Artikkel

En bedre måte å håndtere avløpsvann fra husholdninger på

Avløpsvann fra husholdningen er noe ingen huseier ønsker å tenke på. Under normale omstendigheter skal det bare forsvinne ned i avløpet. Men noen ganger kan avløpssystemer bli overveldet. Dette kan forårsake tilbakestrømning, noe som kan føre til tap av inventar, sykdom eller flytting. Og horisontal pumping av avløpsvann over lengre avstander kan være komplisert og kostbart. Heldigvis finnes det løsninger for forbedring av avløpsanlegg i husholdninger.

Innendørs oversvømmelse er en av hovedårsakene til tilbakestrømning

Antallet flom- og nedbørshendelser har økt med 50% globalt siden 1980, noe som har ført til en økning på 72% i vannrelaterte forsikringskrav (a).

 

Oversvømmelse i hus kan føre til alvorlige skader og konsekvenser for huseiere, fra tap av innbo til flytting under renovasjon og oppblomstring av mugg og sykdom. På toppen av alt dette er forsikringsselskapene ofte ikke spesielt imøtekommende og nekter noen ganger til og med å dekke tapene.

Utilstrekkelige installasjoner skaper problemer

Oversvømmelse har tre hovedårsaker: kraftig regn, sprengte rør eller høyt grunnvann. Når innendørs oversvømmelse oppstår er installasjonen i de fleste tilfeller ikke i stand til å håndtere det.

Hva er det som gjør en installasjon utilstrekkelig?

Feil forebygging av tilbakestrømning - Hvis tilbakestrømningsventilen er installert under avløpsnivået, vil det ikke forhindre oversvømmelse

Ingen tilbakestrømningsventil er installert

Feil dimensjon på avløpssystemet - For eksempel er kummen for liten til å håndtere belastningen fra vann etter kraftig nedbør

Underdimensjonert pumpe - Hvis pumpen er for liten til å håndtere belastningen fra vann som kommer etter for eksempel kraftig nedbør

 

Reduser risikoen for innendørs oversvømmelse og unngå relaterte kostnader

En rekke pumpeløsninger vil raskt og effektivt fjerne avløpsvann. Det vil bidra til å unngå forurenset avløpsvann i huset og opptil 70 000 euro i kostnader for rengjøring og oppussing av hus etter oversvømmelse (b).

Hos Grundfos har vi et team dedikert til å utvikle skreddersydde løsninger for avløpsvann i husholdninger. Her er noen av våre løsninger som er designet for å oppfylle eventuelle krav til avløpsvann. De er tilgjengelige som både reaktive og proaktive faste installasjoner med tilbakestrømningbeskyttelse:

  • Modulær Uno-Duo-løftestasjon
  • MULTILIFT
  • UNILIFT CC fjerning av vann ned til 3mm
  • Multi-box'en inneholder alt nødvendig utstyr for nødsituasjoner

 

Frakting av avløpsvann over lange avstander kan være utfordrende

Lovreguleringer krever at husholdningsavløp kobles til offentlige avløpsnett. Men å transportere avløpsvann over lange avstander i landlige eller kuperte områder kan være vanskelig. Når man ikke har direkte kobling til kloakksystemet, noe som ofte er tilfellet når det gjelder landlige sommerhus eller hus som ligger i nylig bebygde områder, finnes det ingen effektiv måte å transportere avløpsvannet på. Gjennomsnittsprisen for korrekt tilkobling av rør til det offentlige kloakksystemet kan være på opptil 20 000 EUR, og hvis det ikke gjøres riktig kan bøtene være betydelige (c).

Hos Grundfos leverer vi også gjennomprøvde løsninger som er designet for å håndtere horisontal pumping til reduserte installasjons- og driftskostnader. Med et innebygd kvernesystem er UNILIFT APG designet for å effektivt pumpe avløpsvann både vertikalt og horisontalt, og å bidra til å løfte og transportere avløpsvann til avløpsnettet uansett hvor det er installert. UNILIFT APG forhindrer oversvømmelse, reduserer lukt og kan spare installasjonstid og kostnader.

Lær mer om kravene til pumping av avløpsvann fra husholdninger

Besøk vårt Ecademy for å lære om tematikk knyttet til pumping ved drenering av rent eller grått vann, fjerning av spillvann (selv om det inneholder fibre) eller håndtering av kloakk, inkludert toalettavløp.

Kilder:

(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c

(b) Et estimert eksempel basert på worst case-scenariet, der f.eks. hele kjelleren må renoveres, inkludert vegger og interiør, inspirert av www.xxxx

(c) Gjennomsnittlig pris basert på kildene nedenfor:

  • DK: https://www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
  • USA: https://www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
  • DE: https://www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
  • Pentalteit: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ og gjennomsnittlig straff i DK for feil avløpssystem.