Redusert energiforbruk og utslipp med intelligente pumpeløsninger

Det haster med å akselerere omstillingen til grønn energi – men hvordan skal vi oppnå dette?
Grundfos leverer intelligente, tilkoblede, energieffektive pumpeløsninger som kan hjelpe industrier med å redusere energiforbruket. Vi kaller det All-E.

Gir industrier intelligente pumpeløsninger

Pumper står for 25 % av all strøm som forbrukes av industrielle elektriske motorer1. Det er et faktum, men hva kan vi gjøre for å endre på det? Først må vi redusere energiforbruket, og det er her e-pumper kommer inn i bildet.

Grundfos tilbyr et komplett utvalg av intelligente e-pumpeløsninger og -systemer av høy kvalitet som gir deg umiddelbart lavere energikostnader, høy ytelse og energieffektivitet, og som samtidig reduserer utslipp. E-pumpene våre er utstyrt med en frekvensomformer som bidrar til å sikre at pumpen bare går ved behov. Dette bidrar til å optimalisere systemer i sanntid.

E-pumper kan redusere energiforbruket og -kostnadene, gi mer pålitelig drift på anlegg og samtidig avkarbonisere industrier samt hjelpe dem med å oppfylle utslippsmål. Løsningene som kan forandre verden og bidra til å oppnå en omstilling til grønn energi, finnes allerede. Det er på tide å begynne med oppgradering og implementering – det er på tide med forandring.

Harde energifakta. Intelligente svar

Positive endringer skjer når harde fakta om energi blir møtt med intelligente svar. Svaret er intelligente, tilkoblede og energieffektive e-pumpeløsninger.

Sitt med fakta. Gjør en forandring.

Pumper står for 25 % av all strøm som forbrukes av industrielle elektriske motorer1

Intelligente pumper og systemer kan redusere energiforbruket med opptil 37 %2

Grundfos er samarbeidspartneren som hjelper deg med netto nullutslipp innen 20508, 9

Intelligent og tilkoblet effektivitet

Industribruksområder bruker for mye energi. Men når vi forstår hvorfor, kan vi gjøre noe med det. De fleste industrielle systemer går f.eks. for fullt til ethvert tidspunkt. Hvis vi i stedet bruker intelligente, tilkoblede og energieffektive e-pumpeløsninger i stedet for standardløsninger, kan vi redusere energiforbruket med opptil 37 %2.

Det betyr at det finnes potensial for å spare energi og redusere kostnader i drift som krever pumper. Ved å kombinere energieffektive pumper, motorer og drivenheter kan vi oppnå en intelligent og tilkoblet løsning som kan bidra til å spare energi, redusere CO2-utslipp og forbedre systemet generelt.

Fremtidssikker ytelse

Uansett hvor effektiv og intelligent en løsning er, er den bare bærekraftig hvis den er pålitelig og slitesterk. Høy kvalitet betyr mindre behov for utskiftning, noe som bidrar til at materialene er i bruk over lengre tid. Dette bidrar til en sirkulær økonomi, og hjelper til syvende og sist kundene våre og verden for øvrig med å komme et skritt videre på bærekraftsagendaen.

Intelligente, tilkoblede løsninger som e-pumper kan kommunisere med hele systemet, noe som optimaliserer ytelsen og reduserer slitasje. I tillegg til umiddelbart lavere energiforbruk byr våre e-pumpeløsninger også på betydelig lavere service- og vedlikeholdskostnader, slik at du kan få mest mulig ut av systemet.

Forpliktet til en bærekraftig påvirkning

Som verdens første selskap for vannløsninger med godkjente vitenskapsbaserte mål om netto nullutslipp, er vi fast bestemt på å bidra til å avkarbonisere industrielle bruksområder. Vi har forpliktet oss til å nå netto nullutslipp innen 2050, og vi streber etter å hjelpe kundene våre med å redusere utslipp og nå bærekraftsmålene sine ved hjelp av våre intelligente og energieffektive e-pumpeløsninger.

Rapport: Slik bidrar intelligente pumper til å redusere CO2-utslipp

Les rapporten vår for å finne ut hvordan intelligente e-pumpeløsninger gir betydelige energibesparelser, bedre pålitelighet og bedre systemytelse samtidig som CO2-utslippet reduseres.

Utforsk våre intelligente e-pumpeløsninger

Nedenfor finner du et utvalg av våre intelligente pumpeløsninger som kan hjelpe deg med å redusere energibruk og CO2-utslipp.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr løsninger for en rekke forskjellige kunder og industrisegmenter. Enten du eier en liten bedrift eller et stort industrikonsern, kan vi hjelpe deg med å nå forretningsmålene dine ved å fremme bærekraft og energieffektivitet.

Les mer om de viktigste sektorene vi støtter.