Dokumentácia a konkrétne vyhľadávanie v GPC

80 - Dokumentácia a konkrétne vyhľadávanie v GPC

Tento kurz vysvetľuje, ako vám Grundfos Product Center pomáha vyhľadávať a extrahovať presné údaje a informácie o čerpadlách, výkresoch CAD, krivkách čerpadla a výkresoch BIM pre váš projekt a zároveň ukazuje, ako funkcie konkrétneho vyhľadávania urýchľujú proces hľadania náhradných dielov a konkrétnych čerpadiel, pokiaľ ide o požiadavky na výmenu alebo kvapalinu.

Začať kurzy

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 8
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 12 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná

Prehľad kurzu

00:01:46

Rýchlo a inteligentne získavajte informácie o produktoch

Zistite, ako môžete rýchlo a inteligentne získať informácie o produktoch pomocou nástroja Grundfos Product Center

00:01:17

Rýchlo vyhľadajte dokumentáciu o produkte

Naučte sa, ako rýchlo vyhľadať dokumentáciu k produktu Grundfos Product Center

00:01:08

Rýchlo vyhľadajte výkresy CAD

Naučte sa, ako rýchlo vyhľadať výkresy CAD pomocou nástroja Grundfos Product Center

00:01:27

Rýchlo získajte krivku čerpadla

Naučte sa, ako rýchlo získať krivku čerpadla pomocou nástroja Grundfos Product Center

00:01:16

Rýchlo vyhľadajte položky BIM

Naučte sa, ako rýchlo vyhľadať položky BIM pomocou nástroja Grundfos Product Center

00:01:38

Rýchlo vyhľadajte náhradné čerpadlo

Naučte sa, ako rýchlo vyhľadať náhradné čerpadlo pomocou nástroja Grundfos Product Center

00:01:30

Rýchlo vyhľadajte správne náhradné diely

Naučte sa, ako rýchlo vyhľadať správne náhradné diely pomocou nástroja Grundfos Product Center

00:01:48

Rýchlo vyhľadajte správne čerpadlo pre svoje kvapaliny

Naučte sa, ako si rýchlo vyhľadať správne čerpadlo pre kvapaliny pomocou nástroja Grundfos Product Center

Otestujte si svoje vedomosti

Odpovedzte na niekoľko otázok a otestujte si Vaše znalosti