Slučaj

Integrisano rešenje za krugove sa mešanjem – inteligentno mešanje sa cloud platformama za praćenje i kontrolu

„Mnogo se lakše koristi ova vrsta kruga sa mešanjem kao kompletno rešenje, umesto da dizajnirate i instalirate svaku komponentu zasebno. „Interakcija između kontrolne jedinice i pumpe bez greške je takođe ogromna prednost.

Alexander Grafe, tehnički direktor preduzeća OVE za energetski efikasno snabdevanje objekata

„Kada se radi o pružanju energetskih usluga, nama je ključno da možemo tačno nadzirati i stalno optimizovati rad naših sistema. Zato smo rano počeli da tražimo inovativna rešenja za krugove sa mešanjem“, objašnjava Alekander Grafe, tehnički direktor preduzeća OVE za energetski efikasno snabdevanje objekata. Preduzeće za pružanje energetskih usluga srednje veličine ima kompletan pristup snabdevanju naselja energijom na inovativan i održiv način, sa preko 450 objekata širom zemlje.

OVE je saznao za MIXIT, Grundfos rešenje za krugove sa mešanjem, još 2017. godine. „Univerzalno rešenje sa integrisanom kontrolom pumpe je bilo idealno rešenje“, seća se Alexander Grafe. „Razgovarali smo sa preduzećem Grundfos na sajmu, a ubrzo nakon toga smo dovršili naš prvi projekat sa MIXIT rešenjem.“ Sada je u funkciji preko 30 sistema. OVE sada koristi najnoviju MIXIT generaciju, koju je Grundfos predstavio u proleće 2021. godine.


Grundfos referenca sa najnovijom generacijom MIXIT rešenja

Prvi OVE projekat koji koristi novu MIXIT generaciju je stambeno naselje u Bad Rothenfeldeu, a pružalac energetskih usluga ga takođe koristi kao svoju referencu. Objekat je završen 2021. godine i sadrži osam stambenih jedinica, sa još osam jedinica koje će se dovršiti u drugoj fazi izgradnje 2022. godine. Tehnologija snabdevanja je već predviđena za svih 16 jedinica.

Toplota se prvenstveno generiše uz pomoć gasne CHP jedinice. Odvojena toplota od 70-85 stepeni se pohranjuje uz pomoć memorije za promenu faze da bi se omogućio optimalan radni vek CHP jedinice. Jedinice se isporučuju uz pomoć kruga niske temperature, koji je dizajniran tako da održava protok/vraćanje na 45/35 stepeni tokom cele godine. Svaki stan ima svoju prenosnu stanicu sa cevima podnog grejanja i kombinovanim električnim grejačem protoka koji omogućuje maksimalna opterećenja pri zagrevanju vode u domaćinstvu.

„Kreiranje našeg kruga sa mešanjem sa kompletnim rešenjem, umesto da postavljamo i ugrađujemo sve komponente zasebno je mnogo lakši posao. Besprekorna interakcija upravljačke jedinice i pumpe je takođe ključna prednost.“ Alexander Grafe

Krug sa mešanjem za podešavanje protoka

Krug sa mešanjem sa Grundfos MIXIT rešenjem omogućava spuštanje protoka na nivo kruga snabdevanja. Da bi se to postiglo, deo povratnog toka iz mreže snabdevanja se dodaje protoku sa 60 do 70 stepeni. Povratak je na temperaturi od oko 25 do 30 stepeni, a neophodna temperatura kruga napajanja je oko 40/45 stepeni.

„Mnogo se lakše koristi ova vrsta kruga sa mešanjem kao kompletno rešenje umesto da dizajnirate i ugrađujete svaku komponentu posebno. „Interakcija kontrolne jedinice i pumpe bez greške je takođe velika prednost. Kontrolna jedinica reguliše rad pumpe i koristi svoje senzore. Sve što treba uraditi je zadati parametre za kontrolnu jedinicu, a ne za svaku komponentu. Važno je da rešenje olakšava precizno prilagođavanje protoka i pronalaženje optimalne vrednosti Delta T (širenje protoka i temperature povratnog voda) za efikasan rad.“

Nadzor sa sa novim cloud platformama za praćenje i kontrolu

Sistem se nadzire na daljinu iz kontrolne sobe na lokaciji preduzeća. Da bi se to omogućilo, najnovija MIXIT generacija je opremljena vlastitim ulazom RJ45, što vam omogućava da nadzirete krug sa mešanjem koristeći Grundfos cloud rešenje, BuildingConnect. Platforma se koristi za kontrolu, regulaciju i rad sistema za grejanje u manjim objektima, kao što su škole, hoteli i drugi, koji nisu opremljeni kompletnim sistemom regulacije. Iako se važne funkcije mogu koristiti u standardnoj verziji MIXIT rešenja, kompletan obim funkcija zahteva nadogradnju softvera kontrolne jedinice.

„Cloud rešenje je važan napredni razvoj kruga sa mešanjem“, ističe Alexander Grafe. „Sa starijim modelima smo koristili GeniBus protokol za pristupanje podacima. „Sa cloud rešenjem, sve što nam treba je aktivna internetska veza da bismo imali vizuelni pristup svim tačkama podataka kruga sa mešanjem preko nadzorne ploče u fabrici“, kaže Grafe.

OVE planira da koristi najnoviju MIXIT tehnologiju u novim postrojenjima i prilikom modernizacije starih fabrika. „Univerzalno rešenje se dokazalo u desetinama lokacija“, priznaje Alexander Grafe. Smanjuje troškove planiranja i ugradnje, lako se koristi i omogućuje maksimalnu kontrolu kruga sa mešanjem. Rešenje za nadziranje u cloud-u za najnoviju generaciju je važan razvojni korak koji je koncept učinio atraktivnijim operaterima koji žele da konstantno optimizuju svoje sisteme.“

„Cloud rešenje je važan dodatni korak razvoja kruga sa mešanjem. „Sve što nam treba je aktivna internetska veza da bismo imali vizuelni pristup svim tačkama podataka kruga sa mešanjem preko nadzorne ploče u fabrici“, kaže Grafe.

Alexander Grafe, tehnički direktor preduzeća OVE za energetski efikasno snabdevanje objekata