01-09-2017

Sikkerhetsadvarsel - September 2017

VIKTIG SIKKERHETSADVARSEL VEDRØRENDE GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FASEDE LENSEPUMPER OG MULTILIFT MSS 3-FASEDE LØFTESTASJONER 

Grundfos utsteder en sikkerhetsadvarsel vedrørende UNILIFT APB 3-faset lensepumpe produsert fra uke 49 2016 til uke 37 2017 og MULTILIFT MSS 3-faset løftestasjon produsert fra uke 27 2012 til uke 37 2017.

For de nevnte løsningene kan det være risiko for at en termosikring kommer i kontakt med en metallhylse og dermed skaper en elektrisk forbindelse som kan forårsake elektrisk støt ved berøring. Det er derfor viktig at vi får identifisert, registrert og reparert eller byttet pumpene på en forsvarlig måte, og at dette blir gjort så fort som mulig.

På grunn av risikoen for støt er det viktig at det utelukkende er Grundfos Service & Solutions som håndterer løsningene.

Klikk på en a linkene under for å finne retningslinjer for hvordan du forholder deg i situasjonen:

Multilift MSS.11.3.2 (3-fase)

UNILIFT AP50B (3-fase / 0,8 & 1,1 kW)