01-03-2018

Sikkerhetsadvarsel – Mars 2018

VIKTIG SIKKERHETSADVARSEL OM 1-FASEDE UNILIFT AP-PUMPER FRA GRUNDFOS

Grundfos utsteder en sikkerhetsadvarsel om UNILIFT AP 12 1-faset, AP 35 1-faset og AP 50 1-faset, som er produsert fra uke 1, 2017 til og med uke 2, 2018, og som anvendes i mobile løsninger. Dette inkluderer for eksempel, men er ikke begrenset til, bruk som lensepumper som rørleggere har med i bilen til individuelle pumpeoppdrag. Pumper som på forhånd er installert i stasjonære anlegg er anslått som trygge for videre stasjonær bruk.

De berørte produktene er:

  • Grundfos UNILIFT AP 12, 1-FASET
  • Grundfos UNILIFT AP 35, 1-FASET
  • Grundfos UNILIFT AP 50, 1-FASET

(MERK: 1-fasede pumper med US-stikk er ikke berørt.)

Under gitte omstendigheter utgjør disse produktene en risiko for elektrisk støt. Det er derfor ytterst viktig at vi indentifiserer og erstatter eller utbedrer berørte produkter raskest mulig. På grunn av risikoen for å få elektrisk støt må indentifiseringen og utskiftning eller reparasjon av berørte produkter kun utføres av fagfolk.

Bruk linkene under for å finne mer detaljerte prosedyrer for: