Prava i politika

Pravila o privatnosti

Na snazi od 1. jula 2020.

Uvod i kontrolori podataka 

U Grundfosu cenimo vašu privatnost i ozbiljno shvatamo zaštitu podataka. Obavezujemo se da ćemo se pridržavati Opšte uredbe o zaštiti podataka („GDPR“, Uredba (EU) 2016/679) i drugih važećih zakona o zaštiti podataka u zemljama u kojima poslujemo. Ova politika privatnosti opisuje koje lične podatke prikupljamo od vas , kako ih prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako možemo da ih koristimo i delimo i kakva su vaša prava kao subjekta podataka. 

Da bismo vam olakšali čitanje i razumevanje naših pravila, napravili smo odvojene naslove za tipične interakcije koje možete imati sa Grundfosom. Možda spadate u više kategorija, npr. ako ste i kupac i primalac marketinškog materijala, u tom slučaju se opis iz svake kategorije odnosi na vas. 

Ova pravila o privatnosti ne pokrivaju lične podatke o zaposlenima u Grundfosu, kandidatima za posao koji koriste naš portal za regrutaciju ili drugim kontekstima koji podležu odvojenim pravilima privatnosti. 

U većini slučajeva Grundfos Holding A / S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danska, je kontrolor podataka odgovoran za vaše lične podatke. Ako se vaši lični podaci prikupljaju ili obrađuju u vašoj ulozi kupca ili primaoca marketinga, vaša lokalna Grundfos prodajna kompanija biće zajednički kontrolor podataka zajedno sa Grundfos Holding A / S. Za informacije u vezi sa kontrolorima podataka o kolačićima / pikselima na našim internet lokacijama, pogledajte naša pravila o kolačićima

Naši podaci za kontakt navedeni su na kraju ovih pravila o privatnosti. 

Vaši lični podaci takođe mogu biti predmet lokalnih zakona o zaštiti podataka. Vodimo računa da osiguramo usklađenost sa lokalnim zahtevima, a dodatne smernice se mogu primeniti lokalno, u tom slučaju će biti dostupne na našoj internet lokaciji.

Lični podaci koje je Grundfos prikupio - šta, kako i zašto

Posetioci internet stranice

Ako posetite naše internet lokacije, od vas prikupljamo lične podatke.

Prikupljeni lični podaci između ostalog uključuju:

 • Detalje o tome kako ste stigli na naše internet stranice, npr. ako ste kliknuli na baner ili ste stigli sa platforme društvenih mreža.
 • Detalje lokacije, kao što su vaša trenutna lokacija, država, postavke lokalne internet stranice (npr. Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us ili slično) itd.
 • Informacije o upotrebi i interakciji, kao što su vaša IP adresa (heširana), detalji o vašim interakcijama sa našim internet lokacijama (uključujući pretrage proizvoda, posete stranicama, vreme provedeno na stranicama, izvršeni klikovi, pisani unos itd.), Podaci o učinku i dijagnostici i statistike, operativni sistem uređaja i druge specifikacije itd.
 • Informacije u vezi sa korisničkom podrškom, kao što su detalji uneti u samoposluživanje ili obrasci za kontakt, evidencije sesija ćaskanja sa našim osobljem za korisničku podršku itd.
 • Podaci o anketama i zadovoljstvu kupaca, kao što su odgovori na ankete, povratne informacije koje se pružaju Grundfosu ili Grundfos zaposlenima itd.

Za posetioce veb stranica prikupljamo lične podatke interakcijom sa veb lokacijama, npr. korišćenjem kolačića ili piksela (za više detalja pogledajte naša pravila o kolačićima). Na kraju, možemo prikupljati ili primati lične podatke od trećih lica, kao što su platforme društvenih medija, veb stranice i poslovni partneri Grundfosa, ili iz javno dostupnih izvora.

Lične podatke koristimo da bismo poboljšali svoje usluge i saznali više o ponašanju naših posetilaca. To radimo kroz analize i statistiku zasnovanu na podacima koje prikupljamo. Dalje, vaše lične podatke koristimo u interne svrhe u Grundfosu. Glavne svrhe uključuju:

 • poboljšanje i razvoj Grundfos ponude, uključujući u statističke svrhe, i analize zahteva korisnika;
 • upravljanje uspehom kupaca, tj. praćenje, analiza, upravljanje i podrška celokupnog odnosa sa kupcima u životnom ciklusu;
 • optimizacija naših marketinških usluga zasnovana na poznavanju ponašanja i upotrebe korisnika;
 • obuka zaposlenih u Grundfosu, npr. u korisničkoj podršci, razvoju IT-a ili prodaji;
 • optimizacija i razvoj usluga podrške;
 • ispravljanje grešaka i tehničko održavanje;
 • poštovanje zakonskih obaveza Grundfosa; i
 • rešavanje sporova, sprovođenje ugovornih sporazuma i uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva.

Da bismo uradili gore navedeno, kombinujemo i obogaćujemo podatke koje smo prikupili ili dobili, a koristimo profilisanje i automatizovano donošenje odluka. Pogledajte „Profilisanje i automatizovano donošenje odluka“ u nastavku. Kao primeri, ovo podrazumeva da se pretraga vašeg proizvoda ili korišćenje određenih funkcija može kombinovati sa podacima iz naših marketinških sistema (ako ste marketinški primalac, pogledajte „Primaoci marketinga“) ili sa podacima koji se odnose na vaš Grundfos nalog (ako ste registrovan korisnik, pogledajte „Korisnici Grundfos digitalne ponude“), što će nam omogućiti da personalizujemo sadržaj za vas ili da su podaci obogaćeni podacima trećih lica ili AI / mašinskim učenjem.

Grundfos prikuplja i čuva sve podatke koji putuju preko IT infrastrukture ove kompanije. To uključuje interakciju korisnika sa njihovim Grundfos uređajima, Grundfos serverima & uslugama i/ili bilo kojim veb lokacijama ili uslugama na Internetu. Podaci se prikupljaju kako bi se pružile istražne mogućnosti u slučaju kibernetičkih i informaciono-bezbednosnih incidenata. 

U tu svrhu Grundfos će obraditi sledeće kategorije podataka: 

 • IP adresa
 • Datum i vreme pristupa
 • Razlika u vremenskoj zoni u odnosu na srednje vreme po Griniču (GMT)
 • Sadržaj zahteva (određeni sajt)
 • Status pristupa/HTTP statusni kôd
 • Preneti volumen podataka
 • Web lokacija koja zahteva pristup
 • Pregledač, jezičke postavke, verzija softvera pregledača operativnog sistema i interfejs

Samo odobreni zaposleni u okviru Grundfos IS imaju pristup ovim podacima. Svi pristupi i sva korišćenja ovih podataka su evidentirani i revidirani. Pored toga, ljudski pristup podacima se koristi samo posle mašinske i automatizovane analize.

Primaoci marketinga

Kada ste marketinški primalac, prikupljamo lične podatke koje koristimo da bismo vam pružili prilagođene vesti, informacije, događaje i ponude, poboljšavajući tako vaše Grundfos iskustvo.

Prikupljeni lični podaci između ostalog uključuju:

 • Lične podatke, kao što su vaše ime i prezime, potpis, jezičke preferencije itd.
 • Podaci za kontakt, kao što su vaša (radna) adresa, država prebivališta / geografski region, broj telefona, adresa e-pošte itd.
 • Informacije vezane za posao, kao što su vaša industrija, uloga, poslodavac, odnos sa drugim stranama (npr. Distributeri ili instalateri), područja interesa itd.
 • Informacije o interakciji sa vama, kao što je vaša saglasnost za prijem marketinških materijala, efikasnost marketinških napora (kao što su vaši klikovi, otvaranja, kanali itd.), Marketinške preferencije, pretrage proizvoda i interesovanja, informacije o posetama prodaji, događaju ili učešće na sajmu itd.
 • Detalji u vezi sa učešćem u programima lojalnosti / nagrađivanja i takmičenjima, kao što su detalji o iznosu prikupljenih bodova i kako, trošenje bodova, osvojenih nagrada i nagrada, iznos lotova ili tiketa u izvlačenjima, odgovori na kviz, učešće u igrama itd.
 • Aktivnost na relevantnim nezavisnim platformama, poput aktivnosti na društvenim mrežama (u skladu sa vašim pristankom / podešavanjima na takvim društvenim mrežama) i platformama naših poslovnih partnera.
 • Podaci o anketama i zadovoljstvu kupaca, kao što su odgovori na ankete (osim ako su anonimni), povratne informacije pružene Grundfosu ili Grundfosovim zaposlenima itd.

Koristimo vaše lične podatke da bismo vam pružili materijale za direktan marketing, a vaše lične podatke koristimo da bismo osigurali da su marketinški materijali personalizovani prema vašim interesima i specifičnim okolnostima, kao što je dalje navedeno gore. Kao glavno pravilo, vaše lične podatke prikupljamo direktno od vas, npr. kada nam dostavite svoje kontakt podatke i prijavite se za marketinške materijale. Takođe možemo prikupljati lične podatke od vas ili vašeg poslodavca u vašoj ulozi kupca (pogledajte „Kupci“) ili od Grundfos ponuda (npr. Proizvoda, aplikacija ili usluga u oblaku) i Grundfosovih veb lokacija koje koristite (pogledajte „Korisnici Grundfos digitalnih ponuda ”I„ Posetioci veb stranice ”). Na kraju, možemo prikupljati ili primati lične podatke od trećih lica, kao što su platforme društvenih medija, veb stranice i poslovni partneri Grundfosa, ili iz javno dostupnih izvora.

Pored obezbeđivanja marketinških materijala i personalizacije marketinških materijala koje primate, vaše lične podatke koristimo za interne potrebe u Grundfosu, uključujući:

 • upravljanje uspehom kupaca, tj. Praćenje, analiza, upravljanje i podrška celokupnog odnosa sa kupcima u životnom ciklusu;
 • optimizacija marketinških usluga, npr. analiziranje zahteva kupaca za ciljanjem oglašavanja ili pružanje informacija o dopunskim uslugama / proizvodima vašem postojećem portfoliju;
 • optimizacija i razvoj usluga podrške;
 • obuka zaposlenih u Grundfosu, npr. u korisničkoj podršci ili prodaji;
 • ispravljanje grešaka i tehničko održavanje;
 • poštovanje zakonskih obaveza Grundfosa, npr. zakoni o marketingu i zakoni o zaštiti podataka; i
 • rešavanje sporova, sprovođenje ugovornih sporazuma i uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva.

Da bismo uradili gore navedeno, i za opštu podršku odnosa sa kupcima, kombinujemo i obogaćujemo podatke koje smo prikupili ili dobili, a koristimo profilisanje i automatizovano donošenje odluka. Pogledajte „Profilisanje i automatizovano donošenje odluka“ u nastavku. Kao primeri, ovo podrazumeva da se podaci koji se čuvaju u našem sistemu upravljanja odnosima sa kupcima (CRM) kombinuju sa podacima iz naših marketinških sistema (pogledajte „Kupci“) ili da možemo da kombinujemo marketinške podatke sa proizvodima i ponudom podataka o upotrebi (pogledajte „Korisnici“ Grundfos digitalnih ponuda “), ili da su podaci obogaćeni podacima trećih strana ili AI / mašinskim učenjem. Takođe možemo kombinovati podatke kako bismo osigurali poštovanje zakonskih obaveza Grundfosa.

Kupci

Kada ste kupac Grundfosa ili kada radite za kompaniju koja je kupac Grundfosa, prikupljamo lične podatke koje koristimo da bismo vama ili vašem poslodavcu pružili najbolje moguće Grundfos iskustvo, poboljšavajući time vrednost kupaca.

Prikupljeni lični podaci između ostalog uključuju:

 • Lične detalje, kao što su vaše ime i prezime, potpis, jezičke preferencije, video / audio snimci i vaše fotografije (u slučaju daljinske podrške) itd.
 • Podaci za kontakt, kao što su vaša (radna) adresa, država prebivališta / geografski region, broj telefona, adresa e-pošte itd.
 • Informacije vezane za posao, kao što su industrija, uloga, poslodavac, odnos sa drugim stranama (npr. Distributeri ili instalateri), područja interesa itd. * Informacije vezane za prodaju, do te mere da one sadrže lične podatke, kao što su prepiska putem e-pošte, informacije o posetama prodaji, učešću na događajima ili sajmovima, učešće na vebinarima, nalozi na čekanju ili aktivne pretplate, istorija kupovine / porudžbine, istorija pretplata, istorija cena , adrese za dostavu, popusti i podsticaji itd.
 • Informacije o proizvodu, garanciji i servisu, do te mere da sadrže lične podatke, kao što su instalirana baza, datumi instalacije, status garancije, produžene garancije, informacije o popravci i servisu, uključujući status održavanja i posete servisu itd. 
 • Informacije o upotrebi proizvoda i statusu proizvoda, u meri u kojoj oni sadrže lične podatke i mogu biti povezani sa vama kao kupcem, kao što su protok i pritisak vode, ispuštanje vode i otpadnih voda, potrošnja energije, temperatura, drugi podaci o upotrebi, izveštaji o greškama, status održavanja, posete servisu na čekanju, evidencije upotrebe itd.
 • Aplikacija, ponuda ili korišćenje veb lokacija, do te mere da ovo može biti povezano sa vama kao kupcem, kao što su vaše interakcije sa funkcijama u okviru različitih aplikacija ili usluga (uključujući upotrebu karakteristika, pretrage proizvoda, posete stranicama, vreme provedeno na stranicama, izvedeni klikovi ili dodiri, pismeni unos, istorija korišćenja itd.), povezanost proizvoda, podaci o nivoima aktivnosti (neaktivnost) u kontekstu ponude, evidencije događaja, izveštaji stvoreni ili deljeni, detalji preuzetih / instaliranih aplikacija ili programa, IP adresa, podaci o performansama i dijagnostici, podaci o verziji, tip vašeg uređaja, operativni sistem i druge specifikacije, podaci o padu, mrežni operater itd.
 • Informacije u vezi sa korisničkom podrškom, kao što su detalji uneti u samoposluživanje ili obrasci za kontakt, evidencije sesija ćaskanja sa našim osobljem za korisničku podršku, ID pozivaoca, audio snimanje poziva (može biti predmet saglasnosti, u zavisnosti od okolnosti) ili poziv beleške, vreme poziva, prepiska sa Grundfosom itd. 
 • Detalji u vezi sa učešćem u programima lojalnosti / nagrađivanja i takmičenjima, kao što su detalji o iznosu prikupljenih bodova i kako, trošenje bodova, osvojenih nagrada i nagrada, iznos lotova ili tiketa u izvlačenjima, odgovori na kviz, učešće u igrama itd.
 • Detalji o učešću u mreži ili zajednicama koje je Grundfos domaćin ili im je omogućio, kao što su detalji o vašoj interakciji sa Grundfosom ili drugim učesnicima u takvim kontekstima i podaci neophodni za olakšavanje dotične mreže / zajednice.
 • Transakcione i / ili finansijske informacije, do te mere da sadrže lične podatke, poput podataka o fakturisanju, bankovnih podataka, podataka o kreditnim ili debitnim karticama, podataka od kreditnih agencija itd.
 • Detalji o posetama Grundfosu ili negde drugde, do te mere da mi ugostimo vašu posetu ili na drugi način olakšamo vaše posete i putovanja u Grundfos kontekstu, kao što je razlog za posetu, i ako su relevantni prehrambeni zahtevi, smeštaj, plan putovanja, kopija pasoša (ako je potrebna), kućna adresa (ako je potrebna), kontakti za hitne slučajeve, fotografije i grupne fotografije itd.
 • Aktivnost na relevantnim nezavisnim platformama, poput aktivnosti na društvenim mrežama (u skladu sa vašim pristankom / podešavanjima na takvim društvenim mrežama) i platformama naših poslovnih partnera.
 • Podaci o anketama i zadovoljstvu kupaca, kao što su odgovori na ankete, povratne informacije pružene Grundfosu ili Grundfos zaposlenima itd.

Gore pomenuti lični podaci prikupljaće se samo do mere koja je relevantna za vaš odnos sa kupcem i vašu interakciju sa Grundfosom. Kao glavno pravilo, vaše lične podatke prikupljamo direktno od vas ili vašeg poslodavca / saradnika, npr. kada nam dostavite svoje kontakt podatke ili kupite proizvod / uslugu od nas. Takođe možemo prikupljati lične podatke iz Grundfos ponuda (npr. Proizvoda, aplikacija ili usluga u oblaku) i Grundfos veb lokacija koje vi koristite (pogledajte „Korisnici Grundfos digitalnih ponuda“ i „Posetioci veb lokacija“ za dodatne detalje) ili iz vašeg prijema naših marketinških materijala (pogledajte „Primaoci marketinga“). Na kraju, možemo prikupljati ili primati lične podatke od trećih lica, kao što su platforme društvenih mreža, veb stranice i poslovni partneri Grundfosa, ili iz javno dostupnih izvora.

Lične podatke koristimo npr. za prilagođene ponude, poboljšanu uslugu i podršku za vaše Grundfos proizvode i povećanu funkcionalnost Grundfosove ponude. Drugim rečima, koristimo i analiziramo lične podatke da bismo vam obezbedili personalizovano korisničko iskustvo na osnovu vaših preferencija i interakcije sa Grundfosom i da bismo kontinuirano poboljšavali Grundfosovu ponudu. Dalje, vaše lične podatke koristimo za interne svrhe u Grundfosu, uključujući:

 • upravljanje uspehom kupaca, tj. Praćenje, analiza, upravljanje i podrška celokupnog odnosa sa kupcima u životnom ciklusu;
 • optimizacija marketinških i prodajnih aktivnosti, npr. analiziranje zahteva kupaca za ciljanjem oglašavanja ili pružanje informacija o dopunskim uslugama / proizvodima vašem postojećem portfoliju;
 • optimizacija i razvoj usluga podrške; 
 • svrhe komunikacije, npr. razgovori sa kupcima ili priče;
 • obuka zaposlenih u Grundfosu, npr. u korisničkoj podršci ili prodaji;
 • ispravljanje grešaka i tehničko održavanje;
 • planiranje, izvođenje i upravljanje ugovornim odnosom sa kupcima, uključujući administraciju i knjigovodstvo;
 • sprečavanje prevara i zloupotreba;
 • poštovanje zakonskih obaveza Grundfosa, npr. kontrola izvoza i pregled carina ili sankcija; i
 • rešavanje sporova, sprovođenje ugovornih sporazuma i uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva.

Da bismo uradili gore navedeno, i za opštu podršku odnosa sa kupcima, kombinujemo i obogaćujemo podatke koje smo prikupili ili dobili, a koristimo profilisanje i automatizovano donošenje odluka. Molimo pogledajte „Profilisanje i automatizovano donošenje odluka“ u nastavku. Kao primeri, ovo podrazumeva da se podaci koji se čuvaju u našem sistemu upravljanja odnosima sa kupcima (CRM) kombinuju sa podacima iz naših marketinških sistema ili da možemo da kombinujemo podatke o prodaji sa podacima o upotrebi proizvoda ili da su podaci obogaćeni podacima trećih lica ili AI / mašinsko učenje. Takođe možemo kombinovati podatke kako bismo osigurali poštovanje zakonskih obaveza Grundfosa, npr. za provere sankcija.

Korisnici Grundfos digitalnih ponuda

Ako ste vlasnik ili korisnik Grundfos digitalne ponude ili aplikacije, uključujući fizičke proizvode sa pametnom funkcionalnošću, ili ako ste registrovani korisnik Grundfosa (kreiranje Grundfos naloga), možemo prikupiti lične podatke od vas. Imajte na umu da prema GDPR-u svi podaci koji se odnose na proizvode i usluge / aplikacije neće biti „lični podaci“. Lični podaci biće samo podaci koji mogu biti povezani sa vama kao subjektom podataka.

Prikupljeni lični podaci između ostalog uključuju:

 • Lični podaci, kao što su vaše ime i prezime, korisnički ID / prijava i lozinka, jezičke preferencije, video / audio snimci i vaše fotografije (u slučaju daljinske podrške) itd.
 • Podaci za kontakt, kao što su vaša (radna) adresa, država prebivališta / geografski region, broj telefona, adresa e-pošte itd.
 • Informacije vezane za posao, kao što su poslodavac / kompanija, područja interesa, uloga posla itd.
 • Informacije vezane za prodaju, do te mere da one sadrže lične podatke i da mogu biti povezane sa vama kao korisnikom, kao što su nalozi na čekanju ili aktivne pretplate, istorija kupovine / porudžbine, istorija pretplate, adrese za isporuku, popusti i podsticaji itd. .
 • Informacije o proizvodu, garanciji i servisu, kao što su instalirana baza (proizvodi i serijski broj, adresa instalacije), datumi instalacije, status garancije, produžene garancije, informacije o popravci i servisu, uključujući status održavanja i posete servisu itd.
 • Informacije o upotrebi proizvoda i statusu proizvoda, do te mere da sadrže lične podatke, kao što su protok i pritisak vode, ispuštanje vode i otpadne vode, potrošnja energije, temperatura, drugi podaci o upotrebi, izveštaji o greškama, status održavanja, službene posete na čekanju, evidencije upotrebe itd. * Korišćenje aplikacija ili ponuda, kao što su vaše interakcije sa funkcijama u okviru različitih aplikacija ili usluga (uključujući upotrebu karakteristika, pretrage proizvoda, posete stranici, vreme provedeno na stranicama, izvedeni klikovi ili dodiri, pismeni unos itd.), Povezanost proizvoda, podaci u vezi sa nivoima aktivnosti (neaktivnost) u kontekstu ponude, evidencijama događaja, kreiranim ili deljenim izveštajima, detaljima preuzetih / instaliranih aplikacija ili programa, vašom IP adresom, podacima o performansama i dijagnostici, tipom uređaja, operativnim sistemom i drugim specifikacijama , podaci o verziji, podaci o padovima, mrežni operater itd.
 • Aktivnost na nezavisnim platformama, poput aktivnosti na društvenim mrežama (u skladu sa vašim pristankom / podešavanjima na takvim društvenim mrežama) i platformi naših poslovnih partnera (u vezi sa određenim ponudama).
 • Podaci o lokaciji, kao što je lokacija korisnika.
 • Informacije u vezi sa korisničkom podrškom, kao što su detalji uneti u samoposluživanje ili obrasci za kontakt, evidencije sesija ćaskanja sa našim osobljem za korisničku podršku, ID pozivaoca, audio snimanje poziva (ako se vi tako dogovorite) itd.
 • Podaci o anketama i zadovoljstvu kupaca, kao što su odgovori na ankete, povratne informacije koje se pružaju Grundfosu ili Grundfos zaposlenima itd.

Gore pomenuti lični podaci prikupljaće se samo u onoj meri u kojoj je relevantna za vašu upotrebu naših ponuda i vaše druge interakcije sa Grundfosom. Lične podatke prikupljamo direktno od vas i putem vašeg korišćenja naših ponuda (uključujući fizičke proizvode, aplikacije, usluge u oblaku itd.). Kao primer ličnih podataka prikupljenih direktno od vas, kada kreirate Grundfos nalog, dostavljate nam svoje kontakt podatke, ID korisnika / prijavu i podatke o poslodavcu, a možete nam dostaviti i dodatne (opcione) detalje kao što su područja kamata. Neki lični podaci će se prikupljati samo ako odlučite da koristite određene funkcije, kao što su alarmi ili izveštaji, ili ako povežete svoju aplikaciju / proizvod sa Grundfos nalogom (gde povezivanje nije obavezno). Konačno, možemo prikupljati ili primati lične podatke od trećih lica, kao što su poslovni partneri Grundfosa ili organizacija za snabdevanje vodom ili iz javno dostupnih izvora.

Ove lične podatke koristimo da bismo vam pružili dodatnu vrednost i personalizaciju, npr. funkcionalnosti koje bi mogle da optimizuju vašu upotrebu vode, energetsku efikasnost, održavanje proizvoda, postavljanje alarma za vas, dostavljanje izveštaja itd. Ukratko, želimo da vam pružimo dragocena rešenja, takođe želimo da poboljšamo ta rešenja i da kupca doživljavamo kontinuirano. Ako kreirate Grundfos nalog, od vas prikupljamo lične podatke koje koristimo za pružanje ponuda za koje je potreban Grundfos nalog (pogledajte takođe „Kupci“ i „Primaoci marketinga“), kako bismo vam pružili personalizovani sadržaj i predloge na osnovu vaših preferencija i vaše interakcije sa Grundfosom i da kontinuirano poboljšavate Grundfos ponudu i korisničko iskustvo.

Dalje, vaše lične podatke koristimo u interne svrhe u Grundfosu. Glavne svrhe uključuju:

 • upravljanje uspehom kupaca, tj. Praćenje, analiza, upravljanje i podrška celokupnog odnosa sa kupcima u životnom ciklusu;
 • optimizacija marketinških i prodajnih aktivnosti zasnovana na poznavanju ponašanja korisnika i korišćenju ponuda;
 • optimizacija i razvoj usluga podrške;
 • svrhe komunikacije, npr. korisnički intervjui ili priče;
 • obuka zaposlenih u Grundfosu, npr. u korisničkoj podršci, tehničkoj podršci ili prodaji;
 • ispravljanje grešaka i tehničko održavanje;
 • planiranje, izvođenje i upravljanje ugovornim odnosom sa korisnicima, uključujući administraciju i knjigovodstvo;
 • poštovanje zakonskih obaveza Grundfosa, npr. zakoni o usklađenosti proizvoda ili zakoni o zaštiti podataka; i
 • rešavanje sporova, sprovođenje ugovornih sporazuma i uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva.

Da bismo uradili gore navedeno, kombinujemo i obogaćujemo podatke koje smo prikupili ili dobili, a koristimo profilisanje i automatizovano donošenje odluka. Molimo pogledajte „Profilisanje i automatizovano donošenje odluka“ u nastavku. Kao primeri, ovo podrazumeva da kombinujemo podatke iz različitih proizvoda i aplikacija ili da možemo da kombinujemo podatke o prodaji sa podacima o upotrebi proizvoda (pogledajte „Kupci“ i „Primaoci marketinga“) ili da su podaci obogaćeni podacima trećih lica ili AI /Mašinsko učenje.

Dobavljači

Ako ste vi ili vaš poslodavac dobavljač Grundfosa ili podizvođač dobavljača Grundfosa, možemo prikupiti lične podatke od vas kako bismo osigurali da naš poslovni odnos funkcioniše efikasno i nesmetano.

Prikupljeni lični podaci između ostalog uključuju:

 • Lične podatke, kao što su vaše ime i prezime, korisničko ime / lozinka i lozinka (ako je primenljivo), potpis, jezičke preferencije itd.
 • Podaci za kontakt, kao što su vaša (radna) adresa, država prebivališta / geografski region, broj telefona, adresa e-pošte itd.
 • Informacije vezane za posao, kao što su vaša industrija, uloga, poslodavac, odnos sa drugim stranama, status radne dozvole, obrazovanje i završeni kursevi / sertifikati (ako je relevantno) itd.
 • Informacije o dobavljačima, do te mere da sadrže lične podatke, kao što su prepiska e-pošte, istorija dobavljača sa Grundfosom, reference, pregledi performansi, učešće na događajima ili sajmovima itd.
 • Transakcione i / ili finansijske informacije, do te mere da sadrže lične podatke, kao što su detalji o fakturisanju, bankovni podaci, podaci kreditnih agencija itd.
 • Detalji u vezi sa posetama ili radom u Grundfosu ili negde drugde, do te mere da mi organizujemo vašu posetu ili na drugi način olakšavamo vaše posete i putovanja u Grundfos kontekstu, ili ako radite na Grundfosovim lokacijama ili u ime Grundfosa u drugim lokacije, poput vašeg razloga za posetu (uključujući detalje o zadatku posla), i ako su relevantni prehrambeni zahtevi, smeštaj, putni plan, kopija pasoša (ako je potrebno), kućna adresa (ako je potrebno), kontakti za hitne slučajeve, fotografije i grupne fotografije itd.
 • Podaci ankete dobavljača, kao što su odgovori na ankete, povratne informacije pružene Grundfosu ili Grundfosovim zaposlenima itd.

Gore pomenuti lični podaci prikupljaće se samo u meri u kojoj su relevantni za vaš odnos sa dobavljačem i vašu interakciju sa Grundfosom. Kao glavno pravilo, vaše lične podatke prikupljamo direktno od vas ili vašeg poslodavca / saradnika, npr. kada nam dostavite svoje kontakt podatke ili ako s vama stupimo u poslovni odnos. Takođe možemo prikupljati lične podatke o vašoj upotrebi naših veb lokacija (pogledajte „Posetioci veb lokacija“ i, ako imate Grundfos nalog, takođe „Korisnici Grundfos digitalnih ponuda“). Na kraju, možemo prikupljati ili primati lične podatke od trećih lica, kao što su poslovni partneri Grundfosa, ili iz javno dostupnih izvora.

Lične podatke koristimo za svakodnevnu saradnju, planiranje, administraciju, rukovanje računima itd. Takođe koristimo vaše lične podatke kako bismo osigurali poštovanje zakonskih obaveza Grundfosa, npr. u vezi sa sankcijama ili inicijativama za sprečavanje pranja novca / borbe protiv korupcije ili pridržavanja Grundfos politika, radi sprečavanja prevara i zloupotreba, upravljanja i sprovođenja ugovornih obaveza i / ili uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva. Možemo kombinovati podatke kako bismo osigurali poštovanje zakonskih obaveza Grundfosa, npr. za proveru sankcija ili za osiguranje poštovanja kodeksa ponašanja naših dobavljača.

 

Pravne osnove za obradu ličnih podataka od strane Grundfosa

U skladu sa zakonima o zaštiti podataka, prilikom prikupljanja i obrade ličnih podataka primenjujemo različite pravne osnove, u zavisnosti od konkretnog konteksta: 

 • U nekim slučajevima tražimo vaš pristanak (član 6 (1) (a) GDPR), npr. vaš pristanak za primanje materijala za direktan marketing od nas (ali imajte na umu da se u skladu sa lokalnim zakonima neke jurisdikcije mogu zasnivati na onemogućavanju umesto na prijavi) ili vaš pristanak na kolačiće na našim veb lokacijama. Imate pravo da povučete pristanak u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost naše obrade pre povlačenja ili obrade zasnovane na različitom pravnom osnovu od pristanka.
 • Ako ste kupac, korisnik digitalne ponude, dobavljač ili registrovani korisnik Grundfosa, često će biti potrebna naša upotreba ličnih podataka da bismo izvršili ugovor sa vama (što uključuje naše Uslove korišćenja i / ili bilo koji ugovor zaključen sa vašeg poslodavca) ili pružiti uslugu za vas (član 6 (1) (b) GDPR-a). Ovo je npr. slučaj kada vam omogućavamo da koristite pametne funkcije pumpe, ako imate pristup aplikaciji ili usluzi u oblaku, kada obrađujemo informacije o kupcima i dobavljačima u našim IT sistemima kako bismo osigurali upravljanje ugovornim obavezama ili kada to radimo. Ako ne pružite dotične lične podatke, možda nećemo moći da vam pružimo određenu uslugu (npr. Pristup aplikaciji / veb lokaciji ili korišćenje pametne funkcije).
 • Podložni smo brojnim zakonskim obavezama, uključujući obaveze knjigovodstva / vođenja evidencije, poreske i carinske obaveze, sankcije i obaveze vezane za kontrolu izvoza itd. Iz tog razloga obrađujemo vaše lične podatke kako bismo osigurali da poštujemo takve obaveze (član 6 (1) (c) GDPR-a). 
 • Konačno, u nekim kontekstima obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnih interesa Grundfosa (član 6 (1) (f) GDPR-a). Ovo je npr. slučaj kada koristimo podatke iz naše ponude (proizvodi, usluge i digitalna rešenja kao što su aplikacije, usluge u oblaku i veb lokacije) za analizu upotrebe i ponašanja / interakcije kupaca, koje zatim koristimo za stvaranje vrednosti kako za naše kupce / korisnike, tako i za Grundfos poboljšanjem naše ponude (dodane funkcije, optimizacija performansi, personalizovano korisničko iskustvo, tehničko održavanje itd.). Takođe se oslanjamo na svoje legitimne interese kada podatke koristimo za personalizaciju marketinga, prodaje i drugih inicijativa kupaca kroz profilisanje, izbor marketinških / prodajnih kanala itd. To je npr. takođe slučaj kada vas pozivamo da učestvujete u anketi ili kada želimo da uspostavimo, primenimo ili odbranimo pravne zahteve. Interne svrhe navedene ispod svake kategorije zasnivaju se na našim legitimnim interesima, osim ako se posebno ne zasnivaju na ugovoru ili zakonskoj obavezi. Smatra se da ovi legitimni interesi nisu nadjačani interesima ili osnovnim pravima i slobodama vas kao subjekta podataka - s tim u vezi ističemo da je naše ostvarivanje legitimnih interesa u korist i vas kao kupca, korisnika, primatelja marketinga , dobavljača i posetioca veb stranice. Ako želite da saznate više o tome kako se vaši lični podaci obrađuju za naše legitimne interese, obratite nam se koristeći dole navedene kontakt podatke. 

Vaše lične podatke obrađivaćemo samo u svrhu koja je drugačija od one za koju su lični podaci prvobitno prikupljeni ako je to neophodno u skladu sa zakonskim ili regulatornim obavezama (npr. prenos sudovima ili organima krivičnog gonjenja), ako ste dali saglasnost. 

 

Kako delimo i prenosimo vaše lične podatke

Vaše lične podatke delimo samo kada je to potrebno radi ostvarivanja gore opisanih svrha. Glavne kategorije primalaca su:

 • ostale kompanije u Grundfos Grupi.
 • poslovni partneri Grundfosa (npr. dobavljači, prodajni i marketinški partneri (uključujući platforme društvenih medija), partneri za digitalne ponude i IoT, logistički partneri, organizatori događaja, kupci Grundfosa u vezi sa određenom ponudom (npr. vodovodi, postrojenja za prečišćavanje vode ili dobavljači daljinskog grejanja) itd.).
 • dobavljači IT usluga i obrađivači podataka u ime Grundfosa, npr. usluge hostinga, IT podrška, usluge u oblaku, usluge administracije korisnika itd.
 • ostali primaoci koji podržavaju Grundfos poslovanje, npr. konsultanti i savetnici Grundfosa, partneri za proveru sankcija itd.
 • druge ovlašćene treće strane kojima će možda biti potreban pristup ili skladištenje ličnih podataka ako to zahteva ili dozvoljava važeći zakon (npr. Vladine vlasti ili druga nadležna javna tela, sudovi, arbitražni sudovi, advokati itd.).

Ne prodajemo vaše lične podatke niti ih delimo sa nebitnim trećim stranama.

U određenim slučajevima vaši lični podaci mogu se preneti u zemlje izvan EU / EEA. Grundfos osigurava da će se takav prenos izvršiti u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. To podrazumeva da bilo koja strana van EU/EEA (I zemalja koje podležu odluci o adekvatnosti EU), koja dođe u posed vaših podataka o ličnosti, mora da obezbedi odgovarajući nivo zaštite, na primer pristankom na standardne ugovorne klauzule EU.

Ako se nalazite izvan EU / EEA, vaši lični podaci mogu se preneti u zemlje unutar EU / EEA ili na neki drugi način izvan vaše države prebivališta. Vodimo veliku pažnju da osiguramo usklađenost sa lokalnim zahtevima prilikom prenosa podataka preko granice.

 

 

Profilisanje i automatizovano donošenje odluka

Koristimo profilisanje (automatizovane analize ili predviđanja zasnovana na vašem profilu ili sličnim kategorijama pojedinaca) i automatizovano donošenje odluka da bismo vam pružili sadržaj i interakcije sa dodatom vrednošću. Kao primer, ovo bi mogle biti personalizovane ponude, oglasi i drugi marketinški materijali za koje verujemo da će vam imati veću vrednost od generičkih marketinških materijala. Takođe može biti utvrđivanje šta, kada i kako treba da komuniciramo s vama radi optimizacije vašeg kupca ili korisničkog iskustva, npr. kada da vas kontaktiramo sa relevantnim materijalima, personalizujući vašu početnu stranicu ili iskustvo Grundfos Product Center-a itd. Kao što je gore navedeno, ovo podrazumeva da možemo da koristimo podatke sadržane u npr. naš sistem za upravljanje odnosima sa kupcima (CRM), zajedno sa detaljima o istoriji kupovine, aplikaciji proizvoda ili drugom korišćenju ponuda, istoriji usluga, pretragama na našoj veb lokaciji, aktivnostima na društvenim mrežama itd., kako bismo postigli potpuniju sliku vašeg ponašanja i zahteva kao kupac ili korisnik.

U meri u kojoj je to moguće, anonimiziraćemo i objediniti podatke prilikom obavljanja naših analiza i sastavljanja statistika.

Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući profilisanje u vezi sa takvim direktnim marketingom, a takođe možete imati pravo prigovora u drugim okolnostima. U meri u kojoj podležete odluci koja se zasniva isključivo na automatizovanoj obradi koja proizvodi pravne efekte koji se tiču vas ili koja na sličan način značajno utiče na vas, imate pravo na ljudsku intervenciju. Pogledajte „Vaša prava“ u nastavku.

 

Zadržavanje ličnih podataka 

Lični podaci prikupljeni za gore navedene svrhe čuvaće se samo onoliko dugo koliko je potrebno za odgovarajuću svrhu. Kao primeri:

 • Kada se registrujete za Grundfos nalog, dobićete e-poruku za potvrdu naloga i do dve e-pošte sa podsetnikom. Ako nakon 7 dana niste verifikovali svoj račun, vaši lični podaci će biti izbrisani. Štaviše, ako niste bili aktivni dve godine (24 meseca), vaš Grundfos nalog, uključujući vaše lične podatke, biće izbrisan. Pre brisanja dobićete dva podsetnika e-poštom nakon 23 meseca nekorišćenja.
 • Ako ste kupac ili dobavljač ili vaš poslodavac, čuvaćemo vaše podatke za kontakt sve dok budemo u aktivnoj vezi sa vama. Kada veza više ne bude aktivna, lični podaci će se čuvati dodatni period kako bi bili sigurni da smo u mogućnosti da ponovo uspostavimo vezu ako je potrebno, ili onoliko dugo koliko je potrebno prema važećem zakonu i onoliko dugo koliko je potrebno da bi se osiguralo pravilno izvršenje bilo kojih preostalih ugovornih obaveza.
 • Ako ste ranije bili korisnik naših digitalnih ponuda, vaše lične podatke možemo zadržati u razumnom vremenskom periodu nakon deaktiviranja da bismo olakšali ulazak i kvalitet upotrebljivosti digitalnih ponuda ako se kasnije odlučite vratiti na digitalnu ponudu. tačka u vremenu. Period zadržavanja postavićemo na osnovu onoga što smatramo realnim vremenskim periodom za korisnike koji se vraćaju.
 • Finansijski, transakcijski, poreski / carinski i lični podaci u vezi sa usklađenošću (kao što su detalji o fakturisanju, primljene ili izvršene uplate, rezultati provera sankcija itd.) Čuvaće se onoliko koliko je potrebno prema važećem zakonu ili dok god neophodne da bi se obezbedilo pravilno izvršenje ugovornih obaveza.
 • Pozivi našoj službi za korisničku podršku i ID pozivaoca čuvaće se tri meseca. Da biste vodili evidenciju o obavljenim kupovinama i zaključenim ugovorima, evidencije ili snimci mogu se čuvati duže vreme ako ste proizvod ili uslugu kupili telefonom. 
Ako se pokrene ili razmatra sudska ili disciplinska radnja, lični podaci mogu se čuvati do kraja takve radnje, uključujući eventualne rokove za žalbu, a zatim će biti izbrisani ili arhivirani.
 
Kada se lični podaci izbrišu, podaci (uključujući informacije o ponašanju) mogu se čuvati u anonimnom obliku koji ne dozvoljava da vas identifikuju.

 

Vaša prava

Uvek imate sledeće pravo:

Povlačenje pristanka: Ako ste izjavili da ste saglasni za bilo kakve aktivnosti obrade ličnih podataka, ovu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku sa budućim učinkom. Takvo povlačenje neće uticati na zakonitost obrade pre saglasnosti ili obrade zasnovane na različitom pravnom osnovu od pristanka.

U zavisnosti od vaše lokacije i u skladu sa važećim zakonima, uključujući GDPR, takođe možete imati koristi od sledećih prava:

Pravo pristupa: Možete imati pravo da od nas dobijete potvrdu o tome da li se lični podaci koji se odnose na vas obrađuju ili ne, i, ako je to slučaj, da zatražite pristup ličnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije ličnih podataka o kojima se radi i primaoce ili kategorije primalaca kojima su lični podaci otkriveni ili će im biti otkriveni. Međutim, ovo nije apsolutno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo na pristup. Možda imate pravo da dobijete kopiju ličnih podataka koji se obrađuju. Za dalje kopije koje zatražite možemo naplatiti razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Možda ćete imati pravo da od nas dobijete ispravku netačnih ličnih podataka koji se tiču vas. U zavisnosti od svrhe obrade, možda ćete imati pravo na popunjavanje nepotpunih ličnih podataka, uključujući pružanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Pod određenim okolnostima možda ćete imati pravo da od nas zatražite brisanje ličnih podataka koji se tiču vas i možda ćemo biti obavezni da takve lične podatke izbrišemo.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim okolnostima možete imati pravo da od nas dobijete ograničenje obrade vaših ličnih podataka. U tom slučaju, odgovarajući podaci će biti označeni i mi ih možemo obrađivati samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim okolnostima možete imati pravo na prigovor iz razloga koji se odnose na vašu određenu situaciju, ili - ako se lični podaci obrađuju u svrhe direktnog marketinga - da u bilo kom trenutku prigovorite obradi vaših ličnih podataka od nas, u tom slučaju od nas se može zahtevati da više ne obrađujemo vaše lične podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim okolnostima možete imati pravo da lične podatke koji se odnose na vas, a koje ste nam dostavili, dobijete u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a možda ćete imati pravo i da ih prenesete podatke drugom entitetu bez ometanja od nas.

Pravo na ulaganje žalbe: Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši GDPR, imate pravo uložiti žalbu nadzornom organu, posebno u državi članici EU ili EEA u kojoj živite, posao ili gde se dogodilo navodno kršenje zakona.

Ukoliko smatrate da je obrada Vaših ličnih podataka izvršena suprotno Zakonu o zaštiti podataka ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za infromacije od javnog značaja i zaštitu podaka o ličnosti, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd.

 

Službenici za zaštitu podataka i kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti ili našom obradom vaših ličnih podataka, ili ako želite da ostvarite neko od svojih prava navedenih gore, dobrodošli ste da kontaktirate Grundfos Holding A / S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danska, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com.

U slučaju da je vaša lokalna Grundfos prodajna kompanija zajednički kontrolor podataka zajedno sa Grundfos Holding A / S, kontakt podaci vaše lokalne prodajne kompanije mogu se naći ovde.

Neke kompanije iz Grundfos Grupe su imenovale službenike za zaštitu podataka (DPO). Njihove kontakt podatke možete pronaći ovde.

Promene politike privatnosti

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku promenimo ili dopunimo ovu politiku privatnosti. Ukoliko se promene politike privatnosti smatraju značajnim i značajnim, o tome ćete biti obavešteni, na primer, putem e-pošte ili na našoj internet stranici. Politika privatnosti koja je na snazi u bilo kom trenutku uvek će biti dostupna na našoj internet stranici.