Avløpsvanntyper og riktig valg av pumpe

Bli kjent med de ulike avløpsvanntypene og hvilken pumpe som du bør velge til å håndtere dem.

For å velge den optimale pumpen for et avløpssystem, er det viktig å vite hvilken type avløpsvann den skal håndtere. 

Denne oppgaven gir deg en rask oversikt over de ulike typene avløpsvann som finnes innen bygg og anlegg og kommunale tjenester, og anbefaler pumper som passer best for de ulike utfordringene.    

Formålet med et avløpssystem er å håndtere avløpsvann slik at helserisiko og ulemper som overvann på gatene reduseres til et absolutt minimum.

Totalt finnes det fire typer avløpsvann:
• Drensvann
• Regnvann
• Spillvann
• og kloakk

Ikke alle avløpsvannspumper er imidlertid ideelle for alle typer avløpsvann. Dreneringspumper og spillvannspumper vil ikke kunne pumpe kloakk, mens en avløpspumpe kan håndtere alle typer avløpsvann.

En av de avgjørende faktorene er hvor stor eller liten den frie passasjen i pumpen er. Jo større andel av faste stoffer avløpsvannet inneholder, jo større må den frie passasjen være. Og jo mer kapasitet som kreves, jo større må passasjen være.  

La oss se litt nærmere på de ulike typene av avløpsvann for å forstå hva de består av og forklare hva som kreves av en pumpe for å håndtere det spesifikke innholdet. 

Drensvann er avløpsvann uten toalettavfall eller urenheter som papir, bleier og tekstilfibre som kan føre til tilstopping.

Fordi det ikke finnes faste stoffer i drensvann, er en nedsenkbar dreneringspumpe som Unilift med halvåpne pumpehjul og 10-12 mm fri passasje ideell for jobben. Hvis vannet inneholder urenheter, vil en sil i innløpet av pumpen sikre at disse ikke vil kunne komme inn i pumpen.

Regnvann – også kjent som overflatevann – er mer eller mindre identisk med drensvann. Forskjellen er at regnvann kan inneholde urenheter som sand og grus. Normalt krever regnvann også mer pumpekapasitet enn dreneringsutstyr.

Hvis en dreneringspumpe som Unilift 12 ikke er nok til å oppnå den nødvendige kapasiteten – for eksempel i områder med stor risiko for kraftig nedbør – er en avløpspumpe med større fri passasje og mer kapasitet det riktige valget.

Det kan for eksempel være en SL-pumpe eller en SE-pumpe med større motor og enten et S-tube-pumpehjul eller en SuperVortex-pumpehjul med 50-100 mm fri passasje, avhengig av nødvendig kapasitet.

Spillvann er avløpsvann uten toalettavfall. Det er gjerne avløp fra f.eks. vaskerier, vaskerom, avisningsområder på flyplasser eller parkeringsplasser som inneholder oppløste eller suspenderte stoffer, som tekstilfibre, løv og lignende, og som kan forårsake blokkering i en lensepumpe.

Ettersom spillvann inneholder bare små urenheter, kan en spillvannspumpe som Unilift med fri passasje på 30 – 35 mm være nok til å sikre pålitelig drift. Den er imidlertid avhengig av nødvendig kapasitet. Som nevnt i begynnelsen: jo høyere kapasitet, jo større må den frie passasjen være.

Hvis det kreves høyere kapasitet enn Unilift-pumpen, er en SL-pumpe eller en SE-pumpe med større motor og et S-tube-pumpehjul eller et SuperVortex-pumpehjul et godt valg.

Kloakk er avløpsvann med utslipp fra toaletter.

Kloakk kan stamme fra enten private husholdninger, næringsbygg eller kommunale pumpestasjoner – og varierer avhengig av kilden. 

Kloakk fra private husholdninger er vann som har vært brukt i kjøkken, bad, toaletter og vaskerom. Avløpsvannet inneholder ting som toalettavfall, toalettpapir, vaskemidler eller andre kjemikalier med pH-verdi mellom 4 og 9.

Unilift-pumper, SL-pumper eller SE-pumper med enten Vortex-pumpehjul eller kanalpumpehjul med 50-65 mm fri passasje er ideelle for håndtering av kloakk fra private husholdninger.

Hvis den nødvendige kapasiteten ikke er større enn 1-4 liter per sekund, er en kvernpumpe et egnet alternativ – for eksempel for trykksatte systemer i tynt befolkede områder hvor tyngdekraften ikke er tilstrekkelig i seg selv.

Forskjellen mellom kloakk fra private husholdninger og fra næringsbygg og kommunale pumpestasjoner er at innholdet i avløpsvann fra næringsbygg og pumpestasjoner ikke nødvendigvis er kjent. Her er det ikke uvanlig å finne gjenstander som nylonstrømper, plastposer, bleier, sanitærbind og hansker i avløpsvannet.

For å hindre tilstopping er en nedsenkbar kloakkpumpe som SL eller SE med enten S-tube-pumpehjul eller SuperVortex-pumpehjul med minst 80 mm fri passasje, et pålitelig valg.

Grundfos’ patenterte S-tube-pumpehjul er ideelt i applikasjoner som har maksimalt 3 % tørrstoffinnhold og som krever stor fri passasje og høy hydraulisk virkningsgrad.

SuperVortex-pumpehjulet er egnet for kloakk med et tørrstoffinnhold på maksimalt 5 %. Innholdet kan være:
• Store mengder faste stoffer 
• Store mengder fiber
• Gassholdig slam
• og slipende stoffer

Å vite hvilken type avløpsvann som skal håndteres, er derfor det første trinnet i valg av optimal pumpe og riktig pumpehjul.

En god tommelfingerregel er at jo mer faststoff avløpsvannet inneholder eller jo høyere kapasitet bruksområdet krever, desto større må den frie passasjen i hydraulikken være. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 4
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 30 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels