Artikkel

Øk byggets intelligens og spar energiforbruk

Verdens økende urbanisering bidrar til betydelige mengder energibruk. Det globale kjølebehovet alene er doblet på mindre enn 20 år. Og vann og energi går hånd i hånd. Generelt i dag står vannpumper for en stor mengde av verdens strømforbruk - men med mer energieffektive pumpeløsninger kan denne mengden reduseres kraftig.

Som vi vet, er denne veksten i energiforbruk en stor drivkraft for klimaendringene. Enkelte steder fører klimaendringer til alvorlig tørke, mens andre steder er effektene på klimaet vårt beregnet til å forårsake tyngre nedbør, noe som fører til ekstremflom, samt avløpsvann og sjøvann som forurenser grunnvannet og påvirker vannkvaliteten. Oversvømmelse rammer ca 250 millioner mennesker over hele verden og forårsaker tap på 40 milliarder dollar på årsbasis.

Det er mange intelligente vannløsninger tilgjengelig, men dessverre implementeres de ikke like raskt som teknologier som vind- og solkraft blir implementert i energibransjen. I næringsbygg må derfor ansvarlig vannforbruk og energieffektive løsninger prioriteres for å bidra til å bekjempe klimaendringene vi står overfor.

Fakta

Utslipp og klimaendringer

Energiproduksjon står for 73% av CO2-utslippene, og spiller derfor en kritisk rolle i klimaendringene.

Kilde: United Nations Water

Energiforbruk

Energiforbruket for romkjøling er nesten doblet siden 2000

Kilde: International Energy Agency, 2018

Pumper og forbruk

Per i dag bruker pumper store mengder av verdens elektriske strøm.

Kilde: EU - Arbeidsdokument for kommisjonstaben

Implementering med et formål - og store resultater

Intelligente løsninger er tilgjengelige og er klare til å implementeres. Disse løsningene kan være til stor nytte for både menneskeheten og jorden vi lever på. Så i et forsøk på å redusere energi- og vannforbruket, samt øke effektiviteten, har disse kundene og byene gjort store endringer - og sett store resultater.

Bygninger i Dubai oppnår opptil 80% energibesparelse med enkle pumpebytter

Alt som skulle til var misfornøyde leietakere for å koble punktene mellom hvordan man fikser en bygning og en regjeringens mål for forbedring av energibruken. Kombinert med ambisjoner om å senke energiforbruket, implementerte Grundfos en enkel løsning som endte opp med å betale for seg selv.

Pumpeoppgradering for voksende by gir effektivitet

I Qujiang, Kina, hadde vannforsyningen tradisjonelt blitt hjulpet av tyngdekraften - men urbanisering byr på en ny utfordring. Det som startet som et prosjekt for å forbedre pumpeeffektiviteten, ga fordeler - for eksempel energibesparelser opp til 33% og pålitelig vannforsyning.

Pumpestasjon løser kronisk flom, og øker livskvaliteten i Semarang

Den indonesiske byen Semarang lider av massiv flom og bygget en sterk, unik løsning sammen med Grundfos for å beskytte innbyggerne mot flommene. Se hvordan Semarang-pumpestasjonen løste oversvømmelsesproblemet for den sentrale, berørte delen av byen.

Vil du vite mer?

For å gjøre en positiv endring, må vi handle nå. Besøk linkene nedenfor for videre læring, inkludert utforsking av gjeldende løsninger for industrier og produsenter samt Grundfos intelligente pumpeløsninger.