Úvod: Optimalizácia sústavy s čerpadlom TPE3

Dozviete sa o integrovanom merači tepelnej energie čerpadla TPE3, regulovaní cez hodnotu delta T, funkcii obmedzenia prietoku a ďalších

Tento film vám predstaví najdôležitejšie aspekty a oblasti použitia čerpadla TPE3.

TPE3 je čerpadlo v in-line prevedení pre komerčné budovy, ale my ho považujeme za niečo viac, než len za čerpadlo. Dovoľte nám vysvetliť, prečo toto čerpadlo považujeme za také výnimočné.

Podstatou TPE3 je niekoľko pokročilých funkcií, ako nový riadiaci režim delta T, funkcia obmedzenia prietoku, zabudovaný merač tepelnej energie, integrované bezdrôtové ovládanie viacerých čerpadiel a takmer neobmedzené možnosti pripojenia externých snímačov.

Všetko sa začína najmodernejším čerpadlom Grundfos so všetkými špičkovými funkciami, aké si viete predstaviť. Okrem toho TPE3 obsahuje aj iné radikálne nové funkcie, ktoré mu umožňujú optimalizovať sústavu a aplikáciu, ktorej je súčasťou.

Začnime s riadiacim režimom delta T.

Pomocou riadiaceho režimu delta T dokážete ovládať prevádzku čerpadla na základe nameraného rozdielu medzi teplotou prietoku a spätného toku. Nikdy to nebolo jednoduchšie. Pripojte jeden alebo dva externé snímače priamo k TPE3 a nechajte čerpadlo ovládať potrebný prietok v sústave na základe diferenčnej teploty.

Nie je potrebné žiadne ďalšie vybavenie. TPE3 má tiež jedinečnú bezdrôtovú technológiu, ktorá umožňuje priame pripojenie na iné čerpadlá TPE3 – až na štyri samostatné čerpadlá. Čerpadlá tak pracujú v režime spoločného ovládania buď kaskádovo, v striedavom režime alebo záložnom režime bez potreby inej riadiacej jednotky čerpadla. TPE3 tiež ponúka funkciu obmedzujúcu prietok, ktorá eliminuje potrebu škrtiaceho ventilu v sústave. 

Ďalšou novinkou TPE3 je zabudovaný merač tepelnej energie. Je koniec nadmerným účtom za energiu spôsobených nerovnováhou v sústave. Špičkové čerpadlo spolu so svojimi pokročilými funkciami predstavuje vysoko inteligentný balík, ktorý vám umožňuje optimalizovať vašu sústavu.

Pozrime sa teraz na aplikácie, v ktorých je možné TPE3 použiť.

Ide o všestranné in-line čerpadlo, ktoré sa hodí do všetkých vykurovacích a chladiacich sústav, ako aj sústav diaľkového napájania. Dovoľte nám uviesť niekoľko príkladov, na ktorých ukážeme, ako nové funkcie čerpadla TPE3 zlepšujú celkový výkon sústavy z hľadiska zvýšenej ochrany komponentov, lepšieho monitorovania sústavy, lepšieho riadenia sústavy, ako aj nižšej spotreby energie.

Použite čerpadlo TPE3 v sústave s nekondenzačným kotlom a zvýšite ochranu kotla pri znížených prevádzkových nákladoch. Skombinujte čerpadlo TPE3 s externým snímačom teploty, ktorý meria teplotu vratnej vody. Prispôsobením prietoku v obtokovom potrubí čerpadlo reguluje teplotu vody na vstupe do kotla, čo zaisťuje udržiavanie správnej teploty po celú dobu.

TPE3 v jedno-potrubných vykurovacích sústavách dokáže zvýšiť ich efektivitu. Pri jedno-potrubných sústavách sa zvyčajne počíta s konštantným prietokom. Výsledkom je zvýšená teplota spätného toku pri nízkom zaťažení. Čerpadlo TPE3 rieši tento problém monitorovaním teploty prietoku a spätného toku. To umožňuje čerpadlu prispôsobiť svoj výkon skutočnému teplotnému rozdielu a zabezpečuje, že delta T ostáva na požadovanej hodnote.

TPE3 dokáže v sústavách na rekuperáciu tepla znížiť teplotu vodu a tým aj náklady. Cirkulačné sústavy na rekuperáciu tepla by mali byť v prevádzke, len pri rozdiele medzi vonkajšou teplotou vzduchu a spätnou teplotou o viac ako 2 – 3 °C.

K čerpadlu TPE3 môžete pridať dva teplotné snímače a čerpadlo prispôsobí cirkulujúci prietok v sústave skutočnému dopytu na základe teplotného rozdielu.

TPE3 môžete použiť tiež v domácnosti na cirkuláciu teplej vody, čím môžete regulovať teplotu teplej vody a ušetriť peniaze. Pri aplikáciách na teplú vodu v domácnostiach chcete mať teplú vodu okamžite po otočení kohútika.

Tradičné čerpadlo so škrtiacim ventilom beží na plné otáčky po celú dobu, aby túto potrebu naplnilo – plytvá však energiou. Použite TPE3 a nastavte ho na režim konštantnej teploty.

Na základe signálu z vnútorného teplotného snímača čerpadla čerpadlo neustále prispôsobuje svoj výkon skutočnej potrebe a týmto spôsobom udržiava konštantnú teplotu vody.

 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 15 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná