Artikkel

Feilaktig drift grunnet feilaktig idriftsettelse

Utfordringen ved idriftsettelse av varmesystemer ligger i å oppnå riktig flow, optimal ytelse og mest mulig komfort. Men det er ikke enkelt fordi varmesystemer er bygget og driftes på forskjellige måter.


Utfordringen med idriftsettelse av et varmesystem

  • Overdreven energiforbruk
  • Støy
  • Generell slitasje på systemet
  • Misfornøyde kunder

Det er ikke en enkel utfordring å løse. Når pumpen installeres, er det ofte vanskelig å vite hvilken innstilling som skal brukes, og dette kan forårsake mer bry enn noen av oss trenger. Tradisjonelt har pumpens hastighet blitt satt til å levere tilstrekkelig trykk for å sikre tilstrekkelig vannstrøm til alle deler av bygningen. Men dette er ikke alltid ideelt.

Hodepinen med innstillinger

Det er vanligvis en anbefalt innstilling på de fleste pumper for optimal systemdrift. Nedenfor vil vi skissere kravene til to av de vanligste systemene - gulvvarme og radiatorer.

Gulvvarme

Dette er en effektiv måte å varme opp et hjem på, men på grunn av lav flowtemperatur krever det nøye idriftsettelse (innregulering og pumpeinnstilling).

Trykketapene i gulvvarmefordeleren er praktisk talt uavhengige av varmebehovet/strømmen til de enkelte sonene. Det vil si at pumpen skal settes til innstillingen konstant trykk der differansetrykket holdes konstant, noe som sikrer et konstant flow i hver enkelt sone, uavhengig av andre soner. Dette sikrer riktig romtemperatur, høy komfort og unngår unødvendig energiforbruk.


Radiatorer

Radiatorer bruker termostatiske radiatorventiler til å justere strømmen til radiatoren avhengig av varmebehovet. Dette sikrer riktig romtemperatur og optimal komfort i boligen.

Et lavt varmebehov/strøm fører til lavere trykktap i rørføringen i varmesystemet, i dette tilfellet for å forhindre at pumpetrykket blir for høyt, noe som resulterer i unødvendig energiforbruk samt risiko for støyende ventiler. Pumpen bør settes til innstillingen proporsjonal trykk der differansetrykket justeres proporsjonalt med det nødvendige flow i systemet.


AUTOADAPT gjør hverdagen enklere

Grundfos sirkulasjonspumper kommer med en rekke muligheter som hjelper med å finne riktig kontrollinnstilling for et varmesystem, uansett hvilket varmeanlegg sirkulasjonspumpen er integrert i.

Den enkleste måten å løse de fleste av idriftsettelsesutfordringene på, er å velge en sirkulasjonspumpe med Grundfos AUTOADAPT. Denne funksjonen justerer kontinuerlig pumpens ytelse til det faktiske varmebehovet – for eksempel størrelsen på systemet og det skiftende varmebehovet gjennom året. Funksjonen vil finne innstillingen som gir optimal komfort med minimalt energiforbruk, og bidrar til rask, sikker og enkel idriftsettelse. Samlet sett hjelper AUTOADAPT med å levere lavest mulig energiforbruk, samtidig som den optimaliserer komforten i boligen.

FORDELER MED AUTOADAPT

  • Optimal komfort 
  • Optimal drift
  • Reduser risikoen for systemstøy

Ønsker du å lære mer om Grundfos AUTOADAPT?

Det finnes flere alternativer for mer praktisk læring på vår online opplæringsplattform Ecademy.

Oppsett av pumpe gjort enkelt

Dedikerte videoer viser deg hvilke kontrollmoduser som brukes i hver pumpe og hjelper deg med å finne riktig innstilling for ethvert varmesystem for å oppnå optimal ytelse.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Gjør som mange andre rørleggere

Registrer deg for de siste nyhetene om produkter, verktøy, opplæring og arrangementer