8 otázky Základná

ECADEMY test

13 - Kurz základov hydrauliky a výkonu čerpadiel

Tento kurzový test obsahuje 8 otázky a môžete ich kedykoľvek znova zopakovať.

Na úspešné absolvovanie testu a absolvovanie kurzu musíte zodpovedať všetky otázky správne.

Začať test

Otázka 1 z 8 Základná

Ako sa rovnicou vyjadruje vzťah medzi týmito tromi veličinami?

Otázka 3 z 8 Základná

Strata trením závisí od ___________ kvapaliny.

Otázka 4 z 8 Základná

Ktoré z nasledujúcich položiek sú zabudované v niektorých motoroch a môžu zastaviť motor, ak prekročí prednastavenú teplotu:

Otázka 5 z 8 Základná

Určite dôvody zníženia výkonu čerpadla z daných možností:

Otázka 8 z 8 Základná

Ktorá z nasledujúcich metód je správnou metódou, ako sa vyhnúť kavitácii?

Otázka 8 z 8 Základná

Ste spokojní s vašimi odpoveďami?

Schváľte svoje súčasné odpovede a získajte konečný výsledok testu.

Schváliť

Výsledky testu

Blahoželáme. Úspešne ste absolvovali test a dokončili ste 13 - Kurz základov hydrauliky a výkonu čerpadiel

Dosiahnuté vyznamenania:

Ako by ste tento kurz ohodnotili?

Budeme radi, ak pridáte svoje hodnotenie tohto kurzu. Nezabudnite, že sa pred testom musíte najprv prihlásiť, aby ste kurz mohli ohodnotiť.

Pokračovať v tréningu Vstúpte do MyECADEMY

Prepáčte. Neprešli ste 13 - Kurz základov hydrauliky a výkonu čerpadiel testom tentokrát

Ako by ste tento kurz ohodnotili?

Budeme radi, ak pridáte svoje hodnotenie tohto kurzu. Nezabudnite, že sa pred testom musíte najprv prihlásiť, aby ste kurz mohli ohodnotiť.

Correct
Q: Ako sa rovnicou vyjadruje vzťah medzi týmito tromi veličinami?
A: P = Q x H x c
Correct
Q: Ako možno v sústave minimalizovať straty trením?
A: Zväčšením priemeru potrubia
Correct
Q: Strata trením závisí od ___________ kvapaliny.
A: rýchlosti
Correct
Q: Ktoré z nasledujúcich položiek sú zabudované v niektorých motoroch a môžu zastaviť motor, ak prekročí prednastavenú teplotu:
A: snímače teploty
Correct
Q: Určite dôvody zníženia výkonu čerpadla z daných možností:
A: Zlé napájanie
Correct
Q: Ktoré tvrdenie je pravdivé?
A: Ak sú všetky parametre zaznamenané ihneď po inštalácii čerpadla, môžete ich použiť na porovnanie s budúcimi údajmi.
Correct
Q: Aké sú účinky kavitácie na čerpadlá?
A: Prederavenie obežného kolesa a telesa čerpadla
Correct
Q: Ktorá z nasledujúcich metód je správnou metódou, ako sa vyhnúť kavitácii?
A: Znížiť stratu trením v sacom potrubí.