PITANJA I ODGOVORI

U VEZI SA BEZBEDNOSNIM UPOZORENJEM ZA GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FAZNE PUMPE

1.

 • P: Na koje proizvode se odnosi upozoronje?
 • O: 1-fazna pumpa UNILIFT AP12, AP35, AP50 u 50 i 60Hz, osim 60Hz Verzije isporučene sa američkim tipom utikača. Pogledajte uputstva kako identifikovati sporan proizvod na desnoj strani.

2

 • P: Da li je ovo upozorenje ozbiljno?
 • O: Da. Sporni proizvodi mogu predstavljati ozbiljnu pretnju po zdravlje korisnika kada se proizvodi koriste u mobilne svrhe, poput isušivanja baštenskih bara itd., a nije instaliran prekidač ELCB.

3.

 • P: Šta da radim ako imam proizvod na koji se upozorenje odnosi?
 • O: Molimo kontaktirajte Grundfos ili Grundfos servisnog partnera da biste pumpu popravili ili zamenili ako je na lageru.

4.

 • P: Šta se može dogoditi?
 • O: Sporni proizvodi mogu, u određenim okolnostima, tokom instalacije ili mobilne upotrebe, da izazovu strujni udar za korisnike.

5.

 • P: Šta je mobilna upotreba?
 • O: Mobilna upotreba se odnosi, na primer, na odvodnjavanje jezera, tako da se s vremena na vreme koristi za drugačije namene. Koristi se za različite aplikacije odvođenja vode. U osnovi se radi o bilo kojoj vrsti primene za koju se pumpa koristi.

6.

 • P: Šta je uzrok tome?
 • O: Zbog greške u proizvodnji, žice unutar ili blizu kabla sa gumenom izolacijom, mogu se oštetiti kada se kabl jako savije. Žica pod naponom i kabl za uzemljenje mogu se oštetiti na istom nivou i to dovodi do kratkog spoja.  U slučajevima tokom upotrebe kada se pomera kabl za napajanje a savijen je može doći do elektrifikacije kućišta pumpe (ako nije instaliran prekidač ELCB od najmanje 30mA).

7.

 • P: Mogu li da koristim stacionarno instaliranu pumpu  u jamama, rezervoarima i bunarima (fiksna instalacija)?
 • O: Stacionarno instalirane pumpe gde je kabl za napajanje u fiksnom položaju nisu pod rizikom (uz pravilno uzemljenje i prekidač ELCB).

8.

 • P: Zašto samo u pomenutom periodu?
 • O: Greška u proizvodnji je ispravljena, pa to ne utiče na proizvode iz serije proizvedene van navedenog perioda.

9.

 • P: Kako se rizik može ukloniti za pumpe koje se koriste u mobilne svrhe/aplikacije?
 • O: Samo zamenom kablova.

10.

 • P: Kako mogu da znam da imam proizvod na koji se odnosi ovo upozorenje?
 • O: Molimo sledite korake navedene u našim uputstvima. Posetite www.grundfos.com/XYZ za više informacija.

11.

 • P: Ko može pomoći u slučaju nesigurnosti i ako su potrebne dodatne informacije?
 • O: Idite na lokalnu Grundfos web stranicu (ili idite na Grundfos.com i pronađite svoju zemlju), pogledajte informacije pod „Bezbedonosno upozorenje“. Molimo kontaktirajte Grundfos ili Grundfos servisnog partnera da biste pumpu popravili ili zamenili ako je kod vas na lageru.

12.

 • P: Ko će platiti popravku?
 • O: Grundfos će pokriti sve troškove u vezi sa zamenom kablova na sporne proizvode.

13.

 • P: Imam UNILIFT AP12, AP35 ili AP50 pumpu sa plivajućim prekidačem. Da li je i nju potrebno zameniti?
 • O: Da, svi kablovi moraju biti zamenjeni.

 

Preuzmite uputstva za identifikaciju proizvoda na koje se upozorenje odnosi

Preuzmi