Artikkel

Unngå mekaniske feil i varmesystemet

I mange tilfeller skyldes mekanisk svikt at det har samlet seg smuss eller magnetittpartikler i deler av systemet, som radiatorer, ventiler og andre deler.

 

Kjernen av problemet

Magnetitt og smuss utgjør reelle problemer for varmesystemer. Magnetitt er et mineral som kan forekomme i vannet i varmesystemer eller varmtvannssystemer. Metallkomponenter korroderer med tiden og frigjør partikler som er tyngre enn vann. Dette ses ofte i form av svart slam i radiatorvann, spesielt i de nedre delene av varmesystemene.


Det kan bli et problem

Magnetitt kan sette seg i rør, kjeler, systemventiler eller til og med i pumpen. Slammet som bygger seg opp over tid, vil til slutt begrense gjennomstrømningen eller blokkere vannstrømmen, og det kan forårsake totalsvikt.

Håndtering av magnetittproblemer på Grundfos-måten

Magnetitt oppstår bare når det er oksygen i systemet, så første steg er å se etter lekkasjer. Vi anbefaler at det vannet som brukes i varmesystemet, oppfyller kravene i godkjente vannkvalitetsstandarder, for eksempel den tyske standarden VDI 2035.

Basert på mange års erfaring med sirkulasjonspumper og oppvarming har vi opparbeidet oss solid kunnskap om magnetitt og hvor mye en pumpeinstallasjon tåler. Enten de er integrert i kjeler eller varmepumper eller er frittstående, er Grundfos sirkulasjonspumper designet, konstruert og testet for å tåle magnetitt og generelle smusspartikler. Under design og utvikling har vi en egen magnetittest på våre testanlegg. Den generelle utformingen og konstruksjonen av våre sirkulasjonspumper sikrer motstand mot urenheter som magnetitt:

  • Alle lagrene og aksler\ne er laget av keramiske materialer og karbonmaterialer, som ikke tiltrekker seg magnetitt
  • Gjennomstrømningsveiene er designet for å minimere store partikler i rotorhuset og sikre smøring og kjøling av interne komponenter
  • For at det skal sikres et høyt nivå av beskyttelse mot urenheter i systemet, er hele rotorens overflate kledd i rustfritt stål.


For å ytterligere beskytte mot blokkering har noen av Grundfos sirkulasjonspumper kontrollfunksjoner, som for eksempel 2automatisk avblokkering" og "sommermodus" for å redusere sannsynligheten for problemer. I visse sirkulasjonspumper har vi også en blokkeringsskrue som kan brukes til å løsne en fastsittende aksel.

FORDELENE ved å unngå magnetitt i varmesystemet:

  • Det reduserer belastningen på systemets mekaniske deler
  • Det minimerer oppstartsproblemer etter sesongstans

 

Finn ut mer om magnetitt og Grundfos sirkulasjonspumper

5-trinns guide til feilsøking på en blokkert rotor

Er rotoren blokkert i ALPHA-pumpen? Sjekk ut den korte videoen og finn ut hvordan du fikser det på bare 5 enkle trinn.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Gjør som mange andre rørleggere

Registrer deg for de siste nyhetene om produkter, verktøy, opplæring og arrangementer