Artikkel

Støy i varmesystemet

Støy i varmesystemet er et vanlig og frustrerende problem for både montører og huseiere. Det er flere potensielle støykilder. Hydroniske systemer transporterer lyd og vibrasjoner lett, og det kan være vanskelig å identifisere kilden.


Identifisere og løse støy fra varmesystemet

Hovedårsaker til støy:

  • Feil igangkjøring – forårsaket av at systemet ofte går med høyere gjennomstrømning enn nødvendig.
  • Manglende innregulering eller feil igangkjøring av hele varmesystemet.
  • Feil dimensjonering av systemkomponenter – for eksempel rør som ikke er tilstrekkelig dimensjonert for nødvendig gjennomstrømning, og dette vil skape friksjonsstøy i rør og ventiler.

Andre vanlige årsaker:

  • Luft i systemet som kan føre til bankelyder fra rør og ventiler, som ofte oppstår når deler av systemene skiftes ut.
  • Resonansstøy fordi pumpen går med samme frekvens som den naturlige frekvensen til varmesystemet og støyen som forplantes i rørene.
  • Kaviteringsstøy på grunn av feil trykkmengde på grunn av defekt ekspansjonskar i systemet eller fordi alle ventiler er stengt.
  • Urenheter i pumpen eller på radiatorventilkjeglene.

Den gode nyheten er at det finnes løsninger og måter å gjøre kundene fornøyde på.


Slik stilner du støyende varmesystemer

Du må designe systemet, dimensjonere og starte opp varmesystemet på riktig måte. Men hvordan? Én løsning er å velge riktig sirkulator som kan stilles i riktig kontrollmodus eller automatisk tilpasses systemet. Du kan bruke sirkulatoren til å balansere varmesystemet og fjerne ujevn strømning og trykk, noe som minimerer risikoen for støy. Grundfos ALPHA2, ALPHA3 og UPM3 GO Balance hjelper deg med dette.


Alle Grundfos-sirkulatorer er testet i et eget lydlaboratorium vi har. I tillegg til å få støynivået testet i henhold til ISO 3745-standarden, testes det også hvordan de oppleves når de er installert i en kjel og i hele varmesystemet. Men uansett hvor godt gjennomtestet pumpene våre er, er det umulig fullt ut å gjenskape mangfoldet i den faktiske installasjonen. Derfor spiller du en avgjørende rolle i å sikre at kundene får et komfortabelt og godt oppvarmet hjem.

La oss lage bedre varmesystemer sammen!

ALPHA feilsøkingsfilm - Støyende pumpe

Det kan være ulike årsaker til at pumpen lager mye støy. Finn ut hvordan du løser det her

ALPHA feilsøkingsfilm - Støy i systemet

Finn ut hvordan du løser støyproblemer i varmesystemet

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Gjør som mange andre rørleggere

Registrer deg for de siste nyhetene om produkter, verktøy, opplæring og arrangementer