Artikkel

Unngå mekaniske feil i varmesystemet

I mange tilfeller skyldes mekanisk svikt at smuss eller magnetittpartikler har samlet seg i deler av systemet, som radiatorer, ventiler og andre deler.

 

Komme til kjernen av problemet

Magnetitt og smuss gir reelle problemer for varmesystemer. Magnetitt er et mineral som kan forekomme i vannet i varme- eller varmtvannssystemer. Over tid korroderer metallkomponenter og frigjør partikler som er tyngre enn vann. Det ses ofte i form av svart slam i radiatorvann, spesielt i de nedre delene av varmesystemene.


Noe som kan bli et problem

Magnetitt kan sette seg i rør, kjele, systemventiler eller til og med pumpen. Slammet som bygger seg opp over tid vil tilslutt begrense gjennomstrømningen eller blokkere vannstrømmen, og kan potensielt forårsake sammenbrudd.

God håndtering av magnetitt problemer

Magnetitt oppstår bare når det er oksygen i systemet, så det første trinnet er å se etter lekkasjer. Vi anbefaler at vann som brukes i varmesystemet oppfyller kravene i godkjente vannkvalitetsstandarder, for eksempel den tyske standarden VDI 2035.

Basert på mange års erfaring med sirkulasjonspumper og oppvarming, har vi bygget opp en solid kunnskap om magnetitt og hvor mye en pumpeinstallasjon tåler. Enten integrert i kjeler, varmepumper eller frittstående, er Grundfos sirkulasjonspumper designet, konstruert og testet for å tåle magnetitt og generelle smusspartikler. Under design og utvikling har vi en dedikert magnetittest på våre testanlegg. Den overordnede utformingen og konstruksjonen av våre sirkulasjonspumper sikrer motstand mot urenheter som magnetitt:

  • Alle lagre og aksler er laget av keramiske materialer og karbonmaterialer, som ikke tiltrekker seg magnetitt
  • gjennomstrømningsveiene er designet for å minimere store partikler i rotorhuset og sikre smøring og kjøling av interne komponenter
  • For å sikre et høyt nivå av beskyttelse mot urenheter i systemet er hele rotorens overflate kledd i rustfritt stål.


For å ytterligere beskytte mot blokkering har noen av Grundfos sirkulasjonspumper kontrollfunksjoner, som for eksempel 'automatisk avblokkering' og 'sommermodus' for å redusere sannsynligheten for problemer. I visse sirkulasjonspumper har vi også en blokkeringsskrue som lar deg frigjøre en fast aksel hvis den er alvorlig blokkert.

FORDELER ved å unngå magnetitt i varmesystemet:

  • Reduser belastningen på systemets mekaniske deler
  • Minimer oppstartsproblemer etter sesongstans

 

Oppdag mer om magnetitt og Grundfos sirkulasjonspumper

Bli inspirert

I Grundfos Labben demonstrerer og setter vi fokus på noen av utfordringene i et varmesystem.