8 spørsmål Middels

ECADEMY test

3 - Spillvann

Dette kurset inneholder 8 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 2 av 8 Middels

Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende ulemper: • Maksimal returløbs- og oversvømmelsessikring • Er ikke følsom over for fedt, sand og faste genstande i vandet • Gør det muligt at bruge de sanitære faciliteter i tilfælde af returløb • Beskytter befæstede arealer • Kan sluttes til en bygnings regnvandsdræn Er det:

Spørsmål 5 av 8 Middels

Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende ulemper: • Den er meget følsom over for sand og faste genstande i vandet. • I en situation med returløb er det ikke muligt at anvende de sanitære faciliteter, der er sluttet til denne enhed. • Det er ikke muligt at slutte regnvandsdræn til denne enhed. • Enheden er ikke 100 % sikker og bør kun anvendes til beskyttelse af sekundære rum uden vigtige tekniske installationer. Er det:

Spørsmål 8 av 8 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 3 - Spillvann

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 3 - Spillvann  testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvornår bør du overveje et tryksat spildevandsanlæg i stedet for et gravitationsanlæg?
A: Når der er stor afstand mellem bygningen og hovedkloakken, når hovedkloakken ligger højere, eller når der er forhindringer mellem bygningen og hovedkloakken.
Correct
Q: Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende ulemper: • Maksimal returløbs- og oversvømmelsessikring • Er ikke følsom over for fedt, sand og faste genstande i vandet • Gør det muligt at bruge de sanitære faciliteter i tilfælde af returløb • Beskytter befæstede arealer • Kan sluttes til en bygnings regnvandsdræn Er det:
A: Pumpestationer
Correct
Q: Hvorfor er et beholderanlæg det bedste system til oversvømmelsessikring blandt de tre, der er til rådighed?
A: Det leveres samlet, og placeringen inde i bygningen gør, at det er let at komme til i forbindelse med service. Derudover sikrer det maksimal returløbs- og oversvømmelsessikring
Correct
Q: Hvorfor er livscyklusomkostningerne for et tryksat spildevandsanlæg lave?
A: Startomkostningerne ved et beholderanlæg er lavere sammenlignet med en brønd, og der er ingen gravitationsrør uden for bygningen
Correct
Q: Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende ulemper: • Den er meget følsom over for sand og faste genstande i vandet. • I en situation med returløb er det ikke muligt at anvende de sanitære faciliteter, der er sluttet til denne enhed. • Det er ikke muligt at slutte regnvandsdræn til denne enhed. • Enheden er ikke 100 % sikker og bør kun anvendes til beskyttelse af sekundære rum uden vigtige tekniske installationer. Er det:
A: Ventiler til oversvømmelsessikring
Correct
Q: Hvad er ulemperne ved det traditionelle gravitationsanlæg?
A: Mange gravitationsrør skal installeres uden for bygningen, og der kræves en del udgravningsarbejde
Correct
Q: Hvad er de mest almindelige typer af spildevand fra erhvervsbygninger?
A: Spildevand, afstrømmet regnvand, drænvand og spildevand fra parkeringsområder
Correct
Q: Hvad er gråt spildevand?
A: Vand, som afledes fra brusebade, vaskekummer, vaskemaskiner, kantinekøkkener m.m.