Zlepšenie aplikácie na chladnú vodu

Ako môže čerpadlo TPE3 pomôcť optimalizovať aplikáciu na chladnú vodu? Ďalšie informácie tu.

Vitajte v tejto časti kurzu Ecademy o čerpadle TPE3, v ktorej sa bližšie pozrieme na jeho funkciu riadenia viacerých čerpadiel a ako je možné použiť čerpadlo TPE3 na optimalizáciu sústav s chladenou vodou.

TPE3 má jedinečnú bezdrôtovú technológiu, ktorá umožňuje vzájomne prepojiť až štyri čerpadlá inštalované paralelne. Táto bezdrôtová technológia je zabudovaná do všetkých čerpadiel TPE3, čo znamená, že nepotrebujete žiadnu ďalšiu riadiacu jednotku. Po pripojení môžu čerpadlá pracovať v rôznych riadiacich režimoch. V striedavom režime sa striedajú, čím zabezpečujú rovnomerný výkon. V záložnom režime je v prevádzke rovnaké čerpadlo po celú dobu a záložné čerpadlo sa zapne na 30 sekúnd raz denne, aby zabezpečilo možnosť alternatívy, ak prevádzkové čerpadlo zlyhá. V kaskádovom režime môže byť v prevádzke niekoľko čerpadiel súčasne, pričom si rovnomerne rozdelia zaťaženie.

Ďalšia nová funkcia čerpadla TPE3 je funkcia multi-master. Keď je niekoľko čerpadiel TPE3 navzájom prepojených, jednému z nich je vždy priradená úloha hlavného čerpadla. Funkcia multi-master predstavuje zabezpečenie, ak zlyhá hlavné čerpadlo. V prípade poruchy, táto funkcia zaisťuje, že zostávajúce čerpadlá automaticky určia iné čerpadlo za nové hlavné čerpadlo, aby mohla prevádzka spoľahlivo pokračovať.

Teraz sa pozrime na jednu z aplikácií, kde je možné čerpadlá TPE3 použiť inovatívne, a to pri optimalizácii sústav s chladenou vodou.

Najprv sa poďme pozrieť na tradičnú sústavu s chladenou vodou. Tieto sústavy sú často konštruované s primárnou a sekundárnou slučkou s konštantným prietokom v primárnej slučke. Ako alternatívu k tradičnej sústave odporúčame sústavu s chladenou vodou iba s primárnou slučkou a premenlivým prietokom. Takáto sústava je omnoho efektívnejšia. Primárne sústavy s premenlivým prietokom využívajú chladiče s premenlivou kapacitou a primárne čerpadlá s premenlivým prietokom na naplnenie variabilného dopytu po chladenej vode.

Primárne čerpadlo s variabilným prietokom je úspornejšie a energeticky efektívnejšie v sústave na výrobu chladenej vody, pretože v sústave nikdy nie je prebytočný prietok. Avšak primárne čerpacie sústavy s premenlivým prietokom čelia výzve, aby dokázali udržať minimálny prietok vody cez chladič — aj v podmienkach nízkeho prietoku, keď potreba chladenej vody môže byť nižšia ako minimálny prietok chladiča.

Na udržanie minimálneho prietoku vody cez chladič môžete čerpadlo TPE3 inštalovať do obtoku medzi prietok a spätný tok. Čerpadlo je regulované v režime konštantného diferenčného tlaku, čo zabezpečuje udržanie konštantného tlaku a tiež primeraného prietoku nad výparníkom. Tým sa zabráni zamrznutiu výparníka a vypnutiu chladiča. 

Teraz sa pozrime na primárnu slučku sústavy.

Nainštalovali sme tri čerpadlá, ktoré sú bezdrôtovo prepojené bez použitia akýchkoľvek externých ovládačov. Čerpadlá s premenlivými otáčkami sú v kaskádovom režime. Úlohou čerpadiel je udržiavať tlak v sústave s premenlivým prietokom v podmienkach nízkeho, aj vysokého zaťaženia. Výkon čerpadiel TPE3 je regulovaný v režime proporcionálneho tlaku na základe snímačov diferenčného tlaku zabudovaných v čerpadle. Integrovaný diferenčný tlak umožňuje, aby čerpadlá fungovali efektívne v niekoľkých režimoch ovládania bez inštalovaných vonkajších snímačov tlaku v potrubnom systéme.

Týmto uzavrieme prezentáciu alternatívnych sústav s chladenou vodou. Dúfame, že sme vám dokázali vysvetliť, prečo je sústava primárnej slučky s premenlivým prietokom oveľa efektívnejšia ako tradične navrhované sústavy.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 15 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná