Juridisk og personvern

Vilkår for bruk

Gjeldende fra 1. juli 2020

Vilkår for bruk gjelder når du bruker digitale løsninger levert av et selskap i Grundfos-gruppen, f.eks. et selskap som er direkte eller indirekte eid av Grundfos Holding A/S ("Grundfos" eller "vi"/"oss"/"vår").

Beskrivelse av tjenester

Når du bruker de digitale løsningene har du tilgang til informasjon og tjenester levert av Grundfos.

De digitale løsningene består av Grundfos nettside, Grundfos applikasjoner og andre digitale tjenester, og brukerprofiler for slike Grundfos løsninger.

Enkelte digitale løsninger er kanskje bare tilgjengelig i utvalgte land. Enkelte digitale løsninger er kanskje gratis og andre krever betaling, eller gratis men med tilleggstjenester som krever betaling; Vi forbeholder oss retten til å endre statusen for en digital løsning til enhver tid, men under ingen omstendigheter vil du bli belastet for tjenester uten separat varsel og informasjon. Enkelte digitale løsninger kan kreve separat kjøp av maskinvare eller enheter som gjør at den digitale løsningen kan fungere. 

Aksept av vilkår

De digitale løsningene Grundfos leverer til deg, inkludert eventuelle oppdateringer, forbedringer, nye funksjoner osv., er underlagt følgende vilkår for bruk. Grundfos forbeholder seg retten til når som helst å oppdatere vilkår for bruk uten forutgående varsel. Den seneste versjonen av betingelsene for bruk vil alltid være tilgjengelig på vår nettside. Ved å få tilgang til de digitale løsningene, eller ved bruk av nettsiden, aksepterer du å være bundet til disse vilkår for bruk.

Hvis du får tilgang til de digitale løsningene på grunnlag av en egen kontrakt med Grundfos (en "kontrakt"), vil betingelsene i kontrakten overskride disse vilkår for bruk der vilkårene kan komme i konflikt med hverandre. 

For informasjon om hvordan vi behandler dine personlige data, vennligst se våre personvernregler. Hvis du deler eller samler inn personlig data fra en tredjepart, f.eks. en ansatt, en kollega eller en kunde, bekrefter du at du har tillatelse til å gjøre det, og videre er du ansvarlig for å videresende personvernreglene våre til en slik tredjepart der det er relevant. 

Ansvarsfraskrivelse

Grundfos formidler utelukkende de digitale løsningene som en tjeneste og, med mindre annet er angitt i kontrakten, til informasjonsformål, i mange tilfeller gratis. Du bør ikke handle på bakgrunn av opplysningene levert gjennom de digitale løsningene uten å søke personlig assistanse fra Grundfos. De digitale løsningene kan være ment for kun profesjonelle målgrupper, f.eks. profesjonelle installatører. Vi har forsøkt å gjøre opplysningene, softwaren og andre tjenester i de digitale løsningene så nøyaktige som mulig, men det kan forekomme feil eller mangler i de digitale løsningene som vi fraskriver oss ethvert ansvar for. Materialet og innholdet i de digitale løsningene leveres "som det er", og uten garanti av noe slag.

Hverken Grundfos eller dets datterselskaper kan holdes ansvarlig for tap av hardware, software eller filer som skyldes bruk av de digitale løsningene eller elementer lastet ned eller anvendt fra/i de digitale løsningene. Grundfos kan dermed ikke garantere at de digitale løsningene - eller tjenester som formidles i de digitale løsningene  - enten av Grundfos eller på Grundfos' vegne (inkludert gratis nedlastning av software), vil oppfylle dine krav eller vil være uten avbrytelser, rettidige, sikre eller feilfrie, eller at de digitale løsningene eller servere som benyttes av Grundfos, er uten virus eller feil, eller er fullt funksjonelle eller nøyaktige. Grundfos arbeider for å opprettholde de digitale løsningene og deres drift, men Grundfos er ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil som måtte eksistere i de digitale løsningene eller deres drift.

Grundfos kan formidle linker til andre nettsider eller gi adgang til tredjeparts applikasjoner. Ditt bruk av slike tredjeparts nettsider og/eller applikasjoner skjer på egen risiko.

Med mindre eksplisitt angitt i en kontrakt, salgsmateriell eller andre offisielle dokumenter fra Grundfos, er ikke de digitale løsningene feiltolerante og er ikke designet, produsert eller ment for å kontrollere utstyr i farlige miljøer som krever feilsikker ytelse, for eksempel drift i kjernefysiske anlegg, navigasjons- eller kommunikasjonssystemer for luftfart, luftfartskontroll, livredningsmaskiner, eller våpensystemer, all militært bruk  der feilen i den digitale løsningen(e) kan føre til død, personskade, eller alvorlig fysisk eller miljømessig skade.

Under ingen omstendigheter skal Grundfos eller noen av de tilknyttede datterselskaper ansvarliggjøres for tilfeldige følgeskader eller straffeskader.

Gjeldende lovgivning tillater kanskje ikke en fraskrivelse av visse garantier eller begrensning, eller ansvarsfraskrivelse fra tilfeldige skader eller følgeskader. Derfor gjelder enkelte av de ovennevnte begrensninger muligens ikke for deg. Grundfos' eller dets datterselskapers samlede ansvar kan imidlertid ikke overstige det beløpet du eventuelt har betalt for bruk av digitale løsninger.

Brukerkonto og bruk av digitale løsninger

Du er alene ansvarlig for å holde passordet og kontoen din konfidensielt. Videre er du også helt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under din konto. Du samtykker til å varsle Grundfos umiddelbart om uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Grundfos er ikke ansvarlig for tap du kan påføres som følge av at noen andre bruker passordet eller kontoen din, enten du vet om det eller ikke.

Grundfos kan og vil stole på at alle med tilgang til kontoen din har riktig autorisasjon til å handle på vegne av deg.

Du er alene ansvarlig for å fremskaffe og vedlikeholde all informasjon eller data som skal leveres av deg til Grundfos for bruk i de digitale løsningene, f.eks. kontaktinformasjon, fakturainformasjon, endringer av tillatelse/roller osv., og for å sikre at denne informasjonen er korrekt. Hvis du gir informasjon eller data til Grundfos på vegne av eller relatert til en tredjepart, eller hvis du bruker digitale løsninger for å endre, kalibrere eller på en annen måte påvirke utstyr på vegne av eller relatert til en tredjepart, kan du kun gjøre det hvis det er autorisert av tredjeparten.

Misbruk eller ulovlig bruk

Som betingelse for din bruk av digitale løsninger, må du ikke bruke de digitale løsningene til formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til betingelsene for bruk. Du må ikke bruke de digitale løsningene på måter som kan skade, deaktivere eller overbelaste en Grundfos-server eller nettverk som er koblet til en Grundfos-server, eller forstyrre andre parters bruk av digitale løsninger. Du må ikke oppnå uautorisert adgang til digitale løsninger, andre kontoer eller en Grundfos-server ved hjelp av hacking eller andre metoder. Du må ikke på noen måte skaffe deg adgang til materiale eller opplysninger som ubevisst er gjort tilgjengelig via de digitale løsningene.

Du må ikke bevisst innføre virus, trojanske hester, ormer eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig.

Du må ikke bruke digitale løsninger på måter som kan vurderes eller som inkluderer innhold som er ulovlig, uanstendig, truende, æreskrekende, inntrengende for personvern, krenker immaterielle rettigheter, utgjør spam, eller på en annen måte er skadelig for tredjepartene eller være støtende. Du kan ikke bruke de digitale løsningene til reklame- og markedsføringsformål med mindre de er i samsvar i kontrakten.

Intellektuell eiendom og data

De digitale løsningene og hvert av elementene som utgjør dem, inkludert spesielt grafisk profilering, data, programvare, tekster, logoer til de digitale løsningene, er beskyttet av intellektuell eiendomsrett.

Grundfos Holding A/S gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens, som kan tilbakekalles, til å bruke de digitale løsningene som spesifisert for hver digitale løsning. Du kan ikke kopiere, dekompilere, rekonstruere, demontere, forsøke å utlede kildekoden til, endre eller lage deriverte verk av noen av de digitale løsningene.

Grundfos vil ikke få eierskap til data du gir til de digitale løsningene. Basert på kontrakten (hvis noen) og ellers, basert på disse vilkår for bruk, for Grundfos tak i: (i) en ikke-eksklusiv, overførbar, verdensomspennende, evigvarende, igjenkallelig, royalty-free lisens til å bruke dine data for å gjøre den digitale løsningen tilgjengelig; og (ii) en en ikke-eksklusiv, overførbar, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, royalty-free lisens til å bruke anonymiserte data til ethvert formål.

Slike (ikke-personlige) data kan inkludere utstyrsdata relatert til pumper, kjeler, varmesystemer, og andre utstyrstyper som er direkte eller indirekte integrert med de digitale løsningene; utstyrsdata inkluderer f.eks. produktserienummer, vannstrømning og -trykk, vann og avløp, strømforbruk, temperatur, andre bruks- eller sensordata, feilmeldinger, vedlikeholdsstatus, ventende servicebesøk, brukslogger, etc.

Grundfos eier alle rettighetene i eller som følger av den digitale løsningen(e) (inkludert, intellektuell eiendomsrett), og hvis en slik rettigheten eies av deg, vil du automatisk tilordne de Grundfos.

All annen bruk av de digitale løsningene eller et av deres elementer utgjør en krenkelse av rettighetene med mindre tidligere og spesifikt skriftlig godkjent av Grundfos.

Underlagt vilkårene i enhver kontrakt og vilkårene i våre personvernregler, kan Grundfos - men er ikke forpliktet til - beholde og bruke dine data i en rimelig tidsperiode for å legge til rette for oppstarten og brukervennligheten til de digitale løsningene, hvis du velger å abonnere på de digitale løsningene på nytt. Grundfos kan når som helst etter oppsigelse/utløp av kontrakten eller din oppsigelse av bruk av Digital Solutions bestemme seg for å slette dataene, og vil gjøre det hvis forpliktet av gjeldende lov. Ved oppsigelse kan du be Grundfos gi deg en kopi av data samlet gjennom ditt bruk av de digitale løsningene. Grundfos skal tilstrebe å gi en slik kopi, men er ikke forpliktet til å gjøre det med mindre det er pålagt ved lov. Hvis Grundfos gir deg en slik kopi, kan Grundfos gjøre en slik bestemmelse betinget av f.eks. ytterligere taushetsplikt, betaling av arbeidstimer brukt på å samle inn de aktuelle dataene, etc.

SIM

Denne seksjonen gjelder når du mottar eller bruker et SIM-kort med datatilkobling direkte eller indirekte fra Grundfos.

Du kan kun bruke datatilkoblingen for å motta de digitale løsningene beskrevet i kontrakten. Du skal ikke bruke datatilkoblingen i strid med vanlig bruk eller på en måte som forårsaker skade eller annen ulempe for Grundfos eller andre. Eksempler på ulovlig bruk er: (i) forsøk å få uautorisert tilgang til tilkoblede nettverk eller datamaskinressurser i nettverket og IT-infrastrukturen; (ii) ødelegge, forvrenge eller uautorisert bruk av informasjonen i nettverk eller systemer levert av dataleverandøren; (iii) bruke datatilkoblingen til å sende søppelpost; (iv) foreta nettverkstilkoblinger eller datasystemangrep; (v) spre datavirus eller skade internett informasjonssikkerhet; (vi) bruke de digitale løsningene på en slik måte at det svekker kvaliteten på de digitale løsningene, eller forstyrrer leverandøres mulighet til å tilby datatilkoblingen eller bruken av datatilkoblingen av andre kunder og brukere.

Du skal ikke fjerne SIM-kortet fra utstyret det kom i fra Grundfos. Dette forhindrer deg ikke i å bytte ut hele PCB-kortet med et erstatningsPCB-kort fra Grundfos. Du skal ødelegge eller returnere PCB-kortet (inkl. SIM-kort) som har blitt erstattet til Grundfos.

Du skal informere Grundfos uten unødig forsinkele hvis du tror eller har grunn til å tro at en uautorisert tredjepart bruker eller har brukt din datatilkobling.

Underlagt gjeldende lov kan Grundfos bruke datatilkoblingen for å sjekke om SIM-kortet er aktivt, f.eks. om utstyret er på eller av, og gi deg programvareoppdateringer hvis det er lovpålagt.

Eksportkontroll

Du erkjenner at Digital Solutions kan være underlagt eksportkontroll og handelssanksjonsregulering, inkludert f.eks. regulering av Den europeiske union, FN og USA, og at eksport, reeksport, overføring, omoverføring eller overføring av de digitale løsningene (“eksport/reeksport”) derfor kan være begrenset. Du samtykker til å overholde all gjeldende eksportkontroll og handelssanksjonsregulering i din bruk og avhending av de digitale løsningene, inkludert f.eks. ved å innhente relevante eksport/import autorisasjoner og ikke gi sanksjonerte personer og enheter tilgang til de digitale løsningene. De digitale løsningene kan ikke brukes til - eller relateres til - kjernefysiske- eller militære/våpenformål.

Erstatning

Du skal skadesløsgjøre, forsvare og holde Grundfos (innkludert dets tilknyttede selskaper) ufarlig for ethvert ansvar, krav, tap og utgifter, inkludert rimelige advokatgebyrer, knyttet til brudd på disse vilkårene for bruk eller ditt bruk eller misbruk av de digitale løsningene.

Juridiske tvister

Disse vilkårene for bruk og enhver tvist som oppstår ved bruk av de digitale løsningene eller tolkningen av vilkår for bruk styres av Danmarks lover, med unntak av reglene om lovkonflikt.

Det eksklusive møtestedet for alle tvister som oppstår av eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk, skal være den maritime og kommersielle høydomstol i Danmark.

Hvis lovene som gjelder disse forholdene på et senere tidspunkt kan tolkes eller endres til at en eller flere av klausulene blir ineffektive eller ugyldige, skal ikke disse medføre ugyldighet av betingelsene som helhet.

Diverse

Grundfos forbeholder seg retten til å endre, midlertidig innstille eller fullstendig avvikle de digitale løsningene uten å oppgi en grunn til dette, eller varsle om dette på forhånd. Grundfos forbeholder seg også retten til å stenge din, din tilgangsadministrators og dine autoriserte brukeres adgang til de digitale løsningene uten å oppgi en grunn til dette, eller varsle om dette på forhånd. Grundfos kan, uten å begrense den generelle gyldighet av ovenstående, når som helst midlertidig innstille eller helt avslutte din adgang til de digitale løsningene, hvis du ikke overholder vilkårene for bruk.

Hvis Grundfos mislykkes i å håndheve visse bestemmelser, betyr ikke det at Grundfos gir avkall på sin rett til å gjøre dette senere. Hvis en domstol finner noen av vilkårene ikke gjeldende, ugyldige eller ikke håndheves, vil de resterende vilkårene overleve. Grundfos kan tildele denne avtalen etter eget skjønn til enhver juridisk enhet i Grundfos-konsernet.

SPESIFIKKE VILKÅR - GO Replace og DBS Selection Tool

Spesielt for de digitale løsningene "GO Replace" og "DBS Selection Tool", samtykker du at:

 • Formålet med disse digitale løsningene er å foreslå et mulig erstatningsprodukt/nytt produkt.
 • Du er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon for at den digitale løsningen skal oppgi forslag, og du blir gjort oppmerksom på at feil informasjon kan påvirke resultatet.
 • Den digitale løsningen reduserer eller eliminerer ikke dine forpliktelser til å gjøre dine egne profesjonelle vurderinger og konklusjoner, eller, hvis du ikke er profesjonell, få en profesjonell evaluering av om et eksisterende produkt kan erstattes av produktet foreslått av den digitale løsningen ettersom Grundfos ikke har innsikt i det spesifikke systemet, f.eks. kjeler, og følgelig om den foreslåtte erstatningen i det spesifikke systemet er egnet til formålet. Det foreslåtte produktet/erstatningen er bare et forslag fra Grundfos som er utelukkende basert på produktet. Du er ansvarlig for å evaluere erstatningen/det nye produktet og sørge for at det (erstatende) produktet vil fungere i det eksisterende systemet, f.eks. kjelen.
 • Du kan bli ansett som produsent av systemet hvis systemet blir ansett som nytt som et resultat av erstatningen av produktet, og følgelig kan du bli bedt om å utstede en samsvarserklæring eller lignende i henhold til gjeldende lover. 
 • Produktet kan bare erstattes/installert av en profesjonell installatør. 

I tillegg gjelder følgende for "GO Replace":

 • Du kan ikke modifisere eller på en annen måte endre konstruksjonen av et integrert system (f.eks. en kjele, et solcelleanlegg etc. som inneholder en integrert pumpe som skal erstattes) som en del av utskiftningsprosessen.
 • Du kan ikke sette i gang eller du må avbryte utskiftningen hvis den eksisterende strømkabelen til pumpen i et integrert system ikke er lang nok eller hvis strømkabelen vil bli omdirigert og gjør installasjonen usikker.
 • Du må bekrefte at korrekt reststrømbryter (RCCB) er installert før utskifting.

I den grad du velger å få tilgang og bruke "GO Replace" og "DBS Selection Tool", gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å overhold gjeldende lover inkludert, men ikke begrenset til, lokale lover.

SPESIFIKKE VILKÅR - GO Balance

Spesielt for den digitale løsningen "GO Balance", blir du gjort oppmerksom på følgende:

 • For Grundfos ALPHA2-pumper produsert før 1. juni 2018, UPM3 LIN-pumper produsert etter 1. mars 2019 og Grundfos ALPHA3-pumper produsert før 1. august 2018, er den digitale løsningen bare fullstendig funksjonell når den brukes sammen med MI401 ALPHA Reader (kjøpes separat). Informasjon om salg av MI401 ALPHA Reader er tilgjengelig på www.grundfos.no. I/O-manualen om hvordan du konfigurerer den digitale løsningen og MI401 ALPHA Reader kommer med MI401 ALPHA Reader. 
 • For Grundfos ALPHA3-pumper produsert etter 1. august 2018 kan den digitale løsningen brukes sammen med den innebygde Bluetooth-koblingen i Grundfos ALPHA3. 

Videre, samtykker du at: 

 • Hensikten med den digitale løsningen er å utføre balansering og foreslå et hydronisk balanseringsresultat.
 • Ettersom Grundfos ikke har innsikt i spesifikke varmesystemer, reduserer eller eliminerer ikke den digitale løsningen dine forpliktelser med å gjøre egne profesjonelle vurderinger og konklusjoner ved hydronisk balansering. 
 • Informasjonen (e.feks. også systemspesifikk informasjon gitt via den digitale løsningen om hvordan balanseringsmodus aktiveres i systemet som er gitt i den digitale løsningen av en produsent av kompatibelt utstyr), data, påminnelser og advarsler etc. gitt i, av eller via den digitale løsningen gis bare som et forslag fra Grundfos som en veiledning og for å lettere hjelpe deg under den hydroniske balanseringen, og skal ikke anses som uttømmende. 
 • Du er alene ansvarlig for å gjennomføre den hydroniske balanseringen og sørge for at de riktige rådene blir gitt i forhold til hydronisk balansering. Dette inkluderer også at du er alene ansvarlig for å aktivere og deaktivere automatiske bypass-ventiler (hvis noen) og sette automatiske bypass-ventiler på riktig innstillingspunkter. 
 • Den digitale løsningen skal kun brukes av en profesjonell installatør.

I den grad du velger å få tilgang og bruke "GO Replace" og "DBS Selection Tool", gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å overhold gjeldende lover inkludert, men ikke begrenset til, lokale lover.