Ako používať Grundfos GO Remote u inštalácie ALPHA3

Pri plnení tejto úlohy sa pozrieme na aplikácie GO Remote a GO Balance z praktického hľadiska a ukážeme Vám, ako fungujú.

Aplikácie GO Remote a GO Balance od Grundfos s jednoduchým použitím v kombinácii s ALPHA3 s Bluetooth pripojením robia nastavenie a monitorovanie čerpadla a vyváženie systému vykurovania omnoho pohodlnejšie. To vám pomôže zlepšiť Vaše podnikanie a má za následok viac spokojných zákazníkov. 

 

Pri plnení tejto úlohy sa pozrieme na aplikácie GO Remote a GO Balance z praktického hľadiska a ukážeme Vám, ako fungujú. Začnime.

 

Najprv musíte nainštalovať aplikáciu GO Remote na Vašom chytrom telefóne. Tie sú k dispozícii v AppStore a GooglePlay.

 

Potom budete musieť pripojiť GO Remote k čerpadlu. Otvorte aplikáciu a jednoducho si vyberte pripojenie Bluetooth v aplikácii stlačením tlačidla Bluetooth na ALPHA3 a aplikácia načíta údaje čerpadla.

 

Keď pripojíte ALPHA3 ku GO Remote, po prvýkrát budete automaticky presmerovaný na Sprievodcu nastavením. 

 

V prvom kroku vyberte, či je inštalácia v rodinnom dome alebo komerčnej budove. 

 

Potom si vyberiete, či sa jedná o nastavenie vyvažovania alebo manuálne nastavenie. Zvyčajne je nastavenie vyvažovania pre rodinný dom, zatiaľ čo vyberte manuálne nastavenie pre komerčné budovy. 

 

Pri plnení tejto úlohy sa však sústredíme výlučne na domáce rodinné domy, kde Vás prevedieme nastavením vyvažovania a manuálnym nastavením. 

 

Poďme rýchlo definovať, čo znamená „nastavenie vyvažovania“ a „manuálne nastavenie“.

• Nastavenie vyvažovania obsahuje vyvažovanie cez aplikáciu GO Balance. Po dokončení vyvažovania aplikácia odporúča riadiaci režim ALPHA3 na základe žiadosti vybranej aplikácie.

• Manuálne nastavenie je tam, kde si Vy ako inštalatér vyberiete najvhodnejší režim riadenia pre aktuálnu aplikáciu, a nezahŕňa žiadne vyvažovanie.

 

Začnime s nastavením vyvažovania:

 

Predstavte si scenár, v ktorom je ALPHA3 nainštalované v systéme s vykurovacími telesami, a budete vyvažovať systém vykurovania pre zlepšenie pohodlia v domácnosti, a potenciálne šetriť peniaze za účet za energie domu.

 

Akonáhle vyberiete nastavenie vyvažovania, GO Balance sa otvorí a Vy ste pripravení začať vyvažovanie. Ak táto aplikácia nie je nainštalovaná, zobrazí sa výzva na otvorenie AppStore alebo GooglePlay a nainštalujte aplikáciu odtiaľ. 

Jednoducho postupujte prostredníctvom aplikácie a môžete vyvážiť systém za nie viac ako dve hodiny.

 

 

Po vyvážení aplikácia nastaví automaticky čerpadlo do odporučeného riadiaceho režimu.  

 

Pre dokumentáciu vyvážení môžete vygenerovať správu o vyvážení z aplikácie a zdieľať ju s Vaším majiteľom domu.

 

A teraz si predstavte iný scenár. Tentoraz by inštalatér chcel nastaviť čerpadlo do systému podlahového vykurovania. Potrebný konštantný tlak je 5,8 m. A preto by ste mali vybrať manuálne nastavenie.

 

Po výbere manuálneho nastavenia, budete si musieť vybrať požadovaný režim riadenia, v ktorom čerpadlo bude bežať. Tu si môžete vybrať medzi 6 rôznymi režimami. Sú to:  Režim s vykurovacími telesami, režim podlahového vykurovania, režim s vykurovacími telesami a podlahového vykurovania, krivka konštantného tlaku, krivka proporcionálneho tlaku a konštantná krivka.

 

Ak vyberiete jeden z režimov konštantný tlak, proporcionálny tlak alebo konštantná krivka, môžete prispôsobiť krivku podľa Vašich požiadaviek, čo znamená, že môžete nastaviť čerpadlo tak, aby pracovalo podľa špecifickej požadovanej hodnoty.

 

Pre krivku konštantného tlaku a krivku proporcionálneho tlaku požadovaná hodnota môže byť zvolená kdekoľvek medzi minimálnou a maximálnou krivkou v intervaloch 0,1 m.

 

Pre konštantnú krivku nastavenie môže byť zvolené kdekoľvek medzi minimálnou a maximálnou krivkou v intervaloch po 1%.

 

Vyberáme konštantný tlak, a nakoľko tento systém podlahového kúrenia vyžaduje konštantný tlak 5,8 m, upravíme požadovanú hodnotu presunutím krivky na správnu požadovanú hodnotu.

 

Tu je pohľad na riadiaci panel. V riadiacom paneli získate rýchly prístup k nastaveniu aktuálneho čerpadla vrátane režimu riadenia, prevádzkového režimu a požadovanej hodnoty. Grundfos Eye indikuje aktuálny stav alarmu a môže odčítať kľúčové údaje, ako je aktuálny prúd a spotreba energie. 

Na riadiacom paneli môžete tiež nájsť menu stav, nastavenie, plánovanie, alarmy a upozornenia a pomocné menu Assist. 

Kedykoľvek môžete sledovať údaje čerpadla v menu stavu. Všetky kľúčové údaje o výkone môžu byť vyhľadané. 

V menu nastavení získate prehľad o všetkých nastaveniach pre čerpadlo a možnosti zmeniť nastavenia podľa potreby.

 

To je tiež tam, kde nájdete aktualizácie firmvéru, ak sú dostupné.

 

V menu plánovania môžete nastaviť čerpadlo tak, aby bežalo podľa plánu, a môžete aktivovať letný režim, ako je to popísané v úlohe 2.

 

Menu alarmy a upozornenia zobrazuje záznamy o zlyhaní čerpadla od chvíle, kedy bolo čerpadlo nainštalované. Resetovanie čerpadla po výpadku môžete vykonať v aplikácii alebo po stlačení tlačidla výkonu/prietoku na užívateľskom rozhraní.

Poslednou položkou na zozname je menu Assist. To je menu, kde môžete získať:

• Asistované nastavenie čerpadla

• Asistované poradenstvo pri riešení problému 

• Aktivovanie odvzdušnenia čerpadla"

V prevádzkovom režime máte možnosť spustiť čerpadlo, zastaviť čerpadlo, alebo ho nastaviť tak, aby pracovalo pri maximálnej alebo minimálnej výkonovej krivke.

Keď ste dokončili nastavenie ALPHA3, jednoducho spustite čerpadlo stlačením „Normálne“."

Než odídete od čerpadla, máte možnosť vygenerovať správu, dokumentujúcu inštaláciu čerpadla. Môžete to zdieľať s Vašim majiteľom domu. 

Napokon, budete musieť odpojiť aplikáciu GO Remote od čerpadla. To vykonáte stlačením ikony odpojení v dolnej časti riadiaceho panelu a ikona bezdrôtového pripojenia v používateľskom rozhraní sa vypne.

 

Takže pokiaľ si zhrnieme túto úlohu, je o tom, ako používať aplikáciu GO Remote s ALPHA3 čerpadlom:

• GO Remote je ľahko ovládateľná pomocou Sprievodcu nastavením a intuitívneho riadiaceho panelu. 

• Môžete si vybrať z nastavenia vyvažovania alebo manuálneho nastavenia bez vyvažovania.

• Panel poskytuje úplný prehľad o aktuálnom stave ALPHA3 a nastavenie čerpadla sa dá jednoducho prispôsobiť

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná