Pravno in politike

Pogoji uporabe

Velja s 1. julijem 2020.

Navedeni Pogoji uporabe (“TOU”) veljajo kadar uporabljate digitalne rešitve (“Digitalne rešitve”), ki jih omogoča podjetje v skupini Grundfos, npr. podjetje, ki je v neposredni ali posredni lasti podjetja Grundfos Holding A/S (“Grundfos” ali “mi”/”naš”). 

Opis storitev

Ko uporabljate Digitalne rešitve lahko dostopate do informacij in storitev, ki jih omogoča Grundfos. 

Digitalne rešitve sestojijo iz Grundfos spletne strani, Grundfos aplikacij in ostalih digitalnih storitev in uporabniških računov za takšne Grundfos rešitve. 

Nekatere Digitalne rešitve so morda na voljo samo v izbranih državah. Nekatere Digitalne rešitve so lahko na voljo brezplačno nekatere pa proti plačilu, ali brezplačno vendar s plačljivimi dodtnimi storitvami; pridržujemo si pravico, da spremenimo status digitalnih rešitev kadarkoli, vendar pa vam v nobenem primeru ne bomo zaračunali storitev brez ločenega obvestila in informacije.  Nekatere Digitalne rešitve lahko zahtevajo ločen nakup opreme ali naprav, ki omogočajo delovanje digitalne rešitve. 

Sprejem pogojev

Digitalne rešitve, ki vam jih ponuja Grundfos, vključno z vsemi posodobitvami, izboljšavami, novimi funkcijami itd., so predmet naslednje TOU. Grundfos si pridržuje pravico, da posodobi TOU kadar koli brez predhodnega obvestila. Trenutna različica TOU-ja bo vedno na voljo na naši spletni strani. Z dostopom do digitalnih rešitev ali kakršno koli uporabo spletnega mesta se strinjate, da vas bo ta TOU zavezal.

Če do digitalnih rešitev dostopate na podlagi ločene pogodbe z Grundfosom ("pogodba"), bodo pogoji pogodbe prevladali nad temi TOU, kadar so pogoji lahko v nasprotju.

Za informacije o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke, glejte naš pravilnik o zasebnosti. Če delite ali zbirate osebne podatke tretje osebe, npr. zaposleni, sodelavec ali stranka, potrjujete, da vam je to dovoljeno, in poleg tega ste odgovorni za posredovanje naše Politike zasebnosti takšni tretji osebi, kjer je to primerno.  

Izjava o omejitvi odgovornosti

Grundfos zagotavlja digitalne rešitve kot storitev in, če ni drugače določeno v pogodbi, samo v informativne namene, v mnogih primerih brezplačno. Ne bi smeli ukrepati glede na informacije, ki jih posredujejo Digitalne rešitve, ne da bi pri Grundfosu poiskali osebno pomoč. Digitalne rešitve so lahko namenjene samo profesionalnemu občinstvu, npr. profesionalni inštalaterji. Medtem ko poskušamo informacije, programsko opremo in katere koli druge storitve v digitalnih rešitvah čim bolj natančno vzdrževati, lahko Digitalne rešitve vsebujejo napake ali opustitve, za katere ne prevzemamo nobene odgovornosti. Gradivo in vsebina digitalnih rešitev je na voljo "kakršna je" in brez kakršne koli garancije.

Niti Grundfos niti katera koli od njegovih podružnic ne odgovarja za škodo ali izgubo strojne opreme, programske opreme ali datotek, ki je nastala zaradi uporabe digitalnih rešitev ali elementov, ki so bili preneseni ali uporabljeni iz digitalnih rešitev. Zato Grundfos ne jamči, da bodo digitalne rešitve ali storitve, ki jih digitalne rešitve zagotavljajo Grundfos ali v imenu Grundfosa (vključno z brezplačnimi prenosi programske opreme), izpolnile vaše zahteve ali bodo neprekinjene, pravočasne, varne ali brez napak ali da Digitalne rešitve ali strežniki, ki jih uporablja Grundfos, ne vsebujejo virusov ali napak ali so popolnoma funkcionalni ali natančni. Grundfos si prizadeva za vzdrževanje digitalnih rešitev in njihovo delovanje, vendar Grundfos ni in ne more biti odgovoren za morebitne napake v digitalnih rešitvah ali delovanju digitalnih rešitev.

Grundfos lahko zagotavlja povezave do drugih spletnih mest ali da na voljo aplikacije tretjih oseb. Uporaba takšnih spletnih strani in / ali aplikacij drugih proizvajalcev je na lastno odgovornost.

Razen če izrecno ni navedeno v pogodbi, prodajnih materialih ali drugih uradnih dokumentih družbe Grundfos, digitalne rešitve niso odporne na napake in niso zasnovane, izdelane ali namenjene krmiljenju opreme v nevarnih okoljih, ki zahtevajo varno delovanje, na primer pri delovanju jedrske objekte, navigacijske ali komunikacijske sisteme zrakoplova, nadzor zračnega prometa, stroje za neposredno življenje ali orožje, kakršno koli vojaško uporabo, pri kateri bi izpad digitalne rešitve lahko privedel do smrti, telesnih poškodb ali hude fizične ali okoljske škode .

Grundfos ali katera koli od njegovih podružnic v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli naključno, posledično ali kaznovalno škodo.

Veljavno pravo ne dovoljuje izključitve nekaterih jamstev ali omejitve ali izključitve odgovornosti za naključne ali posledične škode. Zato nekatere zgornje omejitve ali izključitve morda ne veljajo za vas. Vendar je odgovornost Grundfosa in njegovih podružnic omejena ali izključena v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in Grundfos ali katera koli od njegovih povezanih družb v nobenem primeru ne presega zneska, ki ste ga plačali vi (če obstaja) za uporabo digitalne rešitve.

Uporabniški račun in uporaba digitalnih rešitev 

V celoti ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega gesla in računa. Poleg tega ste v celoti odgovorni za vse dejavnosti, ki se dogajajo v vašem računu. Strinjate se, da boste takoj obvestili Grundfos o vsaki nepooblaščeni uporabi vašega računa ali kakršni koli drugi kršitvi varnosti. Grundfos ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo, ki bi jo lahko povzročil nekdo drug, ki uporablja vaše geslo ali račun, bodisi z vašo vednostjo ali brez. Grundfos lahko in bo zaupal, da ima vsakdo, ki ima dostop do vašega računa, ustrezno pooblastilo, da deluje v vašem imenu. V celoti ste odgovorni za posredovanje in vzdrževanje vseh informacij ali podatkov, ki jih boste Grundfosu posredovali za namene digitalnih rešitev, npr. kontaktne podatke, podatke za obračun, spremembo dovoljenja / vloge itd. in za zagotavljanje pravilnosti takšnih podatkov. Če Grundfosu posredujete informacije ali podatke v imenu tretje osebe ali če uporabljate digitalne rešitve za spreminjanje, kalibriranje ali kako drugače vplivanje na opremo v imenu tretje osebe ali v zvezi z njo, to storite samo če ustrezno pooblastite zadevno tretjo osebo.

Nezakonita ali prepovedana uporaba 

Kot pogoj vaše uporabe digitalnih rešitev je, da ne boste uporabljali digitalnih rešitev za kakršne koli namene, ki so s temi TOU nezakoniti ali prepovedani. Digitalnih rešitev ne smete uporabljati na noben način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil ali preobremenil kateri koli Grundfosov strežnik ali omrežja, povezana s katerim koli Grundfosovim strežnikom, ali oviral uporabo katere koli druge strani katere koli digitalne rešitve. Ne morete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do kakršnih koli digitalnih rešitev, drugih računov ali katerega koli Grundfosovega strežnika s taksistom ali na kakršen koli drug način. Ne morete pridobiti ali poskušati pridobiti nobenih materialov ali informacij na kakršen koli način, ki ni bil namerno dostopen prek digitalnih rešitev.


Morda nezavedno vnašate viruse, trojance, črve ali drug material, ki je škodljiv ali tehnološko škodljiv.

Digitalnih rešitev ne smete uporabljati na noben način, za katerega se lahko šteje, ali ki vključuje vsebine, ki so nezakonite, nespodobne, grozeče, klevetniške, invazivne zasebnosti, kršijo pravice intelektualne lastnine, predstavljajo nezaželeno ali kako drugače škodijo tretjim osebam ali ugovarjajo. Digitalnih rešitev ne smete uporabljati za oglaševalske ali trženjske namene, razen v skladu s pogodbo.

Intelektualna lastnina in podatki

Digitalne rešitve in vsi sestavni elementi, vključno z grafično listino, podatki, programsko opremo, besedili, logotipi digitalnih rešitev, so zaščiteni z zakonom o intelektualni lastnini.

Grundfos vam podeli omejeno, neizključno, neprenosljivo in preklicno licenco za uporabo digitalnih rešitev, kot je določeno za vsako digitalno rešitev. Ne smete kopirati, dekompilirati, obrniti inženirja, razstaviti, poskušati pridobiti izvorne kode, spremeniti ali ustvariti izpeljanih del katere koli od digitalnih rešitev.

Grundfos ne bo pridobil lastništva nobenih podatkov, ki jih posredujete digitalni rešitvi. Na podlagi pogodbe (če obstaja) in drugače na podlagi teh TOU Grundfos pridobi: (i) neizključno, prenosljivo, svetovno, trajno, nepreklicno, licenčnino brez dovoljenja za uporabo vaših podatkov za dajanje na voljo digitalne rešitve; in (ii) neizključna, prenosljiva po vsem svetu, trajna, nepreklicna, neomejena, licenčna licenca za uporabo anonimiziranih podatkov za kakršne koli namene.

Takšni (neosebni) podatki lahko vključujejo podatke opreme, povezane s črpalkami, kotli, ogrevalnimi sistemi in drugimi vrstami opreme, ki so neposredno ali posredno integrirane s digitalnimi rešitvami; podatki o opremi vključujejo npr. serijske številke izdelkov, pretok vode in pritisk, izpust vode in odpadne vode, poraba energije, temperatura, drugi podatki o uporabi ali podatki senzorjev, poročila o napakah, stanje vzdrževanja, čakajoči obiski servisa, dnevniki uporabe itd.

Grundfos je lastnik vseh pravic iz digitalnih rešitev ali iz njih (vključno s pravicami intelektualne lastnine), in če so takšne pravice v vaši lasti, jih boste Grundfosu samodejno dodelili.

Vsaka druga uporaba digitalnih rešitev ali katerega od njihovih elementov pomeni kršitev pravic, razen če predhodno in posebej pisno ne dovoli Grundfos.

Ob upoštevanju katere koli pogodbe in pogojev naše politike o zasebnosti lahko Grundfos - vendar ni dolžan - shraniti in uporabljati vaših podatkov v primernem času, da olajša vkrcanje in kakovost uporabnosti digitalnih rešitev, če izberete da se ponovno naročite na Digitalne rešitve. Grundfos se lahko kadar koli po prenehanju / poteku pogodbe ali po prenehanju uporabe Digitalnih rešitev za izbris podatkov odloči in to stori, če to zavezuje veljavna zakonodaja. Po prenehanju lahko od Grundfosa zahtevate, da vam posreduje kopijo podatkov, zbranih z uporabo digitalnih rešitev. Grundfos si bo prizadeval zagotoviti takšno kopijo, vendar tega ni dolžan, razen če to ne nalaga veljavna zakonodaja. Če vam Grundfos zagotovi takšno kopijo, lahko Grundfos takšno določbo pogojuje npr. nadaljnje obveznosti glede zaupnosti, plačilo človeških ur, porabljenih za zbiranje zadevnih podatkov itd.

SIM

Ta razdelek velja, ko prejmete ali uporabljate kartico SIM s podatkovno povezavo neposredno ali posredno od Grundfosa.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo za prejem digitalnih rešitev, opisanih v pogodbi. Podatkovne povezave ne smete uporabljati v nasprotju s običajno uporabo ali na način, ki Grundfosu ali drugim povzroča škodo ali druge nevšečnosti. Primeri prepovedane uporabe so: (i) poskus dostopa do nepooblaščenega dostopa do povezanih omrežij ali računalniških virov v omrežju in informacijski infrastrukturi; (ii) uničenje, izkrivljanje ali nepooblaščeno uporabo informacij v katerem koli omrežju ali v vseh njegovih sistemih, ki jih zagotavlja dobavitelj podatkov; (iii) uporaba podatkovne povezave za pošiljanje neželene pošte; (iv) opravljanje omrežnih napadov ali računalniških napadov; (v) širjenje računalniških virusov ali škoda varnosti informacij na internetu; (vi) uporabo digitalnih rešitev na tak način, da poslabša kakovost digitalnih rešitev ali moti dobaviteljeve zmožnosti zagotavljanja podatkovne povezave ali uporabe podatkovne povezave s strani drugih strank in uporabnikov.

SIM kartice ne odstranite iz opreme, v kateri jo je Grundfos dostavil. To vam ne preprečuje, da bi celotno ploščo PCB zamenjali z nadomestno ploščo PCB od Grundfosa. Grundfos uničite ali vrnete na nadomestno ploščo PCB (vključno s kartico SIM).

Grundfos nemudoma obvestite, če verjamete ali imate razlog za domnevo, da nepooblaščena tretja oseba uporablja ali uporablja vašo podatkovno povezavo.

V skladu z veljavno zakonodajo lahko Grundfos s podatkovno povezavo preveri, ali je kartica SIM aktivna, tj. ali je oprema v spletu ali brez povezave, in da vam zagotovi posodobitve programske opreme, če je to zakonsko zahtevano.

Nadzor izvoza

Priznavate, da lahko digitalne rešitve veljajo za nadzor izvoza in trgovinske sankcije, vključno z npr. Uredba Evropske unije, Združenih narodov in Združenih držav Amerike ter da je zato izvoz, ponovni izvoz, prenos, ponovni prenos ali prenos digitalnih rešitev ("izvoz / ponovni izvoz") lahko omejen. . Strinjate se, da boste pri uporabi in odstranjevanju digitalnih rešitev upoštevali vse veljavne predpise o nadzoru nad izvozom in trgovinskimi sankcijami, vključno z npr. s pridobitvijo ustreznih izvoznih / uvoznih dovoljenj in ne odobritvijo sankcioniranim osebam in subjektom dostopa do digitalnih rešitev. Digitalnih rešitev ni dovoljeno uporabljati za - ali v zvezi z - jedrskimi ali vojaškimi / orožnimi nameni.

Odškodnina

Grundfos (vključno z njegovimi podružnicami) odškodujete, zagovarjate in obranite kakršnih koli odgovornosti, zahtevkov, izgub in stroškov, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji in stroški, ki se nanašajo na vašo kršitev teh TOU ali vašo uporabo ali zlorabo digitalnih rešitev.

Pravni spori

Te TOU in morebitne spore, ki izhajajo iz uporabe digitalnih rešitev ali razlage TOU, ureja danska zakonodaja, razen njenih kolizijskih pravil. Ekskluzivno prizorišče vseh sporov, ki izhajajo iz ali v povezavi s temi TOU, je Pomorsko in trgovsko višje sodišče Danske.

Če se lahko zakoni, ki se uporabljajo za te pogoje, pozneje razlagajo ali spremenijo tako, da ena ali več klavzul postane neučinkovita ali neveljavna, ne pomeni neveljavnosti pogojev kot celote.

Razno

Grundfos si pridržuje pravico, da spremeni, začasno ukine ali ukine digitalne rešitve kadarkoli, brez vzroka ali obvestila. Grundfos si pridržuje tudi pravico, da brez razloga in predhodnega obvestila kadar koli prekine dostop in uporabo digitalnih rešitev s strani vas, vašega skrbnika dostopa ali katerega koli od vaših pooblaščenih uporabnikov. Brez omejitve splošnosti prej omenjenega lahko Grundfos kadar koli začasno ustavi ali ukine vaš dostop do digitalnih rešitev, če kršite katero koli TOU. Če Grundfos ne uveljavi nobene posebne določbe, se Grundfos ne odpove pozneje. Če sodišče ugotovi katerega koli od pogojev za neveljavnega, neveljavnega ali neizvršljivega, preostali pogoji preživijo. Grundfos lahko ta sporazum po lastni presoji dodeli kateri koli pravni osebi iz skupine Grundfos.

SPECIFIČNI POGOJI – GO Replace in DBS Izbirno orodje

Specifično za Digitalne rešitve “GO Replace” in “DBS Izbirno orodje”, se strinjate z:

 • Namen teh Digitalnih rešitev je predlaganje možne zamenjave izdelka/nov izdelek. 
 • Odgovorni ste za posredovanje pravilnih informacij, da bo Digitalna rešitev dala predlog, in veste, da lahko kakršne koli napačne informacije vplivajo na rezultat.
 • Digitalna rešitev ne zmanjšuje ali ne odpravlja vaših obveznosti izdelave lastnih strokovnih ocen in zaključkov ali, če niste strokovnjak, strokovne ocene, ali je mogoče obstoječi izdelek nadomestiti z izdelkom, ki ga digitalna rešitev predlaga kot Grundfos nima vpogleda v posebne sisteme, npr. kotli in posledično glede tega, ali je predlagana zamenjava v določenem sistemu primerna namenu. Predlagani izdelek / zamenjava je zgolj predlog Grundfosa, ki temelji izključno na izdelku. Odgovorni ste za oceno nadomestnega / novega izdelka in zagotavljanje, da bo (nadomestni) izdelek deloval z obstoječim sistemom, npr. kotel.
 • Če vas sistem zaradi zamenjave izdelka šteje za novega, vas lahko štejemo za proizvajalca sistema, zato lahko v skladu z veljavnimi zakoni izdate izjavo o skladnosti ali podobno.
 • Izdelek je lahko zamenjan/vgrajen le s strani profesinalnege inštalaterja. 

Dodatno, sledeče velja za “GO Replace”:

 • Kot del nadomestnega postopka ne smete spreminjati ali drugače spreminjati konstrukcije integriranega sistema (npr. Kotla, solarnega ogrevalnega sistema itd., Ki vsebuje integrirano črpalko, ki jo je treba zamenjati).
 • Če obstoječi napajalni kabel črpalke v integriranem sistemu ni dovolj dolg ali če napajalni kabel preusmerite, bo namestitev nevarna, ne smete sprožiti ali opustiti namestitve.
 • Pred zamenjavo morate preveriti, ali je nameščen desni odklopnik preostalega toka (RCCB).

Če se odločite za dostop do “GO Replace” in „DBS Izbirno orodje“, to storite na lastno pobudo in ste odgovorni za skladnost z veljavnimi zakoni, vključno z lokalnimi zakoni, vendar ne omejeno nanje.

SPECIFIČNI POGOJI – GO Balance

Specifično za Digitlano rešitev  “GO Balance”, se zavedate sledečega:

 • Za črpalke Grundfos ALPHA2, izdelane pred 1. junijem 2018, črpalke UPM3 LIN, izdelane po 1. marcu 2019, in črpalke Grundfos ALPHA3, izdelane pred 1. avgustom 2018, je digitalna rešitev popolnoma funkcionalna le, če se uporablja skupaj z ločeno kupljenim MI401 ALPHA Reader. Informacija o prodaji MI401 ALPHA Reader je na voljo na www.grundfos.com. Priročnik kako nastaviti Digitalno rešitev in MI401 ALPHA Reader je v kompletu z MI401 ALPHA Reader.
 • Za Grundfos ALPHA3 črpalke proizvedene po 1. avgustu 2018 se lahko Digitalne rešitve uporabi skupaj z vgrajenim Grundfos ALPHA 3 Bluetooth radiem.

Nadalje se strinjate z: 

 • Namen Digitalnih rešitev je izvedba uravnoteženja in predlog rezultata hidravličnega uravnoteženja.
 • Ker Grundfos nima vpogleda v posebne ogrevalne sisteme, Digitalna rešitev ne zmanjšuje ali odpravlja vaših obveznosti glede lastnih strokovnih ocen in zaključkov v zvezi s hidravličnim uravnoteženjem.
 • Informacije (npr. tudi informacije specifične za sistem, ki jih ponuja Digitalna rešitev o tem, kako se aktivira način izravnave v sistemu, ki ga v Digitalni rešitvi proizvaja proizvajalec združljive opreme), podatki, opomniki in opozorila itd., Navedeni v, s pomočjo ali prek Digitalna rešitev je zgolj Grundfosov predlog kot smernica in za udobje, da vam pomaga pri hidravličnem uravnavanju in se ne šteje za izčrpno.
 • Vi ste izključno odgovorni za vodenje hidravličnega uravnavanja in zagotavljanje pravilnih nasvetov v zvezi z uravnavanjem hidronike. To vključuje tudi, da ste izključno odgovorni za aktiviranje in izključitev samodejnih obvodnih ventilov (če obstajajo) in nastavitev samodejnih bypass ventilov na prave nastavljene vrednosti.
 • Digitalne rešitve se lahko uporabljajo samo s strani profesionalnega inštalaterja.

Kolikor se odločite za dostop do Digitalne rešitve in njeno uporabo, to storite na lastno pobudo in ste odgovorni za skladnost z veljavnimi zakoni, vključno z lokalnimi zakoni, vendar ne omejeno nanje.