The ALPHA1 L Circulator Pump

41 - Obehové čerpadlo ALPHA1 L

Táto téma vás zoznámi s obehovým čerpadlom ALPHA1 L a jeho hlavnými výhodami. Zároveň vám poskytne jasnú predstavu jeho možných aplikaciách.

Začať kurzy

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná

Prehľad kurzu

00:04:27

Úvod k obehovému čerpadlu ALPHA1 L

Zistite viac o čerpadle ALPHA1 L a jeho obchodných príležitostiach, ktoré prináša inštalatérom.

00:07:28

Vlastnosti a výhody obehového čerpadla ALPHA1 L

Získajte informácie o zabudovaných funkciách ALPHA1 L a o výhodách, ktoré prinášajú. Ďalej získate prehľad o kompatibilných aplikáciách a ovládacích režimoch.

00:07:07

Návod na použitie aplikácie GO Replace pre náhrady a modernizáciu čerpadiel

Zoznámte sa krok za krokom s aplikáciou GO Replace a buďte lepšie pripravení na vašu ďalšiu zámenu či modernizáciu čerpadla.

Otestujte si svoje vedomosti

Odpovedzte na niekoľko otázok a otestujte si Vaše znalosti