Artikkel

Innovativ hydraulikk gir pålitelig drift til lavere totalkostnad og imøtekommer utfordringene knyttet til urbant avløpsvann

Pumpen er kjernen i ethvert avløpsnett. Oppetid og effektivitet for pumpen er avgjørende for å opprettholde lave livsløpskostnader og en optimal strømning for avløpsvannet, samtidig som det bidrar til å holde høyeste ytelsesnivå.

 

For å imøtekomme den økende kompleksiteten ved urbant avløpsvann har Grundfos utviklet den halvåpne Open S-tube®-impelleren, som gir høy virkningsgrad i et bredt driftsområde. Open S-tube®-impellere kan trimmes til å oppnå en bestemt ytelse og er den ideelle løsningen for middels til ekstrem forurensning av avløpsvann. Denne nye hydrauliske designen øker påliteligheten og holdbarheten til pumpeløsningen, reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader og hjelper eieren med å overholde alle lovpålagte krav. I tillegg tilbyr vi nå hydrauliske deler utført i hvitt jern med høyt krominnhold. Denne ferrolegeringskombinasjonen gir svært god motstandsdyktighet sammenlignet med andre metallmaterialer og bedre slitestyrke enn støpejern.

Grundfos fortsetter å utvikle og forbedre pumpedesignen for å imøtekomme de stadig endrede kravene til avløpsvann. Det er spesielt urbant avløpsvann som øker i kompleksitet, med komponenter som suspenderte faste stoffer, organisk materiale, oljer og fett, fibre og polymer og andre stoffer som utgjør nye utfordringer. Ekstreme værforhold fører i tillegg til større nedbørssvingninger og fare for oversvømmelse.

For den nye og innovative Open S-tube®-impelleren for SE/SL-pumper har vi utført et stort antall virtuelle tester for å opprettholde kvalitets- og ytelsesnivåene som Grundfos er kjent for. Vi har faktisk utført mye mer virtuell testing enn det som noen gang ville vært mulig å utføre fysisk. Og alle våre simuleringer er validert med det siste og beste innen fysiske tester. Vi følger opp komponent- og produkttesting for funksjonalitet og holdbarhet med testing i utfordrende installasjoner over hele verden før utgivelse på markedet.

Relaterte produkter

Finn produkter fra Grundfos relatert til dette emnet.