Grossist

VIKTIG SIKKERHETSADVARSEL VEDRØRENDE GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FAS LENSEPUMPER OG MULTILIFT MSS 3-FAS LØFTESTASJONER

Dette er for å informere deg om en sikkerhetsadvarsel og for å be om umiddelbar hjelp.

Grundfos har utstedt en sikkerhetsadvarsel angående følgende produkter:
UNILIFT APB 3-fas pumper produsert fra uke 49, 2016 til uke 37, 2017
Multilift MSS 3-fas løftestasjoner produsert fra uke 27, 2012 til uke 37, 2017

Basert på egne undersøkelser har vi kommet til den konklusjon at de berørte produktene under noen gitte forhold kan utgjøre en risiko for elektrisk støt.

Det er bare produkter som er produsert innenfor de nevnte perioder som utgjør en risiko, siden designet i andre modeller er forskjellig.

Vennligst se vedlagt instruksjon om hvordan du identifiserer berørte produkter.

Siden disse produktene har blitt solgt gjennom dere i den gjeldene perioden, ber vi om hjelp til å sikre at alle berørte produkter blir identifisert, erstattet og/eller reparert så snart som mulig.Vi i Grundfos ber dere om følgende:

-         Stans salg av berørte produkter og returner ev lager til Grundfos Oslo. Vi vil sende erstatningspumper så snart som mulig

-         Hjelp til å identifisere berørte produkter som allerede er solgt

-         Kontakte installatørene og overbringer vedlagt brev

For reparasjons- og utskiftningsprosessen, se detaljerte instruksjoner nedenfor.

 

Henvendelse til installatører

Din hjelp er nødvendig:

For å nå ut til alle installatører som har kjøpt produktene trenger vi din støtte.

1: Vennligst sjekk din interne database for installatører som har kjøpt produktene 

Grundfos UNILIFT med varenummer: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194
Grundfos MULTILIFT med varenummer: Komplette løftestasjoner: 97901027, 97901029, 98714824 (bare Kina), 97901061, 97901063, 98721203

Med disse motorene montert: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

2: Vennligst send vedlagte brev til relevante installatører.

Alternativt, hvis du sender oss kontaktinformasjonen til installatørene dine, tar vi ansvaret for å kontakte dem direkte hvis det er enklere for deg.


Korrigerende tiltak:

1: Grundfos vil kalle tilbake, bytte ut eller reparere alle UNILIFT APB 3-fas pumper produsert fra uke 49, 2016 til uke 37, 2017. Dette er gratis for sluttbrukeren, og Grundfos vil dekke kostnadene i forhold til denne produktutskiftningen.

For MULTILIFT MSS 3-fas løftestasjoner produsert fra uke 27, 2012 til uke 35, 2017, vil Grundfos reparere eller bytte motoren. Grundfos vil dekke kostnadene i forbindelse med denne utskiftningen.

2: Grundfos informerer relevante myndigheter, distributører, installatører og sluttbrukere om at produktene fra den angitte perioden kan utgjøre en risiko for elektrisk støt under visse omstendigheter.

3: Grundfos annonserer også sikkerhetsadvarselen på de relevante Grundfos nettstedene og andre kommunikasjonskanaler, og tilbyr ytterligere hjelp og informasjon.

 

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre, men sikkerhet, ansvar og pålitelighet har vår høyeste prioritet.

Vær oppmerksom på at på grunn av sikkerhetsrisikoen og viktigheten, forventer vi at du som vår verdsatte og pålitelige partner vil ta de nødvendige tiltakene og håndtere dette problemet uten å nøle.

 

Last ned instruksjoner for å identifisere berørte produkter

Last ned

 

Spørsmål og svar

Gå til spørsmål og svar