Prečo by ste mali kúpiť obehové čerpadlo ALPHA3

Objavte ďalšie funkcie a výhody, pomocou ktorých je výber ALPHA3 optimálnym riešením, pridanou hodnotou pre Vaše podnikanie a ponúka pohodlie a jednoduchosť pre nastavenie, monitorovanie a vyvažovanie.

ALPHA3 ponúka majiteľom domov výhody pohodlia, pokoj mysle a energetické úspory, ktoré očakávajú od obehového čerpadla Grundfos.

V tejto úlohe sa budeme sústrediť na to, prečo by ste Vy ako inštalatér mali kúpiť čerpadlo ALPHA3, a ako pridáva hodnotu k Vášmu podnikaniu. 

Predstavíme Vám ďalšie funkcie a výhody, ktoré umožňujú nastavenie a monitorovanie čerpadla a vyvažovanie systému pohodlnejšie, s úsporou času a s výhodou pre Vás. 

Čerpadlo ako také je založené na renomovanej kvalite a overenom dizajne obehových čerpadiel Grundfos a zodpovedá 100% spoľahlivosti a efektívnosti existujúcich čerpadiel ALPHA. 

Pridaná a rozdielna funkcia je obojsmerná komunikácia Bluetooth, zabudovaná do čerpadla. To poskytuje mnoho výhod pri pripojení dvoch aplikácií Grundfos GO Remote a GO Balance. 

GO Remote je Váš nástroj pre diaľkové ovládanie. To je rovnaká aplikácia, ako sa používa na riadenie ostatných čerpadiel Grundfos. 

GO Remote je jednoduchá a intuitívna pre používanie pri nastavení a monitorovaní čerpadla ALPHA3.

Aplikácia GO Balance je Váš nástroj, keď sa vyžaduje hydronické vyvažovanie. Jednoduché integrované hydronické vyvažovanie pomocou aplikácie GO Balance sa robí iba z chytrého telefónu, čo zabezpečí, že sa nevyžaduje žiadna čítačka ALPHA READER.

Najprv sa poďme pozrieť na to, čo aplikácia GO Remote ponúka.

Začnime s nastavením čerpadla po obvyklej mechanickej a elektrickej inštalácii.

Je tu Sprievodca úvodným spustením v aplikácii GO Remote, ktorý Vás prevedie inštaláciou, ktorá znižuje čas, strávený nastavením, na čo najkratšiu dobu.

Ak chcete nastaviť režim riadenia, používate aplikáciu GO Remote, a nie čerpadlo, ako by ste to normálne urobili. 

Existuje 6 režimov riadenia: Režim konštantného tlaku, režim proporcionálneho tlaku, režim konštantnej krivky, režim s vykurovacími telesami, režim podlahového vykurovania a režim s vykurovacími telesami a podlahového vykurovania.

 

Ak je čerpadlo nainštalované v aplikácii, kde sa vyžaduje špecifická požadovaná hodnota, môžete to ľahko urobiť výberom jedného z režimov, špecifických pre používateľa: Režim konštantného tlaku, režim proporcionálneho tlaku a režim konštantnej krivky. 

 

V režime s vykurovacími telesami, režime podlahového kúrenia a režime s vykurovacími telesami a podlahového kúrenia čerpadlo automaticky upraví svoj výkon ku skutočnej požiadavke na dopravnú výšku prostredníctvom funkcie AutoAdapt, zabezpečujúcej minimálnu energetickú spotrebu.

Pre vás ako inštalatéra je stav čerpadla informáciou, ktorú môžete použiť na zabezpečenie toho, že majiteľ domu je spokojný. 

 

Z GO Remote získate plný prístup k informáciám o stave vrátane prietoku, dopravenej výšky, otáčok motora, príkonu, spotreby energie a histórie prevádzkových záznamov od okamihu, kedy čerpadlo bolo nainštalované.

 

 

Toto jednoduché monitorovanie výkonu čerpadla a podmienok čerpadla Vám poskytuje kľud mysle, že čerpadlo pracuje optimálne. 

 

Napríklad, ak sa niečo pokazí, riešenie problému je taktiež rýchle. V prípade poruchy, napríklad zablokovaného čerpadla, svieti na užívateľskom rozhraní čerpadla znak výkričníku, viditeľný pre majiteľa domu. 

 

Menu alarmov a varovaní v Grundfos GO Remote poskytuje popis poruchy a ako ju riešiť. 

 

Tým sú zaistené rýchle služby pre majiteľov domu a šetrí Váš čas.

 

Teraz sa poďme pozrieť na aplikáciu GO Balance. 

 

Jednoduché integrované hydronické vyvažovanie pomocou aplikácie GO Balance sa vykonáva iba pomocou chytrého telefónu, čo zaisťuje, že sa nevyžaduje žiadna čítačka ALPHA READER. 

 

Vyváženie dvojpotrubné vykurovací sústavy, systému podlahového vykurovania alebo kombinácie týchto dvoch môže poskytnúť lepší komfort a úspory nákladov.

 

Pohodlie je zaistené udržiavaním optimálneho rozvodu vody do všetkých miestností a ponúka potenciálne úspory 7 až 20 % z účtu majiteľa domu za elektrinu v závislosti od domu a vykurovacieho systému. 

"ALPHA3 je charakterizované špičkovou účinnosťou, a ak majiteľ domu hľadá ďalšie úspory energie, to je možné s ALPHA3. 

 

Túto možnosť podporuje režim plánovania v GO Remote. To Vám umožňuje nastaviť čerpadlo tak, aby bežalo v špecifických intervaloch podľa denného rozvrhu majiteľa domu. Môžete si vybrať medzi dvoma preddefinovanými šablónami, alebo si môžete prispôsobiť svoj vlastný rozvrh podľa každého dňa v týždni. 

 

Pokiaľ je aktivované plánovanie, čerpadlo bude

automaticky bežať dve minúty každých 25 hodín pri nízkych otáčkach, aby zabránilo prilepeniu ložísk alebo nečistotám od zablokovania čerpadla.

 

Existuje taktiež iný režim, ktorý prispieva k úsporám energie. Je to letný režim, kde si môžete nastaviť, že sa čerpadlo na určitú dobu vypne. Počas tejto doby sa bude čerpadlo spúšťať taktiež každých 25 hodín, aby sa premazalo. 

 

Majiteľ domu bude mať kľud mysle, že sa nemusí starať o obrovské výdaje a navzdory tomu zaistí spoľahlivé spustenie čerpadla. 

 

Aplikácia GO Remote a GO Balance Vám taktiež umožňujú vytvárať správy na mieste pre dokumentáciu inštalácie alebo vyvažovania.  Správu môžete buď odoslať e-mailom alebo uložiť správu vo Vašom telefóne, a môžete sprístupniť túto správu napríklad majiteľovi domu.

Tiež by sme chceli spomenúť ventilačný režim. Zbavenie sa vzduchu v systéme pred spustením je nesmierne dôležité, aby sa zabránilo korózii a znížil sa hluk v systéme. Ventilačný režim je aktivovaný v menu Assist v aplikácii GO Remote a nastaví čerpadlo tak, aby pracovalo na maximálne otáčky. Ventilačný proces trvá približne 30 minút.

Nakoniec ALPHA3 ponúka možnosť aktualizácie firmvéru čerpadla prostredníctvom GO Remote, ak je to potrebné. To znamená, že obehové čerpadlo je pripravené pre budúce zlepšenia programovania čerpadla, čo podporuje výkon čerpadla.  

Takže pokiaľ zhrnieme túto druhú úlohu, ALPHA3 ponúka nasledujúce výhody inštalatérom a majiteľom domov:

• ALPHA3 s Bluetooth komunikáciou môže byť riadené pomocou Vášho chytrého telefónu ako diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie Grundfos GO Remote. "

• GO Remote umožňuje nastavenie a riešenie porúch u čerpadla rýchlo a jednoducho, čo Vám a majiteľovi domu ponúka kľud v mysli, že čerpadlo beží optimálne.

• Špičková energetická účinnosť, vyvažovanie a niekoľko riadiacich režimov, medzi ktorými si je možné zvoliť, to všetko poskytuje majiteľovi domu úspory energie. 

• Aplikácia GO Balance robí hydronické vyvažovanie jednoducho z chytrého telefónu a nevyžaduje žiadna čítačka ALPHA READER.

• Možnosť aktualizácie firmvéru čerpadla cez GO Remote, čo udržiava obehové čerpadlo pripravené pre budúce zlepšenia. 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná