6 spørsmål Middels

ECADEMY test

4 - Spillvann i kommersielle bygg

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Middels

Vil du anbefale drenering rundt en bygning hvis det var jord med permeabilitet og grunnvannsnivået var over dreneringsnivået?

Spørsmål 5 av 6 Middels

Hvilke innløpsalternativer tilbyr Grundfos MULTILIFT?

Spørsmål 6 av 6 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 4 - Spillvann i kommersielle bygg

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 4 - Spillvann i kommersielle bygg testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Vil du anbefale drenering rundt en bygning hvis det var jord med permeabilitet og grunnvannsnivået var over dreneringsnivået?
A: Ja
Correct
Q: Hvorfor er et tanksystem en optimal løsning for kjellerombygging?
A: Et tanksystem er fleksibelt, enkelt å betjene, kostnadseffektivt, beskytter mot flom og er luktfritt. Den kan også enkelt kobles til eksisterende avløpsrør.
Correct
Q: Hvorfor kan det være en utfordring å installere en pumpe godt utenfor en bygning ved å pumpe bort grått eller svart avløpsvann fra et nivå under kloakken?
A: En pumpebrønn krever lengre planlegging og installasjonstid, lengre gravetid, høyere gravingskostnader og større investeringer.
Correct
Q: Hvordan kan du vite om du trenger å etablere et avløpssystem som en del av byggeprosjektet ditt?
A: Ved å foreta en grundig forhåndsundersøkelse av forholdene i jorda, grunnvannsforholdene og avløpssituasjonen på nabotomter.
Correct
Q: Hvilke innløpsalternativer tilbyr Grundfos MULTILIFT?
A: DN50-DN150
Correct
Q: Hvilke tilnærminger kan redusere hydrostatisk trykk på bygningen din?
A: Å bygge et robust fundament, forankre bygningen til undergrunnen, eller installere et avløpssystem - eller alle tre i noen tilfeller