Forstå grunnvann Vil det alltid være der?

Overutnyttelse av grunnvannsressursene våre er et stort problem, og mye brukes til vanning for så å fordampe igjen. Klimaendringer påvirker også tilgjengeligheten av grunnvann. Hør professor Anders Vest Christiansen snakke om truslene grunnvannsreserver står overfor.

Grunnvann er en veldig nyttig ressurs.  

Hvis det håndteres riktig, leverer det rent og bærekraftig vann.  

Hvis vi ikke er forsiktige, kan vi bruke opp eller ødelegge grunnvannsressursen.  

Dette kan få alvorlige konsekvenser.  

Grunnvannet fylles opp fra nedbør som siver gjennom jordlag.  Oppfylling avhenger av en rekke faktorer,  men mengden og varigheten av nedbøren er de viktigste.  

Dette betyr at akviferer fylles opp  i våte sesonger og grunnvannsspeilet stiger.  

På samme måte synker grunnvansspeilet i tørre sesonger.  

Pumping av vann vil påvirke denne balansen, men i store deler av verden  det er gode muligheter for bærekraftig grunnvannsutvinning.  Ligningen er enkel: Hvis mer vann hentes ut enn det som fylles opp igjen,  reduseres grunnvannsnivået og akviferen tømmes.  

Fortsatt uttømming vil til slutt tørke ut en akvifer.  

Grunnvann brukes til to hovedformål: drikkevann og vanning.  

I mange land er vanning den desidert største komponenten.  Alternativet til grunnvann er overflatevann fra elver, innsjøer og dammer.  Det kommer uten rengjørings- effekten av nedbør  som filtreres gjennom jordlag i bakken.  

I noen tørre områder har uttømming av grunnvann pågått i årevis,  noe som har ført til betydelige fall i grunnvannsspeilet.  

Konsekvensen er ikke bare at vi må hente opp vannet fra dypere nivåer,  men også at vi kan se landsenkning på grunn av den reduserte trykkstøtten  fra vannet mellom kornene.  

Løsningen på uttømming av grunnvann kan komme i mange former og fasonger.  Den enkleste er å hente ut mindre vann.  

Ganske ofte er det andre løsninger, som å spre belastningen på en akvifer  ved å installere flere brønner fordelt over et større område.  Den andre parameteren som kan manipuleres, er oppfyllingen. 

Fra naturens side kommer oppfyllingen fra nedbør.  

Men nedbør kan være svært uregelmessig i løpet av et år,  med tørre årstider og våte årstider.  

I de våte årstidene renner mye overskuddsregn direkte fra overflaten  gjennom elver og tilbake i havet.  

Nylig har flere eksperimenter funnet sted  der overflødig vann i våte årstider lagres i kar og bassenger,  slik at det kan infiltrere akviferen på nytt og fylle den opp.  

Vannet lagres i de våte årstidene og kan gjenbrukes i de tørre årstidene.  

Grunnvannet er der. 

Det fylles konstant opp av nedbør.  

Hvis vi henter ut mindre vann enn det som fylles opp,  er grunnvann en trygg og bærekraftig ressurs  til drikkevann og vanning. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende