Pumpekrav til dreneringsvann, gråvann, regnvann og svartvann

I denne modulen skal du lære mer om noen av pumpeproblemene ved drenering av rent vann eller gråvann, fjerning av spillvann også når det inneholder fibre eller ved behandling av kloakk, inkludert toalettutslipp.

For drenering av rent eller gråvann, fjerning av spillvann, inkludert spillvann som inneholder fibre, eller for behandling av avløpsvann inkludert toalettutslipp, er det mange problemstillinger som må vurderes før du foretar investeringen.

I denne modulen skal vi ta en nærmere titt på noen av disse problemstillingene.

Har du for eksempel et spesielt problem som må løses, som å pumpe ut regnvann fra en oversvømt kjeller eller regulere problemer med oversvømmelse forårsaket av tilbakestrømning fra kloakknettet? Trenger du en permanent eller bærbar pumpeløsning? Eller kanskje du burde se på pumpekravene dine fra et mer generelt perspektiv:

• Kjenner du til dreneringsvannets, gråvannets, regnvannets eller svartvannets art?

• Inneholder spillvannet eller kloakken store partikler og fibre?

• Kjenner du til de aktuelle kravene til pumpeløsningen?

Disse problemstillingene er viktige, da de for eksempel kan påvirke materialvalg og konstruksjon.

For det første er det nødvendig å forstå arten til dreneringsvannet, gråvannet, regnvannet eller spillvannet og svartvannet:

Dreneringsvann er råvann og oppsamlet grunnvann, og gråvann er ubehandlet avløpsvann fra servanter, dusjer, gulvavløp og andre apparater som inneholder faste stoffer som ikke er større enn 12 mm fra husholdninger og småindustri

Gråvann og regnvann (spillvann) er skittent vann og ubehandlet avløpsvann (unntatt toalettutslipp), som inneholder fibre og faste stoffer som ikke er større enn 35 mm, fra avvanningssystemer, husholdnings- og næringsbygg og omgivelser

Svartvann er definert som skittent vann og ubehandlet avløpsvann, inkludert toalettutslipp, som inneholder fibre og faste stoffer som ikke er større enn 50 mm, fra avvanningssystemer og avløpsanlegg. For å pumpe ubehandlet avløpsvann kan du også vurdere å bruke en kvernpumpe

Kloakk er ubehandlet avløpsvann og ufiltrert kloakk som inneholder fiber, tekstiler og andre faste stoffer, inkludert toalettutslipp fra avløpsanlegg, gårder og industri tilknyttet det kommunale avløpsnettet. For å unngå tilstopping anbefales pumper som tillater fri passasje av faste stoffer på minimum 80 mm, i kommunale bruksområder.

Hos Grundfos er erfaringen vår at et halvåpent løpehjul er greit for fri passasje opptil 12 mm. Utover det anbefaler vi et Vortex-løpehjul, hvor du får fri passasje på 35 eller 50 mm eller enda mer ved pumper med mer enn 2 kW effekt.

For det andre må du forstå installasjonskravene dine, og sørge for at de samsvarer med kravene til dreneringsvann, gråvann eller svartvann: 

Bruksområder til mobil bruk

Dreneringspumper og små spillvannspumper brukes til bærbare applikasjoner. Disse inkluderer nødhjelp, for eksempel ved oversvømmelse inne eller utenfor bygninger, og for å pumpe (avløps-)vann ut av tanker, dammer eller svømmebasseng 

Bruksområder til stasjonære (faste) installasjoner

Dreneringspumper og små spillvannspumper brukes til faste, stasjonære installasjoner:

• Gulv- og undergulvtanker (løftestasjoner) eller enkle betongpumpekummer på innsiden av bygningen,

• Pumpestasjoner og små renseanlegg for boliger utenfor bygningen,

• Industriell og kommersiell bruk.

For bruksområder der pumpemedier omfatter brakkvann i havner, sjøvann eller saltvann fra vannmyknere, kreves høyere gradert materiale på motoren og akselen for å redusere korrosjonsrisikoen.

Det var en kort introduksjon til installasjonskravene for en permanent eller bærbar pumpeløsning til pumping av dreneringsvann, gråvann, regnvann og svartvann. 

Hvis du er interessert i å finne ut hvordan Grundfos UNILIFT-serien med nedsenkbare dreneringspumper oppfyller kravene til bruksområdene og installasjonene beskrevet ovenfor, kan du se den andre modulen «Grundfos UNILIFT-serien med nedsenkbare dreneringspumper» i dette ECADEMY-kurset om «Avløpsbehandling med UNILIFT-serien». 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 2
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende