Aplikácia Grundfos GO Remote na využitie všetkých funkcií SCALA1

Zistite, ako vám aplikácia GO Remote umožňuje prístup k viacerým možnostiam prispôsobenia čerpadla SCALA1.

Bez aplikácie Grundfos GO Remote pre smartfóny  nebudete mať prístup k celej škále funkcií čerpadla SCALA1.  

V tomto module vám ukážeme, ako sa dá z čerpadla SCALA1  pomocou aplikácie GO Remote vyťažiť maximum.  

Poďme na to.  Prečo by ste mali používať GO Remote pre SCALA1?  Je to naozaj celkom jednoduché. 

Použitie GO Remote pre čerpadlo SCALA1  vám umožňuje jednoduchšie uvedenie do prevádzky  jednoduché monitorovanie a umožňuje vám prístup k ďalším možnostiam prispôsobenia.  Bez GO Remote  bude čerpadlo SCALA1 fungovať len v predvolenom nastavení. 

Aj keď tieto nastavenia môžu stačiť pre niektoré inštalácie a aplikácie,  nemusia nutne vyhovovať všetkým. 

Koniec koncov, SCALA1 je optimalizované pre všetky aplikácie v domácnostiach,  ale pomocou GO Remote  ho môžete ešte lepšie prispôsobiť vášmu typu použitia.  

Aplikáciu GO Remote si jednoducho stiahnete z AppStore alebo Obchodu Play.  

Po stiahnutí musíte aplikáciu spárovať s vaším čerpadlom SCALA1.  

Teraz ste pripravení nastaviť SCALA1 pomocou GO Remote.  

Hneď ako pripojíte čerpadlo do aplikácie,  objaví sa možnosť sprievodcu nastavením inštalácie. 

Aj keď je možné prevádzkovať čerpadlo SCALA1  a odčítať signalizáciu alarmu pomocou jeho ovládacieho panela,  GO Remote vám umožňuje meniť predvolené hodnoty  a nastaviť čerpadlo presne podľa vašich požiadaviek a použitia. 

Pri prvom nastavení môžete nastaviť a meniť maximálnu dobu prevádzky,  nastaviť automatický alarm proti zacykleniu  a zadefinovať externý vstup, ak ho vo svojej sústave používate.  GO Remote je tiež jediný spôsob, ako nastaviť zdvojenú sústavu,  pozostávajúcu z dvoch čerpadiel SCALA1.  

Viac o tom neskôr.  

Po nastavení základných parametrov  prejdete na riadiaci panel, ktorý je hlavnou obrazovkou aplikácie.  Tu máte základný prehľad o svojom čerpadle,  ako aj rýchly prístup k ďalším nastaveniam.  

Aké sú teda výhody takéhoto nastavenia?  Pozrime sa na to

Po prvé tu máte stav sústavy, ktorý vám umožní  odčítať celkový prevádzkový čas čerpadla,  dobu prevádzky od posledného spustenia a počet spustení a zastavení.  

A ak máte v prevádzke konfiguráciu zdvojeného čerpadla,  môžete si pozrieť porovnanie výkonu oboch čerpadiel.  

Možnosť skontrolovať stav čerpadla v aplikácii  vám poskytne jasný prehľad o spotrebe energie.  

A ak máte v prevádzke zdvojené čerpadlá,  môžete si pozrieť stav každého čerpadla  a rozložiť zaťaženie medzi čerpadlá podľa vlastného uváženia.  

Tiež si môžete skontrolovať alarmy sústavy a iné upozornenia.  Ak teda Grundfos Eye svieti načerveno a čerpadlo sa zastavilo,  jednoducho skontrolujte funkciu Alarmy a upozornenia v aplikácii,  kde nájdete podrobné informácie o tom, prečo čerpadlo spustilo alarm  a získate jasnú predstavu o tom, kde je problém.  

Ak sa vyskytne problém s čerpadlom,  pozrite sa do príručky na riešenie problémov.  Okrem toho môžete použiť menu Alarmy a upozornenia na zresetovanie alarmov.  Ďalej tu nájdete konfiguráciu zdvojených čerpadiel.  Po pripojení dvoch čerpadiel SCALA1  systém automaticky zistí, že ide o zdvojené čerpadlá  a prevedie vás prvotným nastavením.  

Ako sme už spomenuli, je to jediný spôsob,  ako nastaviť zdvojenú konfiguráciu bez predvolených nastavení. Meniť môžete hneď niekoľko nastavení. 

Ako prvý máte prevádzkový režim zdvojených čerpadiel.  Predvolená je prevádzka v prevádzkovom/pohotovostnom režime.  V podstate to znamená, že jedno čerpadlo je v prevádzke  a druhé je v pohotovosti, ak by sa vyskytol problém s primárnym čerpadlom.  V Grundfos GO však môžete zmeniť prevádzkový režim na prevádzka/asistencia,  ak jedno čerpadlo nedokáže naplniť požadovaný dopyt,  zapne sa na pomoc druhé čerpadlo a dodá ešte vyšší prietok.  

Takto si môžete zvoliť, ktorý prevádzkový režim  lepšie vyhovuje vašej inštalácii a typu použitia.  Ďalej tu máte režim striedania.  Tu si môžete vybrať spôsob, akým sa majú čerpadlá prepínať.  

Chcete napríklad, aby sa striedali podľa počtu spustení?  

Alebo by sa mali striedať podľa počtu hodín v prevádzke?  

Táto funkcia vám umožní rozhodnúť sa, ako chcete rozložiť pracovné zaťaženie  medzi svoje čerpadlá SCALA1.  

Môžete tiež nastaviť hodnotu striedania.  Chcete, aby sa čerpadlá striedali napríklad každé 3 hodiny? 

 Alebo by sa mali zmeniť po každých 5 spusteniach?  Všetko je na vás. 

Bez GO Remote  bude zdvojená konfigurácia SCALA1 nastavená na prevádzku/pohotovosť  a nebudete mať možnosť zmeniť akékoľvek iné nastavenia,  čo len zvýrazňuje možnosti prispôsobenia v aplikácii GO Remote,  ktoré zabezpečia, že vaša sústava bude nastavená presne podľa vašich potrieb.  

V záverečnej časti tohto modulu  sa pozrieme na niektoré z ďalších možností,  ktoré môžete v GO Remote upravovať.  

Tieto funkcie zahŕňajú:  nastavenie externého vstupu, funkcie kalendára,  aktualizácie firmvéru a servisné správy.  

Čerpadlo SCALA1 je možné pripojiť na externý vstup  ako dodatočnú podmienku na prevádzku čerpadla.  

Jednoducho prejdite na menu externého vstupu v ponuke Nastavenia.  Odtiaľto môžete externý vstup zapínať a vypínať.  

Môžete tiež ignorovať štandardné podmienky spustenia/zastavenia,  ak si zvolíte prevádzku čerpadla výhradne podľa externého vstupu.  Opäť sa tým podčiarkuje mnoho možností na prispôsobenie,  ktoré prináša GO Remote pre vaše čerpadlo SCALA1.  

Ďalej tu máme funkcie kalendára. 

V skratke: táto funkcia umožňuje vytvoriť harmonogram prevádzky čerpadla,  čo je mimoriadne užitočnou vlastnosťou napríklad pre domáce zavlažovanie.  

Potom je tu možnosť aktualizácií firmvéru  priamo cez GO Remote.  Ak je k dispozícii aktualizácia,  dostanete pri spustení aplikácie oznámenie do telefónu.  

Toto by ste väčšinou robili počas servisnej návštevy,  ale teraz je majiteľ domácnosti vlastne schopný urobiť ju aj sám,  jednoducho stiahnutím si GO Remote a pripojením aplikácie k čerpadlu SCALA1.  

Nakoniec máte možnosť vytvoriť servisnú správu po dokončení servisnej kontroly.  

Servisnú správu môžete odoslať priamo na e-mail vášho zákazníka,  čím dostane pekný, hmatateľný prehľad o fungovaní SCALA1  a vašej vykonanej práci.  

To by bolo všetko z nášho modulu o výhodách GO Remote pre čerpadlá SCALA1.  Ďakujeme za pozretie.  

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná