Ofte stilte spørsmål og svar

TIL BRUK I FORBINDELSE MED SIKKERHETSADVARSEL FOR GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FASEDE PUMPER

1.

 • Sp: Hvilke produkter er berørt?
 • Sv: Den 1-fasede UNILIFT AP 12, AP 35 og AP 50 på 50 og 60 Hz, unntatt 60 Hz-versjonen med US-stikktype. Veiledningen viser hvordan man identifiserer de berørte produktene.

2.  

 • Sp: Er denne advarselen alvorlig?
 • Sv: Ja. Berørte produkter kan utgjøre en alvorlig fare for brukerens helse når produktene anvendes i mobile applikasjoner, slik som drenering av hagedammer osv., og det ikke er installert en jordfeilbryter.

3.  

 • Sp: Hva skal jeg gjøre dersom mitt produkt er berørt?
 • Sv: Kontakt Grundfos for å få pumpen feilsøkt eller skiftet hvis den finnes på ditt lager.

4.  

 • Sp: Hva kan skje?
 • Sv: Under en rekke omstendigheter kan de berørte produktene gi brukeren støt i forbindelse med installasjon eller mobil anvendelse.

5.

 • Sp: Hva er mobil anvendelse?
 • Sv: Mobil anvendelse er eksempelvis drenering av en dam, hvor pumpen fra tid til annen anvendes til forskjellige oppgaver. Den transporteres rundt til disse forskjellige dreneringsapplikasjonene. Det er i utgangspunktet en hvilken som helst anvendelse som pumpen flyttes rundt til.

6.  

 • Sp: Hva er årsaken?
 • Sv: På grunn av en produksjonsfeil kan ledningene inne i eller i nærheten av den vulkaniserte kontakten til pumpen bli skadet hvis kabelen bøyes kraftig. Den strømførende ledningen og jordforbindelsen kan bryte på samme nivå, og det kan medøfre en kortslutning.
  Under en rekke omstendigheter og under bruk hvor strømkabelen flyttes eller bøyes, kan dette medføre at pumpehuset blir strømførende (hvis ikke det er installert en jordfeilbryter på minst 30mA).

7.

 • Sp: Kan jeg bruke en stasjonær pumpe i grøfter, tanker og brønner (fast installasjon)?
 • Sv: Stasjonære pumper hvor strømkabelen er i en fast posisjon, utgjør ikke en risiko (med korrekt jording og jordfeilbryter) 

8.

 • Sp: Hvorfor kun innenfor den nevnte perioden?
 • Sv: Produksjonsfeilen er blitt rettet slik at produktene som er produsert utenfor den gjeldende perioden ikke er berørt.

9.

 • Sp: Hvordan kan risikoen unngås med hensyn til pumper som anvendes i mobile applikasjoner/formål?
 • Sv: Kun ved å skifte ut kablene.

10.

 • Sp: Hvordan finner jeg ut om mitt produkt er berørt?
 • Sv: Følg trinnene i våre veiledninger.

11.  

 • Sp: Hvem kan bistå hvis jeg er i tvil eller mangler ytterligere opplysninger?
 • Sv: Les mer på grundfos.no, eller kontakt Grundfos Norge for å få din pumpe feilsøkt eller skiftet hvis den finnes på ditt lager.

12.

 • Sp: Hvem skal betale for reparasjonen?
 • Sv: Grundfos dekker alle omkostninger i forbindelse med utskiftning av kabler på de berørte produktene.

13.

 • Sp: Jeg har en UNILIFT-pumpe model AP 12, AP 35 eller AP 50 med nivåvippe. Skal den også utskiftes?
 • Sv: Ja, alle kabler skal utskiftes.

 

 

 

Last ned instruksjoner for å identifisere berørte produkter

Last ned