Prípad

Nová hydraulika zaisťuje prevádzkovú spoľahlivosť – nevyhnutnosť pri čerpaní surových odpadových vôd

 

V západnej oblasti Španielska je zaistená spoľahlivá prevádzka kanalizačnej siete surových odpadových vôd a problémy s upchávaním čerpacej stanice vyriešilo nové obežné koleso Open S-tube® inštalované do jedného z SE čerpadiel.

V tejto oblasti Španielska čelil regionálny vodárenský úrad výzve zaistiť vo svojich čerpacích staniciach prevádzku bez upchávania. Dôsledky zanedbania tohto problému by sa mohli pre ich podnik ukázať ako kritické. Tento vodárenský úrad je súčasťou jednej z najväčších verejných spoločností v Španielsku a správca vybavenia pre regionálny vodárenský úrad bol zodpovedný za zaistenie bezproblémovej prevádzky vo všetkých závodoch a čerpacích staniciach v pridelenej oblasti.


Situácia

Pre vodohospodársky úrad je prevádzková spoľahlivosť absolútna nevyhnutnosť. Je to povinná podmienka pre zaistenie bezpečnej, predvídateľnej dopravy odpadovej vody a nízkych prevádzkových nákladov. Spomínaná čerpacia stanica odvádza odpadovú vodu z jednej z oblastí v meste, kde je umiestnená.

Hlavným dôvodom upchávania bolo, že mechanické hrablice, ktoré by mali fungovať ako predúprava na odstránenie väčších nerozpustených pevných látok, neboli vždy v správnej polohe. U tejto konkrétnej čerpacej stanici sa to stáva z dôvodu problematického prístupu. V takejto situácii bolo potrebné čerpadlá vybrať a vyčistiť trikrát až štyrikrát týždenne.

Šachta s čerpadlami. Čerpadla sú v mokrej inštalácii.


Riešenie

Správca vybavenia požiadal spoločnosť Grundfos, aby pomohla zlepšiť situáciu a poskytla riešenie, ktoré zvládne prečerpať aj veľké kusy pevných látok. Riešenie muselo počítať s tým, že tu nie je dobré predčistenie a stály prítok odpadovej vody so sebou prináša vysokú koncentráciu handier (okrem iného aj hygienických obrúskov), čo značne komplikuje chod z dôvodu neustáleho upchávania čerpadiel.

Spoločnosť Grundfos po preskúmaní situácie, zvážení umiestnenia, charakteristík čerpacej stanice a kvality čerpanej vody, pre vyriešenie týchto problémov s upchávaním dodala čerpadlo SE, vybavené obežným kolesom Open S-tube®.


Výsledok

Vzhľadom na to, že predtým boli potrebné tri až štyri zásahy týždenne, s vytiahnutím čerpadiel a odhadom dve hodiny na uvoľnenie upchatej hydrauliky a vyčistenie každého čerpadla, zákazník teraz môže ušetriť šesť až osem hodín týždenne len za prácu. To znamená, že ročne priemerne ušetrí 350 hodín, ktoré možno využiť na ďalšie dôležité úlohy a čerpadlá pracujú tak, ako majú.

Súvisiace produkty

Nájdite výrobky Grundfos týkajúce sa tejto témy.

Iné súvisiace prípady

Prečítajte si príbehy zákazníkov, ktorí taktiež ťažili z riešenia Grundfos.

Ďalšie súvisiace články a informácie

Nájdite súvisiace články s výskumom a poznatkami z Grundfos.