Prípad

Integrované riešenie pre zmiešavacie slučky – Inteligentné zmiešavanie s cloudovým monitorovaním

„Je oveľa jednoduchšie použiť tento typ zmiešavacej slučky ako ucelené riešenie namiesto toho, aby ste museli navrhovať a inštalovať každý komponent samostatne. Bezproblémová interakcia medzi riadiacou jednotkou a čerpadlom je tiež obrovskou výhodou.“
Alexander Grafe, technický riaditeľ spoločnosti OVE

„Pri zabezpečovaní vykurovania je pre nás rozhodujúcim faktorom schopnosť presne monitorovať a neustále optimalizovať prevádzku. Preto sme už dávno začali hľadať inovatívne riešenia zmiešavacích slučiek," hovorí Alexander Grafe, technický riaditeľ spoločnosti OVE Property Supply with Efficient Use of Energy. Stredne veľká spoločnosť OVE má komplexný prístup k zabezpečovaniu dodávok energií do obytných štvrtí inovatívnymi a udržateľnými spôsobmi a momentálne spravuje vyše 450 nehnuteľností v krajine.

Spoločnosť OVE sa dozvedela o riešení pre zmiešavacie slučky MIXIT od spoločnosti Grundfos už v roku 2017. „Riešenie všetko v jednom s integrovaným riadením čerpadla bolo presne to, čo sme potrebovali,“ spomína Alexander Grafe. „So zástupcami Grundfos sme sa stretli na veľtrhu a o krátky čas sme dokončili náš prvý projekt s MIXIT.“ V súčasnosti je v prevádzke viac ako 30 sústav. Spoločnosť OVE teraz využíva najnovšiu generáciu MIXIT, ktorú spoločnosť Grundfos uviedla na trh na jar 2021.

Referenčná nehnuteľnosť s najnovšou generáciou MIXIT

Prvým projektom spoločnosti OVE, v ktorom využila novú generáciu MIXIT, je obytný komplex v Bad Rothenfelde a ako dodávateľ energií ho využíva aj ako referenčnú nehnuteľnosť. V objekte dokončenom v roku 2021 sa nachádza osem bytových jednotiek a ďalších osem bytov má nasledovať v druhej fáze výstavby v roku 2022. Technológia dodávok energií už bola navrhnutá pre všetkých 16 bytových jednotiek.

Teplo je primárne generované plynovou jednotkou CHP. Vyprodukované teplo od 70 do 85 °C sa vyrovnáva pomocou zásobníkov so zmenou skupenstva, aby sa zabezpečila optimálna životnosť jednotky CHP. Byty sú zásobovaní pomocou nízkoteplotného okruhu, ktorý je navrhnutý tak, aby udržiaval teplotu prietoku/spätného toku na 45/35 °C po celý rok. Na tento účel má každý byt vlastnú odovzdávaciu stanicu s rozdeľovačom podlahového vykurovania a kombinovaným elektrickým prietokovým ohrievačom na podporu zaťaženia v čase špičky pri ohreve vody v domácnosti.

„Zostavenie zmiešavacej slučky s uceleným riešením namiesto toho, aby sme museli naprojektovať a nainštalovať všetky komponenty jednotlivo, je podstatne jednoduchšie. Rozhodujúcou výhodou je aj bezproblémová komunikácia medzi riadiacou jednotkou a čerpadlom.“ Alexander Grafe


Zmiešavacia slučka na nastavenie prietoku

Zmiešavacia slučka s Grundfos MIXIT zaisťuje, že prietok sa zníži na úroveň napájacieho okruhu. Za týmto účelom sa časť spätného toku z rozvádzacej siete primieša do privádzacieho potrubia s teplotou 60 až 70 °C. Spätný tok má teplotu okolo 25 až 30 °C a požadovaná teplota pre napájací okruh je okolo 40/45 °C.

„Samozrejme, je oveľa jednoduchšie použiť tento druh zmiešavacej slučky ako ucelené riešenie namiesto toho, aby ste museli navrhovať a inštalovať každý komponent samostatne,“ hovorí Alexander Grafe. „A bezproblémová interakcia medzi riadiacou jednotkou a čerpadlom je obrovskou výhodou. Riadiaca jednotka reguluje činnosť čerpadla a tiež používa jeho snímače. Stačí nastaviť parametre len na riadiacej jednotke a nie každého jednotlivého komponentu. Najlepšie je, že toto riešenie veľmi uľahčuje presné prispôsobenie prietoku a nastavenie optimálnej hodnoty delta T (rozsah prívodu a spiatočky) pre efektívnu prevádzku.“

Monitorovanie pomocou nového cloudového riešenia

Sústava je monitorovaná na diaľku z riadiacej miestnosti v sídle spoločnosti. Na tento účel je najnovšia generácia MIXIT vybavená vlastným vstupom RJ45, ktorý umožňuje monitorovať zmiešavaciu slučku prostredníctvom cloudového riešenia Grundfos BuildingConnect. Táto platforma sa používa na monitorovanie, riadenie a prevádzku vykurovacích sústav v menších budovách, ktoré nemajú komplexnú riadiacu technológiu. Aj keď štandardná verzia MIXIT ponúka významné funkcie, kompletný rozsah funkcií si vyžaduje aktualizáciu softvéru riadiacej jednotky.

„Cloudové riešenie je dôležitým krokom vpred pre zmiešavacie slučky,“ hovorí Alexander Grafe. „Pri starších modeloch sme na prístup k údajom používali protokol GENIbus. Teraz s cloudovým riešením potrebujeme len aktívne internetové pripojenie a máme vizuálny prístup k všetkým dátovým bodom zmiešavacej slučky prostredníctvom riadiaceho panelu v závode.“

Spoločnosť OVE plánuje využiť najnovšiu technológiu MIXIT nielen v nových, ale aj pri modernizácii starých prevádzok. „Riešenie typu všetko v jednom sa nám osvedčilo v desiatkach prevádzok,“ uvádza Alexander Grafe. „Znižuje náklady na plánovanie a inštaláciu, ľahko sa s ním manipuluje a poskytuje nám maximálnu kontrolu nad prevádzkou zmiešavacej slučky. Cloudové monitorovanie pre najnovšiu generáciu je zmysluplným vývojom a urobilo tento koncept ešte atraktívnejším pre dodávateľov, ktorí chcú neustále optimalizovať svoje prevádzky.“

„Cloudové riešenie je dôležitým vývojom pre zmiešavacie slučky. Stačí len aktívne internetové pripojenie a máte vizuálny prístup k všetkým dátovým bodom zmiešavacej slučky prostredníctvom riadiaceho panelu v závode."
Alexander Grafe, technický riaditeľ spoločnosti OVE Property Supply with Efficient Use of Energy