Prípad

Nová hydraulika Grundfos znižuje problémy s upchávaním a pomáha budovať dôveru pri manipulácii s odpadovými vodami

Keď vodárenský úrad Vechtstromen v Holandsku postavila novú čerpaciu stanicu odpadových vôd, nainštalovali do čerpadiel SE nové obežné koleso Open S-tube®, aby tak zaistili spoľahlivú prevádzku.

Vechtstromen je regionálny vodárenský úrad na východe Holandska. V jeho vodohospodárskej oblasti sa nachádza 23 miest strednej veľkosti. Oddelenie prevádzky a údržby spravuje 106 čerpacích staníc a 23 čističiek odpadových vôd. Jednu zo starých čerpacích staníc museli zbúrať a nahradiť novou s názvom „Erica“.


Situácia

Upchaté kalové čerpadlá znamenajú pre vodárne vysoké náklady. Okrem práce nutnej na vyčistenie čerpadiel, upchávanie často vedie k nespoľahlivej prevádzke kanalizačnej siete a dokonca k úniku do životného prostredia.

Čerpadlá v starej stanici, z roku 1987, boli už na konci svojho životného cyklu. K upchávaniu dochádzalo niekoľkokrát za mesiac a v týždňoch so silným dažďom to mohlo byť aj niekoľkokrát týždenne, pričom zakaždým bola nutná demontáž a vyčistenie. Výmena čerpacej stanice bola naplánovaná na rok 2018. Nové čerpadlá museli spĺňať nasledujúce požiadavky: odolné voči upchávaniu a minimálne náklady na životný cyklus trvajúci 25 rokov.

Prevádzkový tím už nechcel míňať peniaze za starú technológiu, preto sa obrátili na obchodný tím Grundfos v Holandsku, so žiadosťou o spoľahlivejšie a trvalejšie riešenie.

Spokojný prevádzkový správca, Ivo ten Brinke (vpravo), prevádza po novej čerpacej stanici


Riešenie

Čerpacia stanica „Erica“ bola ideálnym miestom aj časom na predstavenie nového obežného kolesa Grundfos Open S-tube®; poprednej technológie hydrauliky zaisťujúcej vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a odolnosť, vysokú účinnosť prenosu elektrickej energie do vody a vysokú úroveň prevádzkyschopnosti.

Po preskúmaní situácie, zvážení umiestnenia, charakteristík čerpacej stanice a kvality čerpanej vody, dodala spoločnosť Grundfos čerpadlo SE vybavené obežným kolesom Open S-tube®, s cieľom zabrániť problémom s upchávaním, ako tomu bolo pri starej čerpacej stanice.

Čerpadlá Grundfos SE s výkonom 18,5 kW ako mokrá inštalácia v čerpacej stanici


Výsledok

Nová čerpacia stanica začala pracovať v septembri 2020 a výsledky boli pôsobivé. Od inštalácie nových čerpadiel Grundfos, vybavených obežným kolesom Open S-tube®, doteraz nedošlo k žiadnemu upchatiu a neboli potrebné žiadne neplánované servisné zásahy. To je veľmi pôsobivé v porovnaní s tromi, až štyrmi servisnými zásahmi týždenne, v prípade pôvodných čerpadiel.

„Čerpadlá SL doteraz odpracovali zhruba 1000 hodín a nebol vyžadovaný žiadny zásah“, hovorí Ivo ten Brinke, Senior Process Operator, v spoločnosti Vechtstromen. „Naše čerpadlá kontrolujeme raz ročne a ak bude čerpadlo s novým obežným kolesom aj naďalej takto pracovať, budeme veľmi zvedaví na stav opotrebenia dielov.“

Čerpadlá sú prevádzkované s premenlivými otáčkami.

Súvisiace produkty

Nájdite výrobky Grundfos týkajúce sa tejto témy.

Iné súvisiace prípady

Prečítajte si príbehy zákazníkov, ktorí taktiež ťažili z riešenia Grundfos.

Ďalšie súvisiace články a informácie

Nájdite súvisiace články s výskumom a poznatkami z Grundfos.