Industri og netto null

Hvordan vår tilnærming til netto null hjelper industri med sin bærekraftsagenda