Prava i politika

Uslovi korišćenja

Na snazi od 1. jula 2020.

Ovi Uslovi korišćenja („UK“) važe kada koristite digitalna rešenja („Digitalna rešenja“) koje pruža kompanija iz Grundfos grupe, odnosno kompanija koja je u direktnom ili indirektnom vlasništvu Grundfos Holding A / S („Grundfos“ ili „mi ”/” Nas ”/“ naš ”).

Opis usluga

Kada koristite Digitalna rešenja možete da pristupite informacijama i uslugama koje pruža Grundfos.

Digitalna rešenja sastoje se od Grundfos internet stranice, Grundfos aplikacija i drugih digitalnih usluga i korisničkih naloga za takva Grundfos rešenja.

Neka digitalna rešenja mogu biti dostupna samo u odabranim zemljama. Neka digitalna rešenja mogu biti dostupna besplatno, a druga samo uz naplatu, ili, besplatno, ali uz dodatne usluge uz naplatu; zadržavamo pravo da promenimo status Digitalnog rešenja u bilo kom trenutku, ali ni u kom slučaju vam neće biti naplaćene usluge bez posebnog  obaveštenja i informacija. Neka digitalna rešenja mogu zahtevati  kupovinu posebnog  hardvera ili uređaja koji omogućavaju funkcionisanje digitalnog rešenja.

Prihvatanje uslova

Digitalna rešenja koja vam Grundfos pruža, uključujući sva ažuriranja, poboljšanja, nove funkcije itd., podležu sledećim Uslovima  korišćenja. Grundfos zadržava pravo da ažurira UK u bilo kom trenutku po prethodnom obaveštenju koje vam je dostavljeno. Trenutna verzija UK uvek će biti dostupna na našoj internet stranici. Pristupanjem Digitalnim rešenjima ili korišćenjem internet stranice na bilo koji način pristajete da vas obavezuju ovi Uslovi korišćenja.

Ako digitalnim rešenjima pristupate na osnovu posebnog ugovora sa Grundfosom („Ugovor“), uslovi ugovora će imati prednost nad ovim Uslovima o korišćenju tamo gde se uslovi mogu sukobiti.

Za informacije o tome kako obrađujemo vaše lične podatke, pogledajte našu Politiku privatnosti. Ako delite ili prikupljate lične podatke treće strane, npr. zaposlenog, saradnika ili kupca, potvrđujete da vam je to dozvoljeno, a osim toga odgovorni ste za prosleđivanje naše Politike privatnosti takvoj trećoj strani kada je to potrebno. 

Odricanje od odgovornosti 

Grundfos pruža Digitalna rešenja kao uslugu i ukoliko ugovorom nije drugačije određeno, samo u informativne svrhe, u mnogim slučajevima besplatno. Ne bi trebalo da koristite informacije koje pružaju Digitalna rešenja bez traženja lične pomoći Grundfosa. Digitalna rešenja mogu biti namenjena samo profesionalnoj publici, npr. profesionalni monteri. Iako smo pokušali da informacije, softver i bilo koje druge usluge u Digitalnim rešenjima održavamo što tačnije, Digitalna rešenja mogu sadržati greške ili propuste zbog kojih se odričemo bilo kakve odgovornosti. Materijal i sadržaj Digitalnih rešenja pružaju se „takvi kakvi jesu“ i bez bilo kakvih garancija.

Niti Grundfos niti bilo koja od njegovih povezanih kompanija nisu odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak hardvera, softvera ili datoteka, nastalu upotrebom Digitalnih rešenja ili elemenata preuzetih ili korišćenih iz / u Digitalnim rešenjima. Stoga Grundfos ne garantuje da će Digitalna rešenja ili usluge koje pružaju Digitalna rešenja, bilo u ime Grundfosa ili u njegovo ime (uključujući besplatna preuzimanja softvera), ispuniti vaše zahteve ili će biti neprekinute, blagovremene, sigurne ili bez grešaka, ili da Digitalna rešenja ili serveri koje koristi Grundfos ne sadrže viruse ili greške ili su potpuno funkcionalni ili tačni. Grundfos nastoji da održi Digitalna rešenja i njihov rad, ali Grundfos nije i ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke koji mogu postojati u Digitalnim rešenjima ili radu Digitalnih rešenja.

Grundfos može da obezbedi veze do drugih veb lokacija ili da učini dostupnim programe nezavisnih proizvođača. Korišćenje takvih veb lokacija i / ili aplikacija nezavisnih proizvođača je na vaš sopstveni rizik.

Ako Grundfos izričito ne navodi u ugovoru, prodajnim materijalima ili drugim službenim dokumentima, Digitalna rešenja-Digital Solutions nisu otporna na kvarove i nisu dizajnirana, proizvedena ili namenjena upravljanju opremom u opasnom okruženju koje zahteva bezbednosne performanse, poput rada sistema nuklearnih objekata, navigacionih ili komunikacionih sistema letelica, kontrole vazdušnog saobraćaja, mašina za direktno održavanje života ili sistema naoružanja, bilo koje  upotrebe u vojne svrhe u kojoj bi neuspeh Digitalnih rešenja -Digital Solutions  mogao dovesti do smrti, povreda lica ili ozbiljne fizičke  štete ili štete po životnu sredinu

Grundfos ili bilo koja njegova pridružena kompanija ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za slučajne, posledične ili krivične štete.

Merodavno pravo ne sme dozvoljavati izuzeće određenih garancija ili ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajne ili posledične štete. U slkadu sa tim, neka od gore navedenih ograničenja ili izuzeća možda se neće odnositi na vas. Međutim, odgovornost Grundfosa i njegovih povezanih društava biće ograničena ili isključena u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon i ni u kojem slučaju Grundfos ili bilo koja od njegovih povezanih kompanija prema vama neće premašiti iznos koji ste platili za upotrebu Digitalna rešenja -Digital solutions (Ova odredba neće imati efekat u slučaju da je iznos štete nesrazmeran iznosu plaćenom za korišćenje digitalnih usluga ili u slučaju da je šteta nastala iz nemara).

Korisnički nalog i upotreba Digitalnih rešenja

 U potpunosti ste odgovorni za održavanje poverljivosti lozinke i naloga. Pored toga, u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju na vašem nalogu. Pristajete da Grundfos odmah obavestite o bilo kojoj neovlašćenoj upotrebi vašeg naloga ili bilo kom drugom kršenju bezbednosti. Grundfos neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak koji biste mogli pretrpeti usled tuđeg korišćenja vaše lozinke ili naloga, bilo sa ili bez vašeg znanja. 

Grundfos može i verovaće da svako ko ima pristup vašem nalogu ima odgovarajuće ovlašćenje da deluje u vaše ime. 

U potpunosti ste odgovorni za obezbeđivanje i održavanje bilo kojih informacija ili podataka koje ćete Grundfosu dostaviti u svrhu Digitalnih rešenja, npr. detalje o kontaktima, informacije o obračunu, promenu dozvole / uloge itd., kao i za obezbeđivanje tačnosti takvih podataka. Ako Grundfosu dostavljate informacije ili podatke u ime ili u vezi sa trećom stranom ili ako koristite Digitalna rešenja za modifikovanje, kalibraciju ili na drugi način utičete na opremu u ime ili u vezi sa trećom stranom, to ćete učiniti samo ako imate odgovarajuće ovlašćenje od strane treće strane.

Nezakonita ili zabranjena upotreba

Kao uslov vaše upotrebe Digitalnih rešenja, nećete koristiti Digitalna rešenja u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim UK. Ne možete koristiti Digitalna rešenja na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti ili preopteretiti bilo koji Grundfos server ili mreže povezane sa bilo kojim Grundfos serverom, niti ometati upotrebu bilo koje druge strane bilo kojim Digitalnim rešenjima. Ne možete pokušati da neovlašćeno pristupite bilo kom Digitalnom rešenju, drugim nalozima ili bilo kom Grundfos serveru, hakovanjem ili na bilo koji drugi način. Ne možete dobiti niti pokušati pribaviti bilo koji materijal ili informacije na bilo koji način koji nije namerno dostupan putem Digital Solutions. 

Možda nećete svesno unositi viruse, trojanske programe, crve ili drugi materijal koji je zlonameran ili tehnološki štetan. 

Ne možete koristiti Digitalna rešenja na bilo koji način koji se može razmotriti ili koji uključuje sadržaj koji je nezakonit, nepristojan, preteći, klevetnički, narušava privatnost, krši prava intelektualne svojine, predstavlja neželjenu poštu ili na bilo koji drugi način šteti trećim licima ili je neprikladan. Digitalna rešenja ne smete koristiti u reklamne ili marketinške svrhe, osim ako nisu u skladu sa ugovorom.

Intelektualna svojina i podaci 

Digitalna rešenja i svaki od elemenata koji ih čine, uključujući posebno grafičku povelju, podatke, softver, tekstove i logotipe Digitalnih rešenja, zaštićeni su zakonom o intelektualnoj svojini. 

Grundfos vam daje ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu i opozivu licencu za korišćenje digitalnih rešenja kako je navedeno za svako digitalno rešenje. Ne možete kopirati, dekompilirati, obrnuti inženjering, rastaviti, pokušati izvaditi originalni  kod, izmeniti ili stvoriti izvedena dela bilo kog od Digitalnih rešenja. 

Grundfos neće dobiti vlasništvo nad bilo kojim podacima koje pružate Digitalnom rešenju. Na osnovu Ugovora (ako postoji) i na drugi način, na osnovu ovih Ugovora, Grundfos pribavlja: ​​(i) neekskluzivnu, prenosivu, svetsku, trajnu, neopozivu, besplatnu licencu za korišćenje vaših podataka kako bi se učinilo dostupnim Digitalno rešenje; i (ii) neekskluzivnu, prenosivu, trajnu, neopozivu, neograničenu, besplatnu licencu za korišćenje anonimnih podataka u bilo koju svrhu. 

Takvi (ne lični) podaci mogu da uključuju podatke o opremi koji se odnose na pumpe, kotlove, sisteme grejanja i druge vrste opreme direktno ili indirektno integrisane u Digitalna rešenja; podaci o opremi uključuju npr. serijski broj proizvoda, protok i pritisak vode, ispuštanje vode i otpadne vode, potrošnju energije, temperaturu, ostale podatke o upotrebi ili senzorima, izveštaje o greškama, status održavanja, posete na čekanju, evidenciju upotrebe itd. 

Grundfos poseduje sva prava na Digitalna rešenja (uključujući prava intelektualne svojine), a ako su neka takva prava u vašem vlasništvu, automatski ćete ih dodeliti Grundfosu.

Svaka druga upotreba Digitalnih rešenja - Digital Solutions ili jednog od njihovih elemenata predstavlja kršenje prava, osim ako Grundfos prethodno i izričito nije to pismeno odobrio.

U skladu sa uslovima iz bilo kojeg Ugovora i uslovima naših Pravila o privatnosti, Grundfos može - ali nije obavezan - zadržati i koristiti vaše podatke u razumnom vremenskom periodu kako bi olakšao uvid u i kvalitet upotrebljivosti Digitalnih rešenja-Digital solutions, ako  se pretplatite na Digitalna rešenja-Digital Solutions. Grundfos može odlučiti u bilo kojem trenutku nakon raskida / isteka Ugovora ili vašeg prekida upotrebe Digitalnih rešenja- Digital Solutions za brisanje podataka i učiniće to ako se to traži zakonom. Po prestanku možete zatražiti od Grundfosa da vam dostavi kopiju podataka prikupljenih korišćenjem Digitalnih rešenja-Digital Solutions. Grundfos će nastojati da pruži takvu kopiju, ali nije obavezan da to učini, osim ako to nije propisano merodavnim zakonom. Ako vam Grundfos dostavi takvu kopiju, Grundfos takvu odredbu može uslovljavati npr. daljom obavezom o poverljivosti, plaćanjem radnih sati utrošenih na prikupljanje predmetnih podataka itd. (to se ne može primeniti na prikupljanje ličnih podataka, tj. dužni ste na zahtev obavestiti fizičko lice o podacima koje prikupljate) .

SIM

Ovaj odeljak se primenjuje kada primite ili koristite SIM karticu sa vezom za prenos podatka direktno ili indirektno od Grundfosa. 

Vezu za prenos podataka možete koristiti samo za primanje digitalnih rešenja opisanih u ugovoru. Nećete koristiti vezu za prenos podataka suprotno uobičajenoj upotrebi ili na način koji Grundfosu ili drugima nanosi štetu ili druge neprijatnosti. Primeri zabranjene upotrebe su: (i) pokušaj neovlašćenog pristupa povezanim mrežama ili računarskim resursima u mreži i IT infrastrukturi; (ii) uništavanje, iskrivljivanje ili neovlašćeno korišćenje informacija u bilo kojoj mreži ili bilo kom od njenih sistema koje pruža dobavljač podataka; (iii) korišćenje veze za prenos podataka za slanje neželjene pošte; (iv) preduzimanje mrežnih priloga ili napada na računarski sistem; (v) širenje računarskih virusa ili nanošenje štete informatičkoj sigurnosti na Internetu; (vi) korišćenje digitalnih rešenja na takav način da naruši kvalitet digitalnih rešenja ili ometa dobavljačevu mogućnost da obezbedi vezu za prenos podataka ili upotrebu veze za prenos podataka od strane drugih kupaca i korisnika. 

Nećete ukloniti SIM karticu iz opreme u kojoj ju je Grundfos isporučio. Ovo vas ne sprečava da zamenite celu PCB ploču zamenom Grundfosove ploče. Uništićete ili vratiti Grundfosu PCB ploču (uključujući SIM karticu) koja je zamenjena. 

Obavestićete Grundfos bez nepotrebnog odlaganja ako verujete ili imate razloga da verujete da neovlašćena treća strana koristi vašu vezu za prenos podataka. 

U skladu sa važećim zakonom, Grundfos može da koristi vezu za prenos podataka da proveri da li je SIM kartica aktivna, tj. da li je oprema na mreži ili van mreže, i da vam pruži ažuriranja softvera ako to zakonski zahteva.

Kontrola izvoza

Prihvatate da Digitalna rešenja mogu biti predmet kontrole izvoza i propisa o trgovinskim sankcijama, uključujući npr. regulativu Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih Američkih Država i da izvoz, ponovni izvoz, prenos, ponovni prenos ili prenos Digitalnih rešenja („izvoz / ponovni izvoz“) stoga može biti ograničen. Slažete se da ćete se pridržavati svih važećih propisa o nadzoru izvoza i trgovinskih sankcija prilikom upotrebe i odlaganja Digitalnih rešenja, uključujući npr. dobijanje relevantnih izvoznih / uvoznih odobrenja i ne omogućavanje sankcionisanim licima i entitetima da pristupe Digitalnim rešenjima. Digitalna rešenja se ne smeju koristiti u nuklearne ili vojne / oružane svrhe ili u vezi sa njima.

Odšteta

Nadokadićete štetu i držati Grundfos (uključujući i njegove pridružene kompanije) van nastanka svake potencijalne štete, u smislu bilo kakvu odgovornosti, potraživanja, gubitka i troškova, uključujući razumne advokatske honorare i troškove, koji se odnose na vaše kršenje ovih UK ili vašu upotrebu ili zloupotrebu Digitalnih rešenja.

Pravni sporovi

Ovi UK i svi sporovi koji nastanu zbog upotrebe Digitalnih rešenja ili tumačenja UK uređeni su zakonima Danske, isključujući pravila o sukobu zakona. Ekskluzivno mesto za bilo koji i sve sporove koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim UK biće Pomorski i Privredni viši sud Danske. Ako se zakoni koji se primenjuju na ove uslove mogu kasnije protumačiti ili promeniti tako da jedna ili više klauzula postanu neefikasne ili nevaljane, to neće dovesti do nevaljanosti uslova u celini.

Ostalo

Grundfos zadržava pravo da izmeni, suspenduje ili ukine Digitalna rešenja u bilo kom trenutku, bez razloga i obaveštenja. Grundfos takođe zadržava pravo da u bilo kom trenutku bez razloga i obaveštenja okonča pristup i upotrebu Digitalnih rešenja od strane vas, vašeg administratora pristupa ili bilo kog vašeg ovlašćenog korisnika. Bez ograničavanja uopštenosti gorenavedenog, Grundfos može u bilo kom trenutku suspendovati ili ukinuti vaš pristup Digitalnim rešenjima ako prekršite bilo koji UK.

Ako Grundfos ne izvrši neku određenu odredbu, Grundfos se ne odriče svog prava da to učini kasnije. Ako sud utvrdi da je bilo koji od uslova neprimenjiv, nevaljan ili neprovediv, preostali uslovi će preživeti. Grundfos može po svom nahođenju dodeliti ovaj ugovor bilo kom pravnom licu u Grundfos Grupi.

POSEBNI USLOVI - GO Replace i DBS Selection Tool

Konkretno za Digitalna rešenja „GO Replace“ i „DBS Selection Tool“ slažete se da: 

 • Svrha ovih Digitalnih rešenja je da predlože mogući zamenski proizvod / novi proizvod. 
 • Odgovorni ste za pružanje tačnih informacija da bi Digitalno rešenje dalo predlog i obavešteni ste da bilo koje netačne informacije mogu uticati na rezultat. 
 • Digitalno rešenje ne umanjuje niti  eliminiše vaše obaveze donošenja sopstvenih profesionalnih procena i zaključaka ili, ako niste profesionalac, stručnog ocenjivanja da li postojeći proizvod može biti zamenjen proizvodom predloženim od strane Digitalnog rešenja jer Grundfos nema uvid u određene sisteme, npr kotlovi, i shodno tome da li je predložena zamena u određenom sistemu pogodna za svrhu. Predloženi proizvod / zamena je samo predlog Grundfosa koji se zasniva isključivo na proizvodu. Odgovorni ste za procenu zamene / novog proizvoda i osiguravanje da (zamenski) proizvod radi sa postojećim sistemom, npr. bojler. 
 • Možete se smatrati proizvođačem sistema ako se sistem smatra novim kao rezultat zamene proizvoda, pa prema tome možete biti podložni izdavanju izjave o usaglašenosti ili sličnog prema važećim zakonima.
 • Proizvod može zameniti / instalirati samo profesionalni instalater.

Pored toga, za „GO Replace“ važi sledeće: 

 • Ne možete modifikovati ili na neki drugi način promeniti konstrukciju integrisanog sistema (npr. bojler, solarni sistem grejanja itd. koji sadrži integrisanu pumpu koja se zamenjuje) kao deo postupka zamene. 
 • Nećete započeti ili ćete morati odustati od zamene ako postojeći kabl za napajanje pumpe u integrisanom sistemu nije dovoljno dugačak ili ako će kabl za napajanje biti preusmeren što instalaciju čini nebezbednom.
 • Proveriti da li je instaliran odgovarajući prekidač zaostale struje (RCCB) pre zamene.
Mera za pristupanje i korištenje "GO Replace" i "Alat za odabir DBS-a (DBS Selection Tool)", bira se na  vlastitu inicijativu pri čemu se moraju poštovati  svi važeći zakoni, uključujući, ali ne ograničavajući se na lokalne zakone.
 

POSEBNI USLOVI - GO Balance

Konkretno za Digitalno rešenje „GO Balance“, obavešteni ste o sledećem: 

 • Za Grundfos ALPHA2 pumpe proizvedene pre 1. juna 2018, UPM3 LIN pumpe proizvedene posle 1. marta 2019. i Grundfos ALPHA3 pumpe proizvedene pre 1. avgusta 2018, Digital Solution je u potpunosti funkcionalan samo kada se koristi zajedno sa zasebno kupljenim čitačem MI401 ALPHA. Informacije o prodaji čitača MI401 ALPHA su dostupne na www.grundfos.com. Ulazno-izlazni priručnik za podešavanje digitalnog rešenja i čitača MI401 ALPHA isporučuje se sa uređajem MI401 ALPHA čitač. 
 • Za Grundfos ALPHA3 pumpe proizvedene posle 1. avgusta 2018. Digitalno rešenje se može koristiti sa Grundfos ALPHA 3 ugrađenim Bluetooth radiom.

Dalje, slažete se da: 

 • Svrha Digitalnog rešenja je da izvrši balansiranje i predloži rezultat hidrauličkog balansiranja. 
 • Kako Grundfos nema uvid u određene sisteme grejanja, Digitalno rešenje ne umanjuje niti eliminiše vaše obaveze donošenja sopstvenih profesionalnih procena i zaključaka u vezi sa hidrauličkim balansiranjem. 
 • Informacije (npr. sistemske specifične informacije  pružene kroz Digitalno rešenje o tome kako se režim balansiranja aktivira u sistemu koji u Digitalnom rešenju pruža proizvođač kompatibilne opreme), podaci, podsetnici i upozorenja itd. dati u, od ili putem Digitalnog rešenja, služe samo kao predlog Grundfosa, kao smernica i radi pogodnosti da vam pomogne u hidrauličkom balansiranju i neće se smatrati iscrpnim. 
 • Vi ste jedini odgovorni za sprovođenje hidrauličnog balansiranja i za davanja pravih saveta u vezi sa hidrauličkim balansiranjem. To takođe uključuje da ste isključivo vi odgovorni za aktiviranje i deaktiviranje automatskih premosnih ventila (ako postoje) i podešavanje automatskih premosnih ventila na prave zadate vrednosti.
 • Digitalno rešenje sme da koristi samo profesionalni instalater.

U meri u kojoj se odlučite za pristup i upotrebu Digitalnog rešenja, to činite na sopstvenu inicijativu i odgovorni ste za poštovanje svih važećih zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na lokalne zakone.