Artikkel

Når vannmangel blir en realitet

Over hele verden utvides byene raskt - innen 2030 forventes det at 60% av befolkningen skal bo i urbane miljøer - og etterspørselen etter trygt og rent vann øker og øker.

Og til tross for at kravene øker, fortsetter vi å forurense eller kaste bort våre tilgjengelige ressurser. Totalt 80% av alt avløpsvannet går tilbake til naturen uten å bli behandlet riktig. Samtidig mister vi i gjennomsnitt 30% av alt pumpet ferskvann globalt - og byer mister opptil 60% av alt pumpet vann på grunn av dårlige vannnettverk.

Konseptet med vannmangel er ikke noe nytt for Mexico by. Byen ser ut til å være ganske vant til mangel, og importerer 40% av vannet fra fjerne kilder. På samme tid, på grunn av problemer med rørnettverk, mister byen 40% av sitt pumpede vann - og på toppen av det er det ingen storskala drift for gjenvinning av avløpsvann. Intelligente vannløsninger kan redusere tap som dette dramatisk.  

Infrastrukturen i mange byer er gammelt og rett og slett ikke rustet til å takle denne hastigheten av rask vekst. Hvis byene våre fortsetter å ekspandere i denne hastigheten, som forskning nesten garanterer, forventes etterspørsel etter vann å øke med 70%, og to milliarder innbyggere i byen vil lide mangel innen 2050.

Vi kan allerede se mange store byer rundt om i verden som nærmer seg "Day Zero", noe som betyr at disse byene - London, Miami, Beijing, Mexico City, Cape Town for å nevne noen - risikerer å gå tom for drikkevann. For å overvinne disse globale vannutfordringene er de riktige vannhåndteringsløsningene for vannbruk og gjenbruk kritiske. Og det riktige tankesettet er viktig for oss å gjøre varige endringer.

Facts

Water loss

Globally an average of 30% of all pumped water never reaches the tap. In cities the average is even higher and can reach 60%. This water is lost due to both leakages and theft. A few examples of non-revenue water (NRW) per country are: United Kingdom 21%, Mexico 40%, United States 20%, Sweden 40%, Liberia 49%, Armenia 89%, China 21% and Venezuela 62%.

Source: Quantifying the global non-revenue water problem, R. Liemberger and A. Wyatt

Water demand

Today, more than 2 billion people are living with the risk of reduced access to freshwater sources. By 2050 the global water demand could be 30% higher than it is today. 

Sources: United Nations Sustainable Development Goal 6, UNWD Report 2018

Urbanisation

By 2050, an additional 2.5 billion people are expected to live in cities, which accounts for 70% of the population. 90% of this increase is expected to take place in Africa and Asia.

Source: United Nations Department of Economic and Social Affairs

Solutions in action

Although cities around the world are under a lot of pressure, there are intelligent solutions available for better, more efficient, more sustainable water management. Some of these solutions are already in action, like water treatment, water reuse and demand-driven distribution which is ensuring optimal water pressure and flow and minimising pipe bursts for towns and cities all over the globe.

Ningbo doses safely and accurately for 1.5 million citizens

10 years ago, a lake water plant in the Chinese city of Ningbo needed help pumping the dangerous compound sodium hypochlorite. Today, the Grundfos dosing pumps implemented are still going strong and guaranteeing safe water for 1.5 million citizens. 

Water plant enjoys 20% energy + water savings 

In the Cambodian province of Takéo, a water supply company was struggling to supply drinking water to the small city of Doun Kaev and the surrounding 45 villages. After teaming up with Grundfos, an intelligent demand driven water supply solution solved the problem and cut water losses by 13% and pipe bursts by 29% giving villagers reliable water supply 24/7.

Pump gates bring new flow to Fuzhou’s rivers

Fuzhou, a large city in China, has had problems with dirty, odorous water in its rivers and canals for decades. A series of Grundfos pump gates brought flow once again to the water. This solution eradicated the smelly, polluted water, creating a better living environment along the populated riversides.

Want to learn more?

In order to make a positive change, we must act now. Visit the links below for further learning, including exploring current solutions for buildings as well as Grundfos intelligent pump solutions.