OFTE STILTE SPØRSMÅL OG SVAR

 

FOR BRUK I SAMMENHENG MED SIKKERHETSADVARSEL FOR UNILIFT APB 3-FAS LENSEPUMPER OG MULTILIFT MSS 3-FAS LØFTESTASJONER

 

Sp: Hvilke produkter er berørt?

Sv: For UNILIFT APB 3-fas lensepumpe gjelder det en serie om er produsert fra uke 49, 2016 til uke 37, 2017.

Varenummer: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194 (det er kun uthevede numre som er solgt av Grundfos Norge).

Sv: For MULTILIFT MSS 3-fas løftestasjon gjelder det en serie som er produsert fra uke 27, 2012 til uke 37, 2017.

Varenummer: Komplette enheter: 97901027, 97901029, 98714824 (kun Kina), 97901061, 97901063, 98721203 (det er kun uthevede numre som er solgt av Grundfos Norge).

Med følgende motorer montert: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955.

 

Sp: Hvordan kan jeg bekrefte at et produkt er berørt?

Sv: Ved å se på typeskiltet til pumpen eller motoren og se om det stemmer med varenumrene som er listet opp ovenfor. Sørg for at pumpen eller løftestasjonen er koblet fra strømnettet når du utfører kontrollen.

 

Sp: Er denne advarselen alvorlig?

Sv: Ja. Berørte produkter kan utgjøre en alvorlig trussel mot helsen til de som bruker produktet.

 

Sp: Hva kan skje?

Sv: De berørte produktene kan, under noen gitte omstendigheter, gi brukeren elektrisk støt.

 

Sp: Kan jeg bruke den installerte pumpen inntil en utskifting er på plass?

Sv:  Ja, men ikke berør pumpen eller noen metalldeler som er koblet til pumpen. Kontakt Grundfos Service umiddelbart for å få produktet reparert eller skiftet ut. Pumper i mobile installasjoner må ikke brukes før de har blitt skiftet ut.

 

Sp: Hvorfor bare produkter innenfor den nevnte tidsperiode?

Sv: Produkter fra andre produksjonsserier utenfor den berørte perioden har et annet design, eller har andre løsninger for sikring ved ev kortslutning.

 

Sp: Hvordan kan risikoen fjernes?

Sv: Bare ved å skifte ut eller reparere de berørte produktene.

 

Sp: Jeg har en UNILIFT APB 3-fas lensepumpe eller en MULTILIFT MSS 3-fas løftestasjon, hva skal jeg gjøre?

Sv: Ta affære med en gang. Ikke rør pumpen. Kontakt Grundfos Service uten å nøle og avtal reparasjon eller utskifting. Hvis du er i tvil, spør Grundfos Service eller besøk vår hjemmeside.

 

Sp: Er produktene som er produsert utenfor den nevnte tidsperioden trygge?

Sv: Ja. I nye produkter er problemet rettet opp, og produkter produsert utenfor den nevnte perioden har et annet design. 

 

Sp: Hvem kan hjelpe dersom det er uklarheter og det er behov for mer informasjon?

Sv: Ta kontakt med Grundfos Service, 22 90 47 00 (velg 3)

 

Sp: Hvem betaler for utskiftingen eller reparasjonen?

Sv: Grundfos dekker alle utgifter i forbindelse med reparasjon og utskifting av berørte produkter.

 

Sp: Hva skal jeg gjøre dersom jeg har en pumpe som jeg innimellom bruker i en transportabel installasjon?

Sv: Stopp å bruke pumpen umiddelbart og kontakt Grundfos Service for reparasjon eller utskifting. Dersom du har kjøpt pumpen via internett kontakt Grundfos Service.