2
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende

Kursoversikt

00:04:44

Pumpekrav til dreneringsvann, gråvann, regnvann og svartvann

I denne modulen skal du lære mer om noen av pumpeproblemene ved drenering av rent vann eller gråvann, fjerning av spillvann også når det inneholder fibre eller ved behandling av kloakk, inkludert toalettutslipp.

Grundfos Unilift-serien med nedsenkbare dreneringspumper

I denne modulen får du se den komplette serien av av UNILIFT nedsenkbare dreneringspumper og forstå fordelene de gir til sine respektive bruksområder.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært