8 spørsmål Middels

ECADEMY test

3 - Spildevand

Dette kurset inneholder 8 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 2 av 8 Middels

2 Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende ulemper: • Den er meget følsom over for sand og faste genstande i vandet. • I en situation med returløb er det ikke muligt at anvende de sanitære faciliteter, der er sluttet til denne enhed. • Det er ikke muligt at slutte regnvandsdræn til denne enhed. • Enheden er ikke 100 % sikker og bør kun anvendes til beskyttelse af sekundære rum uden vigtige tekniske installationer. Er det:

Spørsmål 5 av 8 Middels

5 Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende ulemper: • Maksimal returløbs- og oversvømmelsessikring • Er ikke følsom over for fedt, sand og faste genstande i vandet • Gør det muligt at bruge de sanitære faciliteter i tilfælde af returløb • Beskytter befæstede arealer • Kan sluttes til en bygnings regnvandsdræn Er det:

Spørsmål 6 av 8 Middels

6 Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende fordele: • Maksimal returløbs- og oversvømmelsessikring • Ideel til sikring af elektrisk udstyr og andet udstyr af høj værdi • Tillader ubegrænset brug af sanitære faciliteter i tilfælde af returløb • Er let at udføre service på • Kan installeres i en bygnings regnvandsdræn • Er ikke følsom over for sand og faste genstande i vandet Er det:

Spørsmål 8 av 8 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 3 - Spildevand

Oppnådde merker:

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 3 - Spildevand testen denne gangen

Correct
Q: Hvilken behandling er nødvendig for afstrømmet regnvand?
A: Ingen – vandet pumpes direkte hen til modtageren
Correct
Q: Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende ulemper: • Den er meget følsom over for sand og faste genstande i vandet. • I en situation med returløb er det ikke muligt at anvende de sanitære faciliteter, der er sluttet til denne enhed. • Det er ikke muligt at slutte regnvandsdræn til denne enhed. • Enheden er ikke 100 % sikker og bør kun anvendes til beskyttelse af sekundære rum uden vigtige tekniske installationer. Er det:
A: Ventiler til oversvømmelsessikring
Correct
Q: Hvad er gråt spildevand?
A: Vand, som afledes fra brusebade, vaskekummer, vaskemaskiner, kantinekøkkener m.m.
Correct
Q: Hvorfor er livscyklusomkostningerne for et tryksat spildevandsanlæg lave?
A: Startomkostningerne ved et beholderanlæg er lavere sammenlignet med en brønd, og der er ingen gravitationsrør uden for bygningen
Correct
Q: Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende ulemper: • Maksimal returløbs- og oversvømmelsessikring • Er ikke følsom over for fedt, sand og faste genstande i vandet • Gør det muligt at bruge de sanitære faciliteter i tilfælde af returløb • Beskytter befæstede arealer • Kan sluttes til en bygnings regnvandsdræn Er det:
A: Pumpestationer
Correct
Q: Hvilken metode til forebyggelse af returløb har følgende fordele: • Maksimal returløbs- og oversvømmelsessikring • Ideel til sikring af elektrisk udstyr og andet udstyr af høj værdi • Tillader ubegrænset brug af sanitære faciliteter i tilfælde af returløb • Er let at udføre service på • Kan installeres i en bygnings regnvandsdræn • Er ikke følsom over for sand og faste genstande i vandet Er det:
A: Beholderanlæg
Correct
Q: Hvilke tre faktorer har øget risikoen for oversvømmelse og returløb?
A: Det regner oftere, regnskyllene varer længere, og omfanget af befæstede arealer er større end tidligere.
Correct
Q: Hvem har i de fleste lande det økonomiske ansvar ved oversvømmelser?
A: Ejerne af bygningen og arkitekterne/bygningskonstruktørerne