Artikkel

Når vannmangel blir en realitet

Over hele verden utvides byene raskt -innen 2050 forventes 2,5 milliarder flere mennesker å bo i byer- og etterspørselen etter trygt og rent vann øker og øker.

Og til tross for at kravene øker, fortsetter vi å forurense eller kaste bort våre tilgjengelige ressurser. Totalt 80% av alt avløpsvannet går tilbake til naturen uten å bli behandlet riktig. Samtidig mister vi i gjennomsnitt 30% av alt pumpet ferskvann globalt - og byer mister opptil 60% av alt pumpet vann på grunn av dårlige vannnettverk.

Konseptet med vannmangel er ikke noe nytt for Mexico by. Byen ser ut til å være ganske vant til mangel, og importerer 40% av vannet fra fjerne kilder. På samme tid, på grunn av problemer med rørnettverk, mister byen 40% av sitt pumpede vann - og på toppen av det er det ingen storskala drift for gjenvinning av avløpsvann. Intelligente vannløsninger kan redusere tap som dette dramatisk.  

Infrastrukturen i mange byer er gammelt og rett og slett ikke rustet til å takle denne hastigheten av rask vekst. Business-as-usual vil føre til et gap på 40% mellom vannsforsyning og etterspørsel innen 2030.

Vi kan allerede se mange store byer rundt om i verden som nærmer seg "Day Zero", noe som betyr at disse byene - London, Miami, Beijing, Mexico City, Cape Town for å nevne noen - risikerer å gå tom for drikkevann. For å overvinne disse globale vannutfordringene er de riktige vannhåndteringsløsningene for vannbruk og gjenbruk kritiske. Og det riktige tankesettet er viktig for oss å gjøre varige endringer.

Fakta

Vanntap

Globalt når aldri gjennomsnittlig 30% av alt pumpet vann frem til kranen. I byer er gjennomsnittet enda høyere og kan nå 60%. Dette vannet går tapt på grunn av både lekkasjer og tyveri. Noen få eksempler på vannsvinn (NRW) per land er: Storbritannia 21%, Mexico 40%, USA 20%, Sverige 40%, Liberia 49%, Armenia 83%, Kina 21% og Venezuela 62%.

Kilde: Kvantifisering av det globale vannsvinnproblemet, R. Liemberger og A. Wyatt

Vannbehov

I dag lever mer enn 2 milliarder mennesker med risiko for redusert tilgang til ferskvannskilder.Innen 2050 forventes 40% av verdens befolkning å leve under alvorlig vannstress.

Kilder: FNs bærekraftig utvikling mål 6, UNWD-rapport 2018 + 2020

Urbanisering

I 2050 forventes ytterligere 2,5 milliarder mennesker å bo i byer, noe som utgjør 68% av befolkningen. Ca 90% av denne økningen forventes å finne sted i Afrika og Asia.

Kilde: United Nations Department of Economic and Social Affairs

Løsninger i aksjon

Selv om byer over hele verden er under mye press, er det intelligente løsninger tilgjengelig for bedre, mer effektiv og mer bærekraftig vannforvaltning. Noen av disse løsningene er allerede på plass, som vannbehandling, gjenbruk av vann og behovsdrevet distribusjon, som sikrer optimalt vanntrykk og gjennomstrømning og minimerer rørbrudd for tettsteder over hele verden.

Ningbo doserer trygt og nøyaktig for 1,5 millioner innbyggere

For 10 år siden trengte et vannanlegg i den kinesiske byen Ningbo hjelp til å pumpe den farlige forbindelsen natriumhypokloritt. I dag går Grundfos-implementerte doseringspumper fremdeles sterkt og garanterer trygt vann for 1,5 millioner innbyggere.

Vannanlegg har oppnådd 20% energi- og vannbesparelser

I den kambodsjanske provinsen Takéo slet et vannforsyningsselskap med å levere drikkevann til den lille byen Doun Kaev og de omkringliggende 45 landsbyene. Etter samarbeid med Grundfos, løste en intelligent behovsdrevet vannforsyningsløsning problemet og reduserte vanntapet med 13%, rørbrudd med 29% og ga landsbyboerne pålitelig vannforsyning 24/7.

Pumpeporter gir ny gjennomstrømning til Fuzhous elver

Fuzhou, en stor by i Kina, har hatt problemer med skittent, luktende vann i sine elver og kanaler i flere tiår. En serie Grundfos pumpeporter sørget for strømning i vannet igjen. Denne løsningen utslettet det stinkende, forurensede vannet, og skapte et bedre bomiljø langs de befolkede elvebreddene.

Vil du vite mer?

For å gjøre en positiv endring, må vi handle nå. Besøk linkene nedenfor for videre læring, inkludert utforsking av gjeldende løsninger for bygninger samt Grundfos intelligente pumpeløsninger.